โป๊ปฟรังซิส: "ขอบคุณสมาชิกครอบครัวนักข่าวคาทอลิกที่เสียสละเวลาให้พระสันตะปาปา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้กำลังใจนักข่าวคาทอลิก งานของพวกท่านเปี่ยวด้วยคุณภาพชั้นสูงและเป็นงานที่ต้องมีกระแสเรียกแห่งการรับใช้ ทรงขอบคุณสมาชิกครอบครัวของบรรดานักข่าวคาทอลิกที่ต้องเสียสละเวลาครอบครัวให้กับการตามทำข่าวพระสันตะปาปาตลอดเวลา พร้อมแบ่งปัน ทรงซาบซึ้งและจะสวดภาวนาให้สมาชิกครอบครัวนักข่าวคาทอลิกอย่างแน่นอนช่วงสายวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์วาติกันที่มาเข้าเฝ้า โอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งสถานี โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้โอวาทพวกเขาว่า:

- พ่ออยากให้ข้อคิดว่า นักข่าวสายโทรทัศน์ต้องอย่า "ผวา" เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทางเทคโนโลยีในยุคนี้ นอกจากนี้ พ่อขอร้องว่า อย่าสูญเสียมุมมองแบบคริสตชนในงานสายนี้เป็นอันขาด

- นอกจากนี้ จงทำงานเป็นทีม ประสิทธิภาพของงานอภิบาลด้านการสื่อสารสามารถเกิดได้ด้วยการสร้างการแบ่งปันโครงการต่างๆร่วมกัน อาทิ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการวางแผนและทรัพยากร เรารู้ว่า สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเราทำงานเป็นทีม ทุกสิ่งก็จะง่ายขึ้น และสำคัญสุดก็คือ สไตล์การทำงานของพวกท่านจะแสดงให้เห็นถึงการเป็นประจักษ์พยานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน

- อีกเรื่องหนึ่ง นักข่าวมีหน้าที่รับใช้พระศาสนจักร งานของพวกท่านคืองานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพชั้นสูง และมันก็เป็นงานที่ท่านได้รับมอบ(ผ่านทางกระแสเรียก)อาชีพนี้คือการรับใช้พระศาสนจักรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางแผ่นฟิล์ม, การควบคุมการผลิต, การคัดเลือกผลงาน และงานธุรการ ทุกสิ่งที่กล่าวมาสามารถทำได้ด้วยสไตล์และมุมมองของพระศาสนจักรและสันตะสำนัก

- สุดท้ายนี้ พ่อขอขอบคุณบรรดาครอบครัวของนักข่าวคาทอลิก ซึ่งบ่อยครั้ง สมาชิกในครอบครัวต้องเสียสละเวลาครอบครัวให้กับตารางเวลาและพันธกิจของพระสันตะปาปา นี่ไม่ใช่การเสียสละแบบเล็กๆ มันเป็นการเสียสละความสุขที่ยิ่งใหญ่ มันไม่เพียงทำให้พ่อรู้สึกซาบซึ้งเท่านั้น แต่พ่อยังขอสัญญาว่า จะภาวนาให้ครอบครัวนักข่าวคาทอลิก เฉพาะอย่างยิ่ง ลูกๆของนักข่าวคาทอลิกทุกคน


Comments