โป๊ปฟรังซิส: "จงไปเยี่ยมพระสงฆ์และซิสเตอร์เกษียณอายุบ้างนะ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเชิญชวนคริสตชน จงหาเวลาว่างไปเยี่ยมบรรดาพระสงฆ์และซิสเตอร์เกษียณอายุบ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้ท่านเหล่านั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ทรงเปรียบ โมเสส, นักบุญจอห์น บัปติสต์ และนักบุญเปาโล ตอนเป็นหนุ่มก็ร้อนรนประกาศพระวรสารอย่างเต็มที่ แต่บั้นปลายชีวิต ไม่มีใครมาเหลียวแลพวกท่านเลย


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่ออยากพูดถึงภาพลักษณ์ที่กระฉับกระเฉงและร้อนรนของโมเสส, นักบุญจอห์น บัปติสต์ และนักบุญเปาโล พ่ออยากเปรียบเทียบระหว่างตอนที่พวกท่านเหล่านี้เริ่มพันธกิจเพื่อพระเจ้ากับตอนบั้นปลายของชีวิตของพวกท่าน

- โมเสสตอนเป็นวัยรุ่น จัดเป็นผู้นำที่มีความกล้าหาญแห่งประชากรของพระเจ้า ท่านเป็นผู้ต่อสู้กับศัตรูของพระเจ้าเพื่อช่วยประชากรของพระเจ้าให้ปลอดภัย แต่บั้นปลายของชีวิต โมเสสต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนภูเขาเนโบ และมองไปที่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา แต่ว่า ท่านไม่มีโอกาสได้เข้าสู่ดินแดนนั้น

- ส่วนนักบุญจอห์น บัปติสต์ ท่านต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความอยุติธรรมและต้องจบชีวิตลงภายใต้อำนาจของการคดโกงและความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักโตซึ่งเปี่ยมด้วยความอิจฉา

- ส่วนนักบุญเปาโล ท่านเริ่มต้นชีวิตทำงานเพื่อพระเจ้าด้วยความร้อนรนและเปี่ยมสุข แต่ตอนท้ายของชีวิต ท่านเขียนในจดหมายว่าท่านต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและมีคนประณามคำสอนของท่าน กระนั้น นักบุญเปาโลก็ยืนยันว่า พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านและประทานพละกำลังให้ท่านเพื่อทำพันธกิจประกาศพระวรสารให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

- พี่น้องที่รัก วันนี้ที่พ่อยกตัวอย่างของท่านทั้งสามก็เพราะพ่อต้องการเตือนใจเราถึงสถานที่ที่เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็คือบ้านพักพระสงฆ์และซิสเตอร์เกษียณอายุ พวกท่านเหล่านี้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพัง พวกท่านกำลังเฝ้ารอพระเจ้ามาเคาะประตูในจิตใจ ดังนั้น พ่อจึงอยากเชิญชวนพวกเราทุกคน อย่าลืมบรรดาพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่เกษียณอายุ จงหาเวลาไปเยี่ยมเยียนพวกท่านบ้างนะ

Read More: Vatican Radio


Comments