โป๊ปฟรังซิส: "แม่พระคือผู้คลายปมบาปของเอวาที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยกความนบนอบของแม่พระคือการ "คลายปมบาปของการไม่เชื่อฟังพระเจ้า" ที่เอวาได้ก่อไว้ ทรงเปรียบ ลูกๆที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ปมบาปแบบที่เอวาทำไว้ก็ได้ก่อตัวขึ้นในครอบครัวแล้ว ทรงเตือนสติลูกๆ ถ้าทำผิดไม่เชื่อฟังพ่อแม่ จงขอโทษพ่อแม่ ไม่ใช่ทำเป็นนิ่งเฉยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 70,000 คน สวดสายประคำต่อหน้ารูปแม่พระฟาติมา โอกาสเดือนแม่พระสายประคำ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ก่อนที่วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาถวายโลกและมนุษยชาติไว้ในความคุ้มครองของแม่พระฟาติมาด้วย สำหรับรูปแม่พระฟาติมาที่ใช้ในพิธีนี้ ถูกอัญเชิญมาจากฟาติมา ประเทศโปรตุเกส โดยเป็นรูปแม่พระที่มี "ลูกปืน" ที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ถูกยิงใส่วางอยู่บนมงกุฏแม่พระด้วย

ในส่วนบทสอนประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- วันนี้ เรามาอยู่รวมกันต่อหน้าแม่พระ รูปแม่พระนี้ได้รับการอัญเชิญมาจากฟาติมา ประเทศโปรตุเกส แม่พระจะช่วยเราให้สัมผัสถึงการประทับอยู่ของแม่ท่ามกลางเรา แม่พระจะเป็นคนนำเราไปหาพระเยซู แม่พระคือสตรีแห่งความเชื่อ ว่าแต่ ความเชื่อของแม่พระเป็นอย่างไรนั้น พ่อขอแบ่งปันดังนี้

- หนึ่ง ความเชื่อของแม่พระได้คลายปมบาปของมนุษย์ เรื่องนี้หมายความว่าอย่างไร? บรรดาผู้นำพระศาสนจักรในสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ได้นำสิ่งที่นักบุญอีเรเนอุส ที่กล่าวไว้ว่า "ปมบาปแห่งการไม่นบนอบต่อพระเจ้าที่เอวาได้ทำไว้ ได้ถูกแก้ปมออกด้วยการนบนอบพระเจ้าของแม่พระ"

- "ปม" ของการไม่นบนอบเชื่อฟังพระเจ้า "ปม" ของการไม่มีความเชื่อ เมื่อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เราสามารถพูดได้เลยว่า "ปม(บาป)" นี้ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว สิ่งนี้จะเกิดเมื่อลูกรู้ตัวว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ เฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าการโกหกมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ลูกๆก็ได้ทำลายความวางใจกับพ่อแม่แล้ว เรื่องแบบนี้เกิดบ่อยมาก! ลูกๆจำเป็นต้องขอโทษพ่อแม่เพื่อความรักและความวางใจจะได้รับการรื้อฟื้นอีกครั้ง

- เรื่องของลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เป็นเหมือนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เมื่อเราไม่ฟังพระเจ้า เมื่อเราไม่ก้าวตามพระประสงค์ของพระองค์ เรามัวแต่สนใจสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่วางใจในพระองค์ ปมบาปนี้ก็เกิดขึ้นทันที

- กระนั้น ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้กับพระเมตตาของพระเจ้า ... ดังนั้น ขอให้เราถามตัวเองว่า เราได้วอนขอแม่พระให้ช่วยเราวางใจในพระเมตตาของพระเจ้าหรือยัง เพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่

- สอง ความเชื่อของแม่พระได้ให้บังเกิดพระเยซู ... ขอให้เราถามตัวเองว่า เราคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ (การที่พระเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์) หรือเราคิดว่า มันเป็นเรื่องในอดีตที่ไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอก

- การมีความเชื่อในพระเยซูคือการมอบตัวเราเองไว้กับพระองค์ด้วยความสุภาพถ่อมตนและความกล้าหาญของแม่พระ เพื่อที่ว่า พระเยซูจะสามารถประทับอยู่ท่ามกลางเราต่อๆไป

สาม ความเชื่อของแม่พระคือการเดินทาง เหมือนที่บรรดาผู้นำพระศาสนจักรในสังคายนาวาติกัน ที่ 2 กล่าวว่า "แม่พระเดินจาริกแสวงบุญทางความเชื่อ" บนหนทางนี้ แม่พระเดินร่วมทางไปกับเราเพื่อไปหาพระเยซู

- หนทางของพระเยซูคือหนทางแห่งความรักซึ่งเป็นจุดหมายของเราผู้มีความเชื่อทุกคน แม้หนทางนี้ต้องเสียสละมากมายก็ตาม เพราะนี่คือหนทางแห่งไม้กางเขน แม่พระเข้าใจหนทางนี้เป็นอย่างดี ตั้งแต่กษัตริย์เฮร็อดต้องการจะฆ่าบรรดาทารก ไล่มาจนถึงตอนที่พระเยซูต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ... นี่คือการเดินทางของความเชื่อ ความเชื่อของพวกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปานำสวดสายประคำเดือนแม่พระ

Read More: Vatican Radio

Comments