โป๊ปฟรังซิส: "อย่าตกเป็นเหยื่อความโลภเด็ดขาด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนต้องไม่ตกเป็นเหยื่อความโลภ เฉพาะอย่างยิ่งโลภในเงินทอง เพราะมีหลายครอบครัวต้องแตกหักพังทลาย เพราะสมาชิกครอบครัวทะเลาะกันเรื่องเงินๆทองๆ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนเรื่องการสละสมบัติ หลังจากชายคนหนึ่งทูลพระองค์ใหับอกพี่ชายของเขาให้แบ่งมรดกให้ตน พระวรสารตอนนี้เป็นเรื่องเงินทองอย่างเห็นได้ชัด

- ปัญหาเงินๆทองๆจัดเป็นปัญหาวันต่อวัน มีกี่ครอบครัวที่ถูกทำลายด้วยปัญหาเงินทอง มีกี่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวทะเลาะกันด้วยปัญหานี้ พี่ทะเลาะกับน้อง พ่อทะเลาะกับลูก นี่คือผลร้ายที่เราไปยึดติดกับเงินทองแบบไม่ลืมหูลืมตา นี่คือผลจากเงินตราที่ทำร้ายมนุษย์ มันทำลายอย่างไม่มีชิ้นดี!

- เมื่อคนๆหนึ่งไปยึดติดกับเงิน เขาก็ทำลายตัวเองเข้าแล้ว มันเป็นแบบนั้นใช่ไหม คิดเหมือนกันไหม?  เงินทำให้เราตาบอด เงินนำสิ่งดีๆมาให้เราก็จริง หลายคนทำงานเพื่อแลกเงินและนำมันมาพัฒนาความเป็นอยู่ แต่เมื่อหัวใจของเราไปยึดติดกับเงินเข้า เงินก็ทำลายเราแล้ว

- พระเยซูสอนอุปมาเรื่องหนึ่งเศรษฐีที่ดำเนินชีวิตสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวเอง ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเพื่อพระเจ้า พระเยซูยังทรงสอนเราให้ออกห่างจากความโลภประเภทนี้ด้วย

- ความโลภมีความเกี่ยวข้องกับเงิน ยิ่งมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งคิดว่า ต้องมีให้มากขึ้นไปอีก ต้องมากกว่านี้ นี่คือการทำให้เราถูกครอบงำและบูชาเงินแบบไม่ลืมหูลืมตา ความโลภทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่น สิ่งนี้ถือเป็นทัศนคติที่เรียกว่า "ความโลภ"

- ยิ่งโลภมาก ยิ่งทำให้เราทำตัวแย่ เพราะมันทำให้เราคิดและมองอะไรเป็นเงินไปหมด มันทำลายตัวเรา มันทำให้เราจิตป่วย และตอนจบ ความโลภคือเครื่องมือของการทำให้เราหลงแบบไม่ลืมหูลืมตา ความโลภเดินสวนทางกับพระเจ้าเสมอ มันสวนทางกับสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเรา

-ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงสอนเราว่าจงอย่าไปยึดติดกับเงิน พระเยซูสอนว่า "ท่านไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเงินพร้อมกันได้" พระเยซูสอนเราใช่ไหมว่า "อย่ากังวลเลย พระเจ้าทรงทราบถึงสิ่งที่เราต้องการเสมอ" พระเยซูทรงเชิญให้เราวางใจในพระบิดา เราเห็นแล้วว่า ตอนจบของอุปมานี้ พระเจ้าตรัสกับเศรษฐีว่า "เจ้าคนโง่ คืนนี้ ชีวิตของเจ้าจะถูกเรียกคืน" มันชัดเจนว่า เงินและความโลภขัดกับหนทางของพระเจ้า

- ดังนั้น วันนี้ พระวาจาของพระเจ้าดังก้องในใจเรา "จงรักษาตัวให้พ้นจากความโลภ เพราะชีวิตของเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติ แม้เขาจะมั่งมีเพียงใดก็ตาม"

Read More: Vatican Radio

Comments