โป๊ปฟรังซิส: "เวลาแก้บาป ต้องจริงใจสารภาพบาปผิดและอับอายในบาปที่ทำ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ เวลาไปแก้บาป เราต้องสารภาพบาปด้วยความจริงใจว่าเราอับอายในบาปที่ทำ ทรงย้ำ เวลายอมรับว่าเราเป็นคนบาป เราต้องยอมรับต่อหน้าเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่ยอมรับในใจแบบเงียบๆ ทรงเตือนสติ อย่าทำให้ตัวเองดูดี เพียงเพราะพูด "ใช่ เราเป็นคนบาป" แต่จิตใจและการกระทำไม่สำนึกในบาปเลย ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- สำหรับบรรดาคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่ บางครั้ง การไปแก้บาป (สารภาพบาป) กับพระสงฆ์ก็เป็นความตั้งใจที่ชวนอึดอัด หรือทำให้คิดว่ามันเป็นกระบวนการที่น่าเจ็บปวดที่แปรเปลี่ยนความจริงที่เกิดขึ้นเป็นการลงมือทำบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นเรื่องแต่งขึ้นมา (กิจใช้โทษบาป) บ่อยครั้งที่ความรู้สึกนี้ทำให้ผู้คนพยายามหลีกเลี่ยงการไปรับศีลอภัยบาป

- ในบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมวันนี้ นักบุญเปาโลก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ท่านเป็นทาสของบาป ท่านไม่ทำความดีตามที่ต้องการจะทำ แต่ไปทำสิ่งที่ไม่ปรารถนาซึ่งเป็นผลจากบาปที่อยู่ในตัวท่าน สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้า เพราะเมื่อใดที่เราต้องการทำความดี เมื่อนั้นความชั่วจะเข้ามาอยู่ใกล้เสมอ (โรม 7:24)

- ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราคงไม่กล้าพอที่จะพูดและยอมรับแบบนักบุญเปาโลใช่ไหม เรามักจะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองว่า "ใช่ เราเป็นคนบาป" เราพูดแต่ปากให้มันดูดราม่า แต่เราไม่ได้ตระหนักสิ่งนั้นและพยายามขอการอภัยโทษจากพระเจ้าจริงๆ เรายอมรับการเป็นคนบาปแค่ปากพูด แต่ไม่แสวงหาการอภัยโทษจากพระเจ้าเลย

- การสารภาพว่าเราเป็นคนบาป เราต้องทำด้วยความสุภาพถ่อมตน นี่คือสิ่งที่พระศาสนจักรเรียกร้องจากเรา ดังที่นักบุญเจมส์ อัครสาวก (ยากอบ อัครสาวก) กล่าวว่า "เราต้องสารภาพต่อหน้าผู้อื่น เราไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองเป็นจุดสังเกตสนใจ แต่เราทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า"

- บางคนพูดว่า "โอ ... ฉันสารภาพบาปกับพระเจ้าแล้ว ไม่ต้องไปสารภาพต่อหน้าพี่น้องหรอก" แบบนี้มันง่ายไปนะ! มันเหมือนการสารภาพบาปผ่านทาง "อีเมล" เลย การทำแบบนี้มันไม่มีการมองหน้ากัน การสบตากัน นักบุญเปาโลยังสารภาพความอ่อนแอของท่านต่อหน้าคนอื่น

- กระนั้น บางคนอาจพูดว่า "ก็ฉันไปแก้บาปแล้วไง" แต่สิ่งที่เราไปสารภาพกับพระสงฆ์ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเปล่า มันยังมีอีกหลายสิ่งที่ล่อยลอยอยู่ในอากาศใช่ไหม เราไม่ได้สารภาพบาปผิดแบบที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ใช่ไหม

- พี่น้องที่รัก การไปแก้บาปไม่ใช่การไปพบจิตแพทย์ หรือไปรับการทรมาน แต่มันคือการไปพูดกับพระเจ้าว่า "พระเจ้า ลูกเป็นคนบาป โดยผ่านทางพี่น้องของเรา" เพราะนี่คือการสารภาพบาปที่ชัดเจนจับต้องได้ที่สุด

- การสารภาพบาปที่ดีคือการสารภาพบาปในสิ่งที่จับต้องได้ สารภาพด้วยความซื่อสัตย์ และแสดงถึงความจริงใจว่าเราอับอายต่อความผิดนั้น ถ้าทำแบบนี้ได้ พระเจ้าจะให้อภัยเรา พระองค์จะให้อภัยและรักเรา

Read More: Vatican Radio

Comments