โป๊ปฟรังซิส: "ผู้นำศาสนาต้องเป็นผู้สร้างสันติ อย่าใช้พระนามพระเจ้าสร้างความรุนแรง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบผู้แทนศาสนาต่างๆ ในเคนยา พร้อมตรัสย้ำ ผู้นำศาสนาต้องเป็นผู้สร้างสันติ เป็นประกาศกแห่งสันติภาพ และเชิญทุกคนให้ดำเนินชีวิตเคารพกันและกัน ทรงประณามการใช้พระนามของพระเจ้ามาสร้างความรุนแรง ทรงชี้ การเสวนาศาสนสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องดูโก้เก๋ แต่นี่คือเรื่องจำเป็นบนโลกที่เต็มไปด้วยบาดแผลความขัดแย้งและความแตกแยก 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะกับผู้นำศาสนาต่างๆ ในเคนยา ภายในสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- ข้าพเจ้าทราบเรื่องที่กลุ่มคนร้ายบุกโจมตีมหาวิทยาลัยการิสซ่าและแมนเดร่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวยังติดอยู่ในความทรงจำของชาวเคนยาทุกคน นี่เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่า เยาวชนกลายเป็นเครื่องมือสร้างความรุนแรงโดยแอบอ้างพระนามของพระเจ้า หว่านความกลัว การบิดเบือน และสร้างการร่ำไห้ให้กับสังคม

- เป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเราผู้แทนศาสนาต่างๆ จะต้องเป็นประกาศกเห็นสันติ เราต้องเป็นผู้สร้างสันติซึ่งเชิญชวนทุกคนให้ดำเนินชีวิตสามัคคีกัน ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ และเคารพกันและกัน

- ด้วยความสัตย์จริง มิตรภาพอันดีระหว่างศาสนาจัดเป็นความท้าทายยิ่ง การเสวนาระหว่างศาสนาไม่ใช่เรื่องดูโก้เก๋ แต่มันคือสิ่งสำคัญและจำเป็นในโลกที่เต็มไปด้วยบาดแผลความขัดแย้งและความแตกแยก

- เราได้เห็นกันแล้วว่า มันสำคัญมากสำหรับความเข้าใจเรื่องศาสนสัมพันธ์ มิตรภาพ และการร่วมมือกันในการปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานมาให้มนุษย์แต่ละคน อาศัยการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของกันและกัน ศาสนาจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และช่วยฝึกพลเมืองของประเทศให้เป็นคนดีของสังคม


Comments