โป๊ปฟรังซิส: "บทบาทสตรีในพระศาสนจักรคือผู้รับใช้ ไม่ใช่ทาสรับใช้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำบทบาทสตรีในพระศาสนจักรว่าเป็นผู้รับใช้ตามกระแสเรียก ไม่ได้เป็น "ทาส" แบบที่บางหน่วยงานกำลังทำให้เป็นแบบนั้น ทรงยกย่อง พระเจ้าทรงมอบความวางใจในสตรีแบบสุดๆ เพราะสตรีมีหน้าที่ให้กำเนิดมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาหน่วยงานสตรีของสมณสภาเพื่อฆราวาส ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 25 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงออกสารส่วนพระองค์ (Apostolic Letter) เรื่อง ศักดิ์ศรีและกระแสเรียกของสตรี (Mulieris Dignitatem) ทั้งนี้ สารส่วนพระองค์ฉบับดังกล่าว นับเป็น "ครั้งแรก" ที่คำสอนของพระสันตะปาปากล่าวถึงสตรีทั้งหมดทุกย่อหน้า

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับผู้เข้าเฝ้า มีดังนี้:

- พี่น้องที่รัก ในสารส่วนพระองค์ฉบับนี้ "ความวางใจที่มากเป็นพิเศษที่พระเจ้ามอบให้สตรี" ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงหมายถึงนั้นคืออะไร สำหรับพ่อ ดูเหมือนว่า พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 กำลังหมายถึง "ความเป็นมารดา"

- หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือวิวัฒนาการทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมากนับตั้งแต่วันที่พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ออกสารฉบับนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสตรียังคงทำหน้าที่ให้กำเนิดบุตรของสามีตัวเอง นี่คือกระแสเรียกที่พระเจ้ามอบให้สตรี พระเจ้าทางวางใจสิ่งสร้างอย่างมนุษย์ไว้กับสตรี

- กระนั้น พ่อขอเตือนใจว่า มันมีอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับสิทธิสตรี พ่อขอเรียกภัยนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำลายสตรีและกระแสเรียกที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเธอ ภัยที่ว่าคือการทำให้บทบาทความเป็นแม่ตกต่ำลงในบริบทสังคม และการไม่ให้เกียรติไม่ให้คุณค่่าสตรีอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์สังคม

- พ่ออยากเน้นย้ำว่า เวลาเรียกสรรพนามของพระศาสนจักร เราไม่เรียกพระศาสนจักรว่า "Il Chiesa" (พระศาสนจักรในเพศชาย) แต่เราเรียกพระศาสนจักรว่า "La Chiesa" (พระศาสนจักรในเพศหญิง) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ เราเรียกพระศาสนจักรว่า "She" ไม่ใช่ "He"

- ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ก็เพราะพระศาสนจักรคือสตรีเพศนะ พระศาสนจักรคือมารดาไง!

- มาถึงตรงนี้ พ่อขอพูดตรงๆเลยว่า พ่อเจ็บปวดมากๆเมื่อได้เห็นพระศาสนจักรหรือบางหน่วยงานของพระศาสนจักรที่ดูแลสิทธิสตรีแบบผิดๆ บทบาทของสตรีถูกเปลี่ยนเป็น "ทาส" มากกว่ากระแสเรียกการเป็นผู้รับใช้

- บทบาทสตรีสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่านี้ บางหน่วยงานพ่อเห็นสตรีทำงานเป็น "ทาส" ไม่ใช่ทำงานรับใช้ตามกระแสเรียก ดังนั้น ขอให้เราก้่าวไปข้างหน้าด้วยกัน ขอแม่พระ พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระมารดาของพระเยซูและลูกๆทุกคน อยู่เคียงข้างเราด้วยเถิด

Read More: Vatican Radio

Comments