โป๊ปฟรังซิส: "ความหวังแบบคริสตชนไม่ใช่การมองโลกแง่ดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนไม่ใช่การมองโลกในแง่ดี แต่นี่คือของขวัญจากพระจิต ซึ่งก็คือพระเยซูที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไม่ผิดพลั้ง


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมในวันนี้ เป็นการพูดถึงความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับความหวัง ความหวังในความหมายของคริสตชนเป็นมากกว่าการมองโลกในแง่ดี มันคือความคาดหวังที่มั่นคงแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง มันคือของขวัญจากพระจิต ความหวังคือพระเยซูคริสต์ ความหวังคือความมหัศจรรย์แห่งการเริ่มใหม่ที่จะไม่ปล่อยให้เราผิดพลั้งอีกต่อไป

- ความหวังก่อให้เกิดแรงส่งไปยังการเผยแสดงของพระเยซูคริสต์ มันก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีที่เที่ยงแท้ซึ่งก็คือชีวิตนิรันดร

- พวกท่านสามารถเห็นความเชื่อและสัมผัสถึงความเชื่อ พวกท่านสัมผัสถึงความรักและรู้ว่ามันคืออะไร แต่ความหวังล่ะ มันคืออะไรกัน มุมมองความหวังของพวกท่านคืออะไรกัน อันดับแรก เราสามารถพูดได้ว่า ความหวังคือความไม่แน่นอน ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า "สรรพสิ่งกำลังรอคอยอย่างกระวนกระวาย เพื่อรอให้พระเจ้าบันดาลให้บุตรของพระองค์ปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์"

- อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงเป็นความหวังที่รื้อฟื้นทุกสิ่งขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นความหวังอันแน่วแน่ พระองค์ทำอัศจรรย์มากมายในชีวิตของพ่อ ของพวกท่าน และของทุกคน พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ฟื้นฟูทุกสิ่ง พระองค์คือความหวัง และความหวังนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกลวง เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์ความดีแห่งความหวังทั้งปวง

Read More: Vatican Radio


Comments