โป๊ปฟรังซิสเสด็จเยี่ยมพี่น้องชาวมุสลิมในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้อง "พี่น้องชาวมุสลิม" ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ร่วมกันสร้างความสามัคคีและความเป็นพี่น้องกันให้เกิดอีกครั้งในสังคม ภายหลังประเทศแห่งนี้ต้องพบกับภาวะสงครามมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ ทรงย้ำ การมาเยือนสาธารณรัฐแอฟริกากลางจะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าไม่ได้มาเยี่ยมพี่น้องมุสลิม
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบผู้นำชาวมุสลิม ภายในมัสยิดกลาง กรุงบังกี้ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยพื้นที่ที่มัสยิดตั้งอยู่นั้น เป็นเขตสงครามกลางเมืองของสาธารณรัฐแอฟริกากลางด้วย

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับผู้นำมุสลิม พระองค์กล่าวว่า

- พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งที่ได้มาอยู่ท่ามกลางท่านทุกคน ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น การเดินทางมาสาธารณรัฐแอฟริกากลางครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ได้มาพบกับชุมชนชาวมุสลิม

- คริสตชนและมุสลิมคือพี่น้องชายหญิง พวกเราทราบดีว่า เหตุการณ์รุนแรงที่ผ่านมานั้นได้ทำร้ายประเทศของเราและไม่ได้ตั้งอยู่บนความต้องการที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้นำคริสตชนและมุสลิมต่างมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคีและความเป็นพี่น้องกันให้เกิดอีกครั้งในสังคม ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณทุกฝ่ายสำหรับสิ่งนี้

- ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้พี่น้องมุสลิมทุกคนช่วยกันทำให้ประเทศแห่งนี้เปิดต้อนรับเด็กทุกคน ไม่ว่าเขาจะมาจากชาติพันธุ์ไหน มาจากขั้วการเมืองใด หรือมาจากความเชื่อใดก็ตาม

- สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนพี่น้องที่รักทุกคน ภาวนาและทำงานเพื่อการคืนดีกันของคนในชาติ ภาวนาเพื่อความเป็นพี่น้องกัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางชาวแอฟริกากลางทุกคน นอกจากนี้ เราต้องไม่หลงลืมผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากเหตุร้ายๆ ที่เกิดขึ้นด้วยComments