โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทำเป็นใสซื่อคิดว่าปีศาจไม่มีจริง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนต้องอย่าใสซื่อคิดว่าปีศาจไม่มีอยู่จริง เพราะเราเห็นในพระวรสารแล้วว่า แม้พระเยซูทรงขับไล่ปีศาจ แต่ปีศาจก็ยังวนเวียนกลับมาหามนุษย์อยู่ดี ทรงชี้ คริสตชนต้องเฝ้าระวังการล่อลวงจากปีศาจตลอดเวลา เพราะการเฝ้าระวังคือ "กลยุทธ์"​(Strategy) ของการเป็นคริสตชนที่ดี 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงขับไล่ปีศาจ แต่มีประชาชนบางคนไม่เข้าใจและพยายามจะทดลองพระองค์ ทุกวันนี้ เราก็เห็นกันอยู่เป็นประจำว่ามีการประจญล่อลวงที่ต้องการจะทำให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าต่ำลง

- ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เราจะเห็นได้เลยตั้งแต่หน้าแรกว่า ปีศาจมีอยู่จริง และหน้าสุดท้ายของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลก็บอกอีกเช่นกันว่า ปีศาจยังคงมีอยู่ กระนั้น พระคัมภีร์ไบเบิ้ลก็ระบุใช่ไหมว่า พระเจ้าทรงมีชัยเหนือปีศาจ

- ด้วยเหตุนี้ คริสตชนอย่าทำตัวใสซื่อว่าปีศาจไม่มีอยู่จริง พระเจ้าทรงให้แนวทางแก่เราในการแยกแยะการล่อลวงของปีศาจ และให้เราก้าวตามวิถีคริสตชนเมื่อเราตกอยู่ในการประจญล่อลวง

- หนึ่งในวิธีการที่พระเจ้าสอนเราก็คือ "อย่าเดินตามชัยชนะที่พระเยซูมีเหนือปีศาจ เพียงแค่ครึ่งทาง" ดังที่พระเยซูตรัสในพระวรสารวันนี้ว่า "ผู้ที่ไม่อยู่ฝ่ายเรา ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเรา และผู้ที่ไม่รวบรวมไว้กับเรา ก็เป็นผู้กระทำให้กระจัดกระจายไป" พระเยซูเสด็จมาเพื่อทำลายปีศาจและความชั่ว พระองค์ทรงมอบอิสระจากบาปให้แก่เรา

- อีกหนึ่งสิ่งที่พ่ออยากแบ่งปันก็คื "เราต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ" ต้องเฝ้าระวังการล่อลวงจากปีศาจ ลองถามตัวเองดูซิว่า เราเฝ้าระวังเรื่องแบบนี้ดีพอหรือยัง

- การเฝ้าระวังการล่อลวงจากปีศาจคือกลยุทธ์ของการเป็นคริสตชน พระเยซูสอนเราใช่ไหมว่า จงเฝ้าระวังอยู่เสมอ พระวรสารวันนี้เริ่มต้นด้วยการขับไล่ปีศาจ แต่ตอนจบของพระวรสาร ปีศาจก็กลับมาอีกอยู่ดี นี่แหละ เราจึงต้องเฝ้าระวังการล่อลวงจากปีศาจตลอดเวลา

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เรา ขอพระองค์ช่วยเราสู้กับปีศาจ ขอพระองค์ช่วยเราไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปีศาจ ขอพระองค์ช่วยเราเฝ้าระวังตลอดเวลา และขอพระองค์ช่วยเราไม่ให้เดินหนีจากพระองค์

Read More: Vatican Radio


Comments