โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงบูชาสิ่งสร้างมากกว่าพระผู้สร้าง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนคริสตชน อย่าหลงใหลบูชา "สิ่งสร้าง" มากกว่า "พระผู้สร้าง" และต้องอย่าทำตัวเสแสร้งให้ทานคนยากไร้เพื่อสร้างภาพให้ตัวเองดูดีเป็นอันขาด ทรงชี้ คำสอนพระเยซูเรื่องจงรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจและจงรักเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีข้อแม้ เป็นคำสอนที่เรียบง่ายมาก แต่ทำยากสุดๆไปเลย 


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- การที่เราพูดจาให้ร้ายคนอื่น จัดเป็นนิสัยที่บอกว่า เราลืมพระบัญญัติใหม่ของพระเยซู นั่นคือ รักเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีข้อแม้

- ในบทอ่านวันนี้ นักบุญเปาโลตำหนิพวกที่บูชาสิ่งของแบบไม่ลืมหูลืมตา เพราะคนพวกนี้ รู้จักพระเจ้า แต่ไม่เป็นของพระเจ้า พวกเขาไม่รู้จักการขอบคุณพระองค์ พวกเขาชอบบูชา "สิ่งสร้าง" มากกว่า "พระผู้สร้าง" การบูชาหลงใหลสิ่งใดแบบไม่ลืมหูลืมตา เป็นการสกัดกั้นความจริงแห่งความเชื่อ ซึ่งถูกเผยแสดงถึงพระยุติธรรมของพระเจ้า

- คนที่เคารพสิ่งสร้างมากกว่าพระผู้สร้าง ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น เพราะพวกเขารู้จักพระองค์ แต่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์และไม่นมัสการพระองค์ ดังนั้น หนทางของการหลงใหลในสิ่งสร้างแบบไม่ลืมหูลืมตาก็คือ "ความคิดหาเหตุผลของพวกเขากลับใช้การไม่ได้และจิตใจที่ไม่ยอมเข้าใจกลับมืดบอดลง" (โรม 1:21)

- สิ่งที่นักบุญเปาโลสอนนี้ แม้วันเวลาผ่านมากว่า 2,000 ปี ก็ยังพบได้ในปัจจุบัน ตอนนี้ การหลงบูชาสิ่งใดแบบไม่ลืมหูลืมตา ได้พัฒนารูปแบบและแฟชั่นใหม่ๆแล้ว ทุกวันนี้ มีการบูชาวัตถุแบบไม่ลืมหูลืมตามากมาย แม้แต่ในหมู่พวกเราก็มีใช่ไหม? ลองถามตัวเองดูซิว่า เรามีวัตถุที่เราหลงบูชาแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือเปล่า มีสิ่งใดไหมที่มาแทนที่พระเจ้า?

- ถ้านักบุญเปาโลเรียกการหลงใหลในสิ่งใดแบบไม่ลืมหูลืมตา พระวรสารวันนี้ พระเยซูก็ตรัสเหมือนกันนั่นคือการเป็นคนเสแสร้งแกล้งทำ พระเยซูตรัสกับฟาริสีว่า "แม้พวกท่านจะทำความสะอาดแก้วและจานชาม แต่ภายในของพวกฟาริสียังเต็มไปด้วยความฉ้อโกงและความชั่วร้าย"

- พี่น้องที่รัก พระเยซูสอนว่าอย่าดูแค่สิ่งของภายนอก แต่ให้ดูที่ความจริง จานคือจาน แต่สิ่งสำคัญกว่าจานคืออาหารบนจาน ถ้าพี่น้องเป็นพวกหลงตัวเอง เป็นพวกใฝ่หาตำแหน่งสูงๆในหน้าที่การงาน เป็นพวกมักใหญ่ใฝ่สูง เพียงเพราะคิดว่าตัวเองเป็นพวกสมบูรณ์แบบ แต่ว่าทำบุญทำทานเพื่อแสร้งให้ตัวเองดูดีล่ะก็ นี่ไม่ใช่หนทางที่พระเจ้าสอนเลยนะ

- หนทางที่พระเจ้าทรงสอนคือจงนมัสการพระเจ้าผู้เดียวของเจ้า จงรักเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีข้อแม้ นี่เป็นคำสอนที่เรียบง่ายมากๆ แต่ทำยากจริง! เราจะทำได้โดยอาศัยพระหรรษทานเท่านั้น ดังนั้น ให้เราวอนขอพระหรรษทานในการทำสิ่งเหล่านี้ด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments