Posts

Showing posts from February, 2017

พระสังฆราชท้องถิ่นออกแถลงการณ์ "แม่พระไม่ได้ประจักษ์ที่เมดยูร์กอร์เย"

โป๊ปฟรังซิส - จงมีใบหน้าและดวงตาชื่นชมยินดีเวลาสละวัตถุทางโลกแล้วติดตามพระเจ้า

โป๊ปฟรังซิส - วิธีเผชิญหน้าและชนะความแตกแยกคือเราต้องสุภาพถ่อมตน

โป๊ปฟรังซิส - การแสวงหาเงินแบบเอาเป็นเอาตายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ในจิตใจ

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดที่ใช้หลักคำสอนตัดสินปัญหาแบบผิดๆ โดยไร้ความเมตตา

โป๊ปฟรังซิส - คาทอลิกอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน เช่นศรัทธาพระเจ้าแต่เอาเปรียบคนจน

โป๊ปฟรังซิส - ขอพระเจ้าช่วยเรารู้สึกผิด เวลาทำงานให้พระศาสนจักรแล้วเรามักใหญ่ใฝ่สูง

โป๊ปฟรังซิส - ทุกคนมีศัตรูและคนนินทาลับหลัง อย่าแค้นแต่จงภาวนาให้คนเหล่านั้นมากๆ

โป๊ปฟรังซิส - คนที่ได้รับเลือกเป็นโป๊ปไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่พระเจ้าต้องการมากสุดในช่วงนั้น

โป๊ปฟรังซิส - หน้าที่คริสตชนคือร้องหาความยุติธรรม ไม่ใช่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว

โป๊ปฟรังซิส - ทุกวันนี้การพูดจาใส่ร้ายกลายเป็นเรื่องปกติ มันทำให้ความรุนแรงฝังอยู่ในคำพูดของเรา

โป๊ปฟรังซิส - ผู้ประกาศพระวาจาต้องตรงไปตรงมา ภาวนา และทำตัวเหมือนแกะในฝูงหมาป่า

โป๊ปฟรังซิสเขียนคำนำบนหนังสือของคนที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ

โป๊ปฟรังซิส - ความเคียดแค้นและขุ่นเคืองคือจุดเริ่มของความเป็นศัตรูและทำลายความเป็นพี่น้อง

กลุ่มคาร์ดินัลที่ปรึกษาเพื่อปฏิรูปโรมันคูเรีย แถลงสนับสนุนและภักดีต่อโป๊ปฟรังซิส

โป๊ปฟรังซิส - การสบประมาทหรือดูหมิ่นคนอื่นไม่ต่างจากการฆ่าคน

โป๊ปฟรังซิส - แค่เริ่มคุยกับปีศาจ เราก็แพ้มันแล้ว

ฝ่ายต่อต้านพระสันตะปาปาแจกนสพ.วาติกันของปลอม โจมตีพระสันตะปาปา

บรรดาอธิการเจ้าคณะถาม พระสันตะปาปาตอบ

โป๊ปฟรังซิส - ผู้หญิงนำความกลมเกลียวและอ่อนโยนมาให้โลก

โป๊ปฟรังซิสขอคำภาวนาเพื่อชาวโรฮิงญาที่ถูกเบียดเบียนและไม่มีใครต้อนรับ

โป๊ปฟรังซิสทรงนิ่งๆ ไม่ตระหนกกับโปสเตอร์โจมตีที่ติดทั่วกรุงโรม

โป๊ปฟรังซิส - พระเจ้าให้อัตลักษณ์ความเป็นลูกของพระให้เรา ดังนั้นเราต้องมอบสิ่งนี้ให้ลูกของเราด้วย

โป๊ปฟรังซิส - อย่าใช้ความเคร่งครัดในพระบัญญัติมาเป็นที่หลบภัยให้ตนเอง

โป๊ปฟรังซิส - คริสตชนต้องปฏิเสธการโกง การเห็นแก่ตัว การอิจฉา และการนินทา

โป๊ปฟรังซิส - นักธุรกิจต้องต้อนรับระบบเศรษฐกิจที่ไม่ทอดทิ้งคนยากจน

โป๊ปฟรังซิส - นักบวชอย่าตกเป็นเหยื่อการประจญที่คิดแต่ว่าทำอย่างไรให้คณะอยู่รอด