โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าเข้ามาพัวพันชีวิตเราเสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ พระเจ้าเข้ามาพัวพันชีวิตของเราเสมอ เพราะพระองค์ต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาบาดแผลในชีวิตเรา ทรงย้ำ สติปัญญามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจธรรมล้ำลึกของพระเจ้าได้ ทางเดียวที่เราจะเข้าใจธรรมล้ำลึกคือการคุกเข่าสวดภาวนาด้วยหัวใจ


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม เราจะพบว่า มนุษย์ไม่มีวันเข้าใจพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยอาศัยสติปัญญาของเรา พระเจ้าจะเข้ามามีส่วนร่วม หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า "พัวพัน" อยู่เสมอ พระเจ้าจะเข้ามาก้าวก่ายในชีวิตเราเพื่อรักษาบาดแผลของเรา

- นักบุญเปาโลย้ำว่า สติปัญญาอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า เราจำเป็นต้องคุกเข่าสวดภาวนาจากหัวใจ นี่แหละคือวิธีที่เราจะเข้าถึงธรรมล้ำลึกของพระองค์

- มีคำหนึ่งที่พ่ออยากแบ่งปันก็คือ "ความใกล้ชิด" พระเจ้าทรงใกล้ชิดเรามากๆ พระองค์อยู่ใกล้ประวัติศาสตร์ของพวกเรา นับตั้งแต่วินาทีแรกที่พระเจ้าเลือกบิดาของเรา นั่นคือ "อับราฮัม" ท่านก็เดินเคียงข้างประชากรของพระเจ้าเสมอ

- พระเยซูทรงเป็นช่างฝีมือ พระองค์ทำงานด้วยมือของพระองค์เสมอ ลองนึกถึงพยาบาลในโรงพยาบาลที่รักษาบาดแผลของเรา พระเจ้าก็เป็นแบบนั้น พระองค์ทรงเข้ามาพัวพันมีส่วนร่วมกับความทุกข์โศกของเราเสมอ พระเจ้าเลือกจะรักษาบาดแผลเราด้วยมือของพระองค์ เราเห็นได้ชัดว่า พระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระเจ้าไม่ได้ช่วยเราให้รอดพ้นด้วยความเชื่อ แต่ช่วยเราด้วยความรักและความเอาใจใส่ พระเจ้าช่วยเราด้วยชีวิตของพระองค์

- ส่วนอีกคำคือ "ความอุดมสมบูรณ์" เมื่อบาปมีมากมาย พระหรรษทานของพระเจ้าก็มากมายด้วย การที่พระเจ้าเข้ามาพัวพันในชีวิตเราก็เพราะพระองค์ต้องการรักษาบาดแผลของเราด้วยพระหรรษทานและความรัก ดังที่พระเยซูตรัสว่า "คนสบายดีไม่ต้องการหมอ เรามาเพื่อรักษาและช่วยพวกท่าน"

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากสรุปว่า ธรรมล้ำลึกของพระเจ้าไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ แต่เราจะเข้าใจได้ด้วยการรำพึงภาวนา, ใกล้ชิดพระเจ้า และอาศัยพระหรรษทานอย่างอุดมสมบูรณ์

Read More: Vatican Radio

Comments