โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเบื่อการสวดภาวนา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องคริสตชน จงสวดภาวนาทุกวัน อย่าเบื่อกับการภาวนาเด็ดขาด เพราะการภาวนาคือการขอพระเจ้าประทานพละกำลังให้เราสู้กับความชั่วร้าย พร้อมกันนี้ ทรงร่วมเป็นทุกข์และภาวนาให้ผู้ประสบภัยหลายแห่งทั่วโลก อาทิ ผู้ประสบภัยไฟป่าในออสเตรเลีย และผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในฟิิลิปปินส์


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยวันนี้ ก่อนการภาวนา สมณสภาเพื่อวัฒนธรรม หน่วยงานของสันตะสำนักได้จัดแข่งขัน "วิ่ง 100 เมตร" โอกาสปีแห่งความเชื่อ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมอย่างคับคั่ง

สำหรับบทแบ่งปันวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า:

- พี่น้องที่รัก เราต้องร้องหาพระเจ้าทุกวันทุกเวลา จงสวดทุกวัน อย่าเบื่อการสวดภาวนาเด็ดขาด เราต้องสวด ไม่เพียงเพราะพระเจ้าทรงรู้ถึงความต้องการของเรา ไม่เพียงเพราะพระองค์ทรงฟังเรา แต่ยังเป็นเพราะในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราต้องสู้กับปีศาจความชั่วร้าย

- การสู้นี้เราต้องอดทนอดกลั้น นี่คือการต่อสู้ในทุกๆวัน แต่กระนั้น พระเจ้าจะช่วยเรา พระองค์จะประทานความเข้มแข็งให้เรา และคำภาวนาก็จะเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่มีต่อพระองค์

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูก็ตรัสว่า "เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา พระองค์จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ" (ลูกา 18:8) จำไว้นะว่า ถ้าความเชื่อจบลง ถ้าการสวดภาวนาสิ้นสุด เราก็จะจบการเดินทางในความมืดมิด และสูญเสียการเดินทางของชีวิต

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายสัตบุรุษในหลายหัวข้อ ได้แก่

- วันนี้ เป็นวันแพร่ธรรมสากล ซึ่งเราจะฉลองทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือนตุลาคม โอกาสนี้ พ่อขอขอบคุณทุกคนที่ส่งเสริมงานธรรมทูตทั้งทางคำภาวนาและการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม วันนี้ ขอให้เราภาวนาเป็นพิเศษแก่บรรดาธรรมทูตชายหญิง ที่อุทิศชีวิตให้กับการประกาศพระวรสาร

- พ่อยังขอเชิญทุกคนร่วมภาวนาเพื่อชาวฟิลิปปินส์ ที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว ขอพระเจ้าประทานการบรรเทาโดยเร็วแก่ฟิลิปปินส์

- พ่อขอเชิญเราภาวนาเพื่อผู้ประสบภัยไฟป่าครั้งใหญ่และร้ายแรงในออสเตรเลีย พ่อขอภาวนาเป็นพิเศษให้ผู้เสียชีวิตและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทุกคน

- พ่อขอทักทายทุกคนที่ร่วมแข่งขัน "วิ่ง 100 เมตร ปีแห่งความเชื่อ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน" ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมงานนี้อย่างคับคั่ง

- สุดท้าย วันนี้ที่ประเทศอาร์เจนติน่าเป็น "วันแม่" พ่อขอส่งความปรารถนาดีไปยังคุณแม่ทุกคนด้วยนะ

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments