โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระศาสนจักรสนแต่ความมั่นคงทางโลก เราจะกลายเป็นคนเฉยชาจืดชืดไปวันๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ถ้าพระศาสนจักรมองหาแต่หลักประกันความมั่นคงทางโลก สนใจแต่จิตตารมณ์ทางโลก และไม่รักพระเจ้ามากพอ พระศาสนจักรก็จะกลายเป็นพระศาสนจักรที่เฉยชาจืดชืดไปวันๆ ทรงแบ่งปัน ชอบภาพลักษณ์ "หญิงม่ายในพระวรสาร" เพราะมีแต่ภาพลักษณ์ที่งดงามของคนที่วางใจพระเจ้าเต็มเปี่ยม เป็นทุกข์และปกป้องลูกของตนเต็มที่ หญิงม่ายนี้ก็คือพระศาสนจักรนั่นเอง เพราะเราต้องละทิ้งทุกสิ่งเพื่อรอคอยการกลับมาของพระคริสตเจ้า ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่คนรวยทำบุญลงตู้ทาน จากนั้น หญิงม่ายยากจนก็ทำเงินด้วยเงินทั้งหมดที่มีลงในตู้ทานด้วย พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "หญิงม่ายคนนี้ทำบุญมากกว่าทุกคน เพราะเธอทำบุญด้วยเงินทั้งหมดที่มี"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ในพระวรสารวันนี้ หญิงม่ายคือหญิงที่อยู่คนเดียว เธอไม่มีสามีแล้ว เธอมอบความวางใจทั้งหมดไว้กับพระเจ้า พ่อชอบภาพลักษณ์ของหญิงม่ายในพระวรสาร เพราะนี่คือภาพสะท้อนถึงพระศาสนจักรที่เป็นม่าย ซึ่งกำลังรอการเสด็จกลับมาของพระเยซู

- พระศาสนจักรคือเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า แต่เจ้าบ่าว (พระคริสตเจ้า) ได้จากไป ถ้าพระศาสนจักรละทิ้งทุกสิ่งเพื่อรอคอยการกลับมาของพระเจ้า พระศาสนจักรก็ยังเปี่ยมด้วยความศรัทธา แต่ถ้าพระศาสนจักรไม่มีความเชื่อความรักในพระเจ้ามากพอ สนใจจิตตารมณ์ทางโลกมากกว่าพระเจ้า และแสวงหาหลักประกันความมั่นคงทางโลก พระศาสนจักรก็จะกลายเป็นพระศาสนจักรที่เฉยชาจืดชืดไปวันๆ

- ภาพลักษณ์ของหญิงม่ายในพระศาสนจักรมีความงดงามมากมาย อาทิ หญิงม่ายที่เมืองนาอินซึ่งร้องไห้ให้กับบุตรที่กำลังจะถูกนำไปฝัง ยังมีหญิงม่ายที่ไปคัดค้านคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรม เพื่อปกป้องบุตรชายของตนเอง เธอไปเคาะประตูขอความเป็นธรรมทุกวัน จนบุตรชายของตนได้รับการตัดสินที่เป็นธรรมและถูกปล่อยตัว นี่แหละคือภาพลักษณ์ของพระศาสนจักรที่ภาวนาและวิงวอนขอพระเจ้า เพื่อลูกของตน อย่างไรก็ตาม หัวใจของพระศาสนจักรอยู่กับพระเยซูเสมอ เจ้าบ่าวที่อยู่บนสวรรค์

- ในช่วงสุดท้ายของปีพิธีกรรม ขอให้เราทุกคนถามตัวเองว่า จิตวิญญาณของเราแสวงหาพระเจ้าอยู่หรือเปล่า หรือว่าเราแสวงหาความสุขสบายมากกว่าจะวางใจในพระเจ้า


Comments