โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระศาสนจักรไม่ประกาศพระวรสาร พระศาสนจักรก็สิ้นใจแล้ว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระศาสนจักรไม่ใช่ร้านค้าหรือเอ็นจีโอ ถ้าพระศาสนจักรไม่ประกาศพระวรสาร พระศาสนจักรก็ "สิ้นใจ" แล้ว ทรงเตือนสติ อย่ารักเพื่อนมนุษย์แบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งและหวังสิ่งตอบแทน ทรงขอร้องคริสตชนต้อง "เลิกนินทา" ได้แล้ว ตอนท้าย ทรงทักทายผู้เข้าเฝ้า "ชาวไทย" ด้วย


ช่วงสายวันพุธที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 80,000 คน ระหว่างการเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยตอนท้ายของการเข้าเฝ้า พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทาย "คาทอลิกไทย" ที่มาเข้าเฝ้าด้วย สำหรับบทสอนวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่อขอแบ่งปันเรื่องบทบาทของพระศาสนจักรและบทบาทของแม่พระว่า ท่านเป็นแบบอย่างของความเชื่อและความรักเพื่อพระศาสนจักรอย่างไรบ้าง

- ชีวิตของแม่พระให้พรคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจน แม่พระสอนเราเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยการนบนอบต่อพระประสงค์ของพระเจ้า แม่พระไม่เคยปฏิเสธที่จะอุทิศตนเพื่อพระเยซูและพันธกิจของพระองค์ นี่คือแบบอย่างของความรัก แม่พระต้องการจะนำสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้ามามอบให้เรา นั่นคือ ความรัก, สันติ และความชื่นชมยินดีในพระเยซูมาให้กับเรา

- พระศาสนจักรไม่ใช่ร้านค้าหรือหน่วยงานมนุษยธรรม พระศาสนจักรไม่ใช่เอ็นจีโอ แต่หน้าที่ของพระศาสนจักรคือการประกาศพระวรสารและนำพระคริสตเจ้าไปสัมผัสทุกคน ถ้าพระศาสนจักรไม่นำพระเยซูไปสัมผัสทุกคน นี่จะเป็นพระศาสนจักรที่สิ้นใจแล้ว

- สำหรับหน้าที่ของคริสตชนแต่ละคน ลองถามตัวเองซิว่า ธรรมชาติของความรักที่เรามอบให้ผู้อื่น เป็นอย่างไรกัน มันใช่ความรักที่พระเยซูมอบให้ผู้อื่นหรือเปล่า มันใช่ความรักที่ให้อภัยคนอื่นไหม หรือว่า มันเป็นความรักแบบอ่อนแอที่ต้องการแต่ผลตอบแทน รักแบบสนใจแต่ตัวเอง

- พี่น้องที่รัก ความรักของเราที่ให้ผู้อื่นนั้น เราต้องให้แบบไม่หวังผลตอบแทน พ่ออยากเตือนสติพี่น้องอีกครั้งว่า "อย่าซุบซุบนินทากัน เพราะนี่คือการฆ่าพี่น้องของเรา"

ตอนท้ายของการเข้าเฝ้า พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายสัตบุรุษที่มาเข้าเฝ้าเป็นภาษาต่างๆ พอมาถึงภาษาอังกฤษ พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายประเทศต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นมี "ประเทศไทย" ด้วย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio


Comments