Posts

Showing posts from October, 2013

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของเรายิ่งใหญ่หรือจืดชืด"

โป๊ปฟรังซิส: "สหพันธ์นักบุญรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน"

Must See!! ความน่ารักของเด็กน้อยกับพระสันตะปาปา

โป๊ปฟรังซิส: "ความหวังแบบคริสตชนไม่ใช่การมองโลกแง่ดี"

โป๊ปฟรังซิส: "ขอบคุณสมาชิกครอบครัวนักข่าวคาทอลิกที่เสียสละเวลาให้พระสันตะปาปา"

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาภาวนา เราต้องภาวนาเพื่อผู้อื่นด้วย"

โป๊ปฟรังซิส: "ครอบครัวของเราสวดพร้อมหน้ากันบ้างหรือเปล่า"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าลืมพูด ขอบคุณ-ขอโทษ-เสียใจ กับสมาชิกในครอบครัว"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทิ้งเด็กและคนชราให้เป็นส่วนเกินของสังคม"

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาแก้บาป ต้องจริงใจสารภาพบาปผิดและอับอายในบาปที่ทำ"

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชคาทอลิกมีหน้าที่รับใช้ ไม่ใช่คอยปกครอง"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนแค่ลมปากและเฉื่อยชา"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระศาสนจักรไม่ประกาศพระวรสาร พระศาสนจักรก็สิ้นใจแล้ว"

โป๊ปฟรังซิส: "คุกทุกวันนี้มีแต่ขังแมลงวัน แต่ปลาตัวใหญ่หลุดรอดอย่างสบาย"

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าเข้ามาพัวพันชีวิตเราเสมอ"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าตกเป็นเหยื่อความโลภเด็ดขาด"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเบื่อการสวดภาวนา"

โป๊ปฟรังซิส: "จงไปเยี่ยมพระสงฆ์และซิสเตอร์เกษียณอายุบ้างนะ"

โป๊ปฟรังซิส: คริสตชนต้อง "สวดภาวนา" ไม่ใช่ "ทำเป็นสวดภาวนาต่อหน้าคนอื่น"

โป๊ปฟรังซิส: "วันนี้เราประกาศพระวรสารกันหรือยัง"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงบูชาสิ่งสร้างมากกว่าพระผู้สร้าง"

โป๊ปฟรังซิส: "การประกาศพระวรสารใหม่คือการก้าวไปเสวนากับคนที่มีความเชื่อต่างจากเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเสแสร้งทำเป็นศรัทธา แต่ไม่ช่วยเหลือคนยากไร้"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องพูด ขอโทษ เสียใจ และขอบคุณ"

โป๊ปฟรังซิส: "แม่พระคือผู้คลายปมบาปของเอวาที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "บทบาทสตรีในพระศาสนจักรคือผู้รับใช้ ไม่ใช่ทาสรับใช้"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทำเป็นใสซื่อคิดว่าปีศาจไม่มีจริง"

Exclusive: คุยสบายๆสไตล์เยสุอิตกับ "โป๊ปฟรังซิส"