โป๊ปฟรังซิส: "สหพันธ์นักบุญรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน สหพันธ์นักบุญคือความจริงที่ลึกซึ้งสุดในพระศาสนจักร เพราะนี่คือการหลอมรวมประชากรทุกคนของพระเจ้าที่ได้รับศีลล้างบาป ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อสันติภาพในอิรักด้วย


ช่วงสายวันพุธที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 90,000 คน ระหว่างการเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน สำหรับบทสอนวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่อยังขอแบ่งปันบทยืนยันความเชื่อ โดยวันนี้ พ่อจะพูดถึง "สหพันธ์นักบุญ" คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเตือนใจเราว่า สหพันธ์นักบุญคือความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่ามกลางบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

- สหพันธ์นักบุญคือความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดของพระศาสนจักร เพราะในพระคริสตเจ้า โดยอาศัยศีลล้างบาป เราได้รับการแบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตและความรัก ซึ่งก็คือพระตรีเอกภาพ

- พวกเราทุกคนได้รับการรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระคริสตเจ้า โดยผ่านทางความเป็นหนึ่งเดียวฉันท์พี่น้อง เรามีความใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นและเราถูกเรียกมาเพื่อเกื้อหนุนผู้อื่นทางจิตใจด้วย สหพันธ์นักบุญไม่ได้แค่โอบกอดพระศาสนจักรบนโลกเท่านั้น แต่ยังโอบกอดเราทุกคนที่ได้ตายในพระคริสตเจ้า รวมถึงวิญญาณในไฟชำระและบรรดานักบุญบนสวรรค์

- พวกเราทุกคนได้พบกับความเป็นหนึ่งเดียวกันของสวรรค์กับโลก ผ่านทางคำภาวนาในวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (1 พฤศจิกายน) และวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน) ซึ่งเรากำลังจะฉลองในไม่อีกกี่วันนี้

- ดังนั้น ขอให้เราวิงวอนพระเจ้านำเราให้ใกล้ชิดพระองค์ให้มากขึ้นเรื่อยๆ และใกล้ชิดกับพี่น้องในพระศาสนจักรทุกคน

หลังการเข้าเฝ้าจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องสันติภาพในอิรัก พร้อมเชิญทุกคนภาวนาเพื่อชาวอิรักด้วย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio
Comments