โป๊ปฟรังซิส: "อย่าลืมพูด ขอบคุณ-ขอโทษ-เสียใจ กับสมาชิกในครอบครัว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำอีกครั้ง ทุกครอบครัวต้องเรียนรู้ที่จะพูด 3 คำที่เป็นแก่นในการสร้างครอบครัวอบอุ่น นั่นคือ "ขอบคุณ, ขอโทษ และ เสียใจ ฉันผิดไปแล้ว" ทรงชี้ คู่สมรสคาทอลิกต้องเผชิญปัญหาในชีวิตคู่ด้วยความรับผิดชอบ และต้องไม่ละทิ้งพันธกิจการสร้างครอบครัว 


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในงานของสมณสภาเพื่อครอบครัว ซึ่งจัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางผู้มาร่วมกว่า 200,000 คน สำหรับงานในวันนี้ เป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนต่อพระพักตร์พระสันตะปาปา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมากๆ

ในส่วนของพระดำรัสตรัสสอน พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า:

- วันนี้ พ่อได้เห็นเด็กๆและผู้ปกครองมากมายที่มาอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น พ่อได้ฟังตัวแทนเยาวชนมาแบ่งปันเกี่ยวกับความต้องการที่จะแต่งงานแม้จะต้องเผชิญความยากลำบาก กระนั้น พ่อยังรู้สึกเป็นทุกข์ เมื่อได้คิดถึงครอบครัวที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สงครามและความยากไร้ ดังนั้น ขอให้เราถามตัวเองดูซิว่า จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีอันเกิดจากความเชื่อ

- ในบทพระวรสารที่เราได้ฟังตอนเริ่มพิธีวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "ผู้ใดเหนื่อยล้า จงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พัก" ชีวิตเราในตอนนี้ เป็นแบบนั้นใช่ไหม ชีวิตทุกวันนี้ต้องพบกับความเหนื่อยล้าอยู่เสมอๆ การงานที่ทำให้เราเหนื่อยล้า กระนั้น สิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยมากสุดก็คือ "การขาดความรัก" เพราะการขาดความรักเป็นภาระที่หนักอึ้งมากที่สุดสำหรับเรา

- พ่อขอกล่าวถึงบรรดาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อยากโดดเดี่ยว รวมถึงครอบครัวที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆในเวลาที่ต้องดูแลสมาชิกที่ต้องถูกทอดทิ้ง พระเจ้าทรงรู้ถึงการดิ้นรนและภาระของเรา กระนั้น พระองค์ทรงรู้ถึงความปรารถนาในการแสวงหาความชื่นชมยินดีและการพักผ่อนในใจเราเช่นกัน

- ในส่วนของการแต่งงาน พ่อขอให้ข้อคิดว่า "นี่เป็นการเดินทางอันยาวไกล ที่คน 2 คนจะต้องเดินไปด้วยกัน จับมือกัน และมอบตัวเองไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้า"

- จงวางใจในพระเจ้า ทุกสิ่งที่เราเผชิญจะผ่านพ้นไปโดยปราศจากความกลัว ทุกวันนี้คู่สมรสมากมากต้องเผชิญปัญหาต่างๆนาๆ กระนั้น คนที่เป็นคริสตชนต้องอย่ากลัวที่จะเผชิญปัญหาด้วยความรับผิดชอบ คู่สมรสคาทอลิกต้องไม่ละทิ้งพันธกิจในการสร้างครอบครัวและนำลูกๆไปสัมผัสกับพระเจ้าและมีความรับผิดชอบต่อโลก

- อีกหนึ่งสิ่งที่พ่อเคยกล่าวไป ครอบครัวทุกครอบครัวจำเป็นต้องเรียนรู้ 3 คำนี้ นั่นคือ 1) ขอบคุณ, 2) ขอโทษ, 3) เสียใจ ฉันผิดไปแล้ว

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเป็นประธานในงานของสมณสภาเพื่อครอบครัว

Read More: Vatican RadioComments