โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์และนักบวช อย่าติดตามพระเยซูเพราะความโลภในเงินและอำนาจ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนพระสงฆ์และนักบวช อย่าติดตามพระเยซูเพราะความโลภในเงินและอำนาจ เพราะพระศาสนจักรไม่ใช่บริษัททำธุรกิจ ทรงย้ำ พระเจ้าเลือกเราให้มาเป็นสงฆ์และนักบวช พระเจ้าไม่ได้สถาปนาเราเป็นนักบุญ ทรงชี้ พระสงฆ์และนักบวชห้ามจำนนต่อบาปแห่งความไม่รู้สึกทุกข์ร้อนต่อเพื่อนมนุษย์ ทรงแนะ ถ้าพระสงฆ์และนักบวชหยุดสวดภาวนา จิตวิญญาณของเขาจะน่าขยะแขยงและเหี่ยวเฉาตายแน่นอน ทรงเตือนสติ พระสงฆ์และนักบวชถูกพระเจ้าเรียกมาเป็นผู้รับใช้ ไม่ใช่ให้คนอื่นมารับใช้ พร้อมยกตัวอย่างเวลาเข้าเงียบ พระสงฆ์บางคนเต็มใจรับใช้ด้วยการเสิร์ฟอาหาร แต่บางคนไม่เต็มใจทำ เราต้องอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดในพระศาสนจักรเด็ดขาดช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและให้โอวาทกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และเณร ภายในโรงเรียนเซนต์ แมรี่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา พิธีการในช่วงนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับทุกคนแบบสดๆ จากใจเป็นภาษาสแปนิช แล้วมีมองซินญอร์ มาร์ค ไมล์ เป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และเณร ใจความว่า

- คนที่อยู่ในชีวิตพระสงฆ์และนักบวชคือคนที่เข้าสู่ประตูซึ่งก็คือพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเรียกและทรงทำงานในตัวเรา การที่พระคริสตเจ้าทำงานในตัวเรา ทำให้เราสามารถแยกแยะความรู้สึกผิดชอบชั่วดี พระสงฆ์และนักบวชคือผู้ถูกเลือก แม้พระสงฆ์และนักบวชบางคนจะไม่รู้ว่า ทำไมพระเจ้าถึงเรียกเขามาเป็นข้ารับใช้ของพระองค์ แต่พวกเขาก็สัมผัสถึงเสียงเรียกนี้

- อย่างไรก็ตาม มันมีพระสงฆ์และนักบวชบางคนที่ต้องการจะติดตามพระเจ้าเพียงเพราะความต้องการส่วนตัว บางคนติดตามพระเยซูเพราะโลภในเงินและอำนาจ แต่ในชีวิตของคนที่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง มันต้องไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้อง พ่อขอพูดเรื่องนี้แบบจริงจังเลยนะว่า พระศาสนจักรไม่ใช่บริษัททำธุรกิจ พระศาสนจักรไม่ใช่หน่วยงานเอ็นจีโอ แต่พระศาสนจักรคือการอุทิศตนทั้งครบให้กับพระเยซูผู้ทรงมองมาที่เราทุกคน

- เห็นได้ชัดว่า พระเยซูทรงเลือกเรา แต่พระเยซูไม่ได้สถาปนาเราเป็นนักบุญ เรายังคงเป็นคนบาปเหมือนก่อนที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์ ดังนั้น ไม่ว่าพวกท่านหรือตัวพ่อเองก็ยังเป็นคนบาป แต่ความอ่อนโยนและความรักของพระเจ้าจะช่วยผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า

- เมื่อใดก็ตามที่น้ำตาของพระสงฆ์และนักบวชแห้งเหือดลง มันก็มีบางสิ่งผิดปกติแล้วล่ะ พระสงฆ์และนักบวชต้องร่ำไห้ให้กับความไม่ซื่อสัตย์ของตน ร่ำไห้ให้กับโลกที่ต้องทนทุกข์ คนที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกเข่นฆ่า หลายคนสงสัยว่า 'ทำไม' พ่อก็ไม่รู้หรอกว่าทำไม พ่อไม่มีคำตอบให้เหมือนกัน แต่พ่อจะมองไปที่พระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน

- เมื่อใดที่พระสงฆ์และนักบวชหลงลืมพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน วิบัติจะเกิดกับเขา! เพราะมันหมายความว่า พวกเขายอมจำนนต่อบาปอันน่ารังเกียจซึ่งเป็นที่ไม่พอพระทัยของพระเจ้า บาปแห่งความไม่รู้สึกทุกข์ร้อนต่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ ดังนั้น พี่น้องพระสงฆ์และนักบวชที่รัก พึงระลึกไว้เสมอว่า อย่ายอมจำนนต่อบาปของการเฉยชาเป็นอันขาด!

- พ่ออยากขอร้องพระสงฆ์และนักบวชทุกคน อย่าถอยห่างจากพระเยซู อย่าถอยห่างอย่างไร คำตอบคืออย่าหยุดสวดภาวนา บางครั้งมันยากนะ เพราะเราเหนื่อยมาทั้งวัน เราง่วงนอน เมื่อใดที่พระสงฆ์และนักบวชไม่สวดภาวนา จิตวิญญาณของเขาก็เหี่ยวเฉาตายไปแล้ว จิตวิญญาณของเขาจะน่าขยะแขยง พ่อขอโทษทุกคนด้วยนะที่ต้องพูดตรงๆ แบบนี้

- พ่อขอย้ำอีกครั้ง พระสงฆ์และนักบวชต้องเป็นผู้รับใช้ ท่านถูกเลือกมาเป็นผู้รับใช้ ท่านต้องรับใช้ประชากรของพระเจ้า รับใช้ผู้ยากไร้ คนที่ถูกทอดทิ้ง เด็กและคนชรา จงเป็นผู้รับใช้ อย่าให้คนอื่นมารับใช้ท่านเด็ดขาด พ่อขอเล่าตัวอย่างพระสงฆ์บางคนให้ฟัง ตอนนั้น ในการเข้าเงียบ มีพระสงฆ์บางคนเต็มใจเป็นผู้รับใช้ด้วยการคอยเสิร์ฟอาหารและบริการคนอื่น ขณะที่พระสงฆ์บางคนไม่เต็มใจจะทำ อย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดในพระศาสนจักรเด็ดขาด อย่าให้คนอื่นมารับใช้เรา แต่เราต้องเป็นผู้รับใช้!


Comments