โป๊ปฟรังซิส: "คุกทุกวันนี้มีแต่ขังแมลงวัน แต่ปลาตัวใหญ่หลุดรอดอย่างสบาย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงตำหนิระบบความไม่ยุติธรรมในสังคมทุกวันนี้ พร้อมเปรียบระบบการลงโทษคนผิดเหมือนว่า "จับแต่แมลงวันให้ติดคุก แต่ปลาตัวใหญ่กลับว่ายน้ำหนีได้อย่างสบายใจ" นอกจากนี้ ทรงให้กำลังใจบรรดาพระสงฆ์ผู้อภิบาลผู้ต้องขัง จงเป็นความหวังให้ผู้ต้องขังทุกคน


ช่วงสายวันพุธที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสงฆ์ผู้อภิบาลผู้ต้องขังในเรือนจำกว่า 200 คนที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า:

- ก่อนอื่นเลย พ่อขอให้พวกท่านไปบอกบรรดาผู้ต้องขังทุกคนว่า พ่อสวดภาวนาให้พวกเขา พ่อภาวนาขอพระเจ้าและแม่พระเพื่อพวกเขาจะได้เอาชนะความยากลำบากแบบตอนนี้ ขอให้พวกเขาอย่าท้อแท้ อย่าสิ้นหวัง จงไปบอกพวกเขาว่า พระเจ้าทรงอยู่ในเรือนจำกับพวกเขาแน่นอน"

- พ่ออยากพูดถึงความอยุติธรรมในสังคมทุกวันนี้ มันทำให้พวก "แมลงวัน" ตัวเล็กๆต้องติดกับ แต่กลับปล่อย "ปลาตัวใหญ่" หลุดและว่ายน้ำหนีอย่างสบายใจ

- พ่อทราบดีว่า งานอภิบาลผู้ต้องขังไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พึงระลึกไว้ว่า พวกท่านคือเครื่องหมายของพระคริสตเจ้าให้กับผู้ที่ต้องการความหวัง พ่อทราบดีว่า มันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พวกท่านต้องพยายามให้ถึงที่สุด

Read More: Vatican Radio


Comments