โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนแค่ลมปากและเฉื่อยชา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้อง อย่าเป็นคริสตชนแค่ลมปากหรือเป็นแบบเฉื่อยชาใจโลเล ทรงชี้ การดำเนินชีวิตคริสตชนที่เคร่งครัดคือการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งที่เราทำ 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านวันนี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (6:19-23) นักบุญเปาโลกล่าวว่า "พวกเราเป็นคนอ่อนแอ" ... หลายครั้ง ที่เราอ่อนแอ เราเป็นแบบนี้บ่อยมากๆ เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ ว่าแต่ นี่เป็นการยอมรับนี้จะช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปหรือ คำตอบก็คือ ทั้งใช่และไม่ใช่

- ถ้าชีวิตเราเป็นแบบครึ่งๆกลางๆ แบบว่า ฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่ฉันดำเนินชีวิตในแบบฉันต้องการเท่านั้น อย่างนี้ ไม่ได้ช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป สิ่งที่เราเชื่อกับการกระทำ มันขัดกันชัดๆ

- แต่ถ้าเราพูดว่า "ฉันเป็นคนบาป ฉันเป็นคนอ่อนแอ" และไปหาพระเจ้าสม่ำเสมอพร้อมพูดว่า "พระเจ้าข้า พระองค์ทรงมีพละกำลัง โปรดประทานความเชื่อแก่ลูกด้วย" จากนั้น ไปรับศีลอภัยบาป แบบนี้ เราก็จะบริสุทธิ์รอดพ้นจากบาปแม้ก่อนหน้านี้เราจะผิดพลาดไปก็ตาม

- การดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อหมายถึงการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามที่พระเยซูสอน อาทิ การสรรเสริญพระเจ้า, การให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในทุกๆสิ่ง, การช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้ง การทำงานเพื่อสร้างความยุติธรรมและให้ความหวังแก่ผู้อื่น

- ถ้าเราประกาศยืนยันความเชื่อ แต่เราไม่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เราก็จะเป็นคริสตชนเพียงแค่ลมปากเท่านั้น

- เมื่อใดที่เราไม่ยอมให้พระคริสตเจ้าเข้ามาในชีวิต เราดำเนินชีวิตด้วยทัศนคติว่า "ฉันเป็นคริสตชน แต่ฉันจะดำเนินชีวิตแบบไม่ใช่คริสตชน" ถ้าเราเป็นแบบนี้ เราก็เป็นพวก "คริสตชนเฉยชา" เป็นคริสตชนที่โลเลเหลือเกิน

- ดังนั้น การกลับใจแท้จริงต้องเริ่มจากภายในจิตใจ อย่าให้ความเชื่อในพระเจ้าเป็นแค่เปลือกนอก เหมือนให้คำสอนของพระเจ้าถูกแต้มไว้แค่ภายนอกเท่านั้น

Read More: Vatican Radio


Comments