โป๊ปฟรังซิส - คนที่ได้รับเลือกเป็นโป๊ปไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่พระเจ้าต้องการมากสุดในช่วงนั้น
เมื่อครู่นี้ ผมนั่งดู สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยี่ยมสัตบุรุษที่วัดซานตา มารีอา โจเซฟา แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู กรุงโรม พิธีการแรก พระสันตะปาปาทรงพบกับเด็กๆ และตอบคำถามพวกเขาอย่างเป็นกันเอง

คำถามน่าสนใจ มีว่า "พระองค์มาเป็นพระสันตะปาปาได้อย่างไรครับ"

พระสันตะปาปาตอบว่า "พ่อจ่ายเงินเพื่อได้เป็นพระสันตะปาปาหรือ ไม่ใช่แบบนั้น! พระคาร์ดินัลมารวมตัวกันเพื่อลงคะแนนเลือกพระสันตะปาปา เราคุยกัน ปรึกษาหารือเรื่องประวัติที่ดีที่สุด พระคาร์ดินัลตัดสินใจด้วยเหตุผลประสามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงส่งพระจิตลงมาเพื่อช่วยเหลือในการเลือกตั้งนี้ ทุกคนลงคะแนน และคนที่ได้รับคะแนนสองในสามก็ได้เป็นพระสันตะปาปา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีพระคาร์ดินัลเข้าร่วมทั้งหมด 115 คน พ่ออยากถามพวกลูกว่า 'ใครคือคนที่ฉลาดที่สุด'"

เด็กๆ: "ก็พระองค์ไง"

พระสันตะปาปา: "ไม่เลย คนที่ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุด ไม่จำเป็นว่าเขาต้องเท่ห์ที่สุด แต่เขาคือคนที่พระเจ้าทรงต้องการสำหรับพระศาสนจักรในช่วงเวลานั้น"

เด็กๆ: "พระองค์เคยฝันอยากทำอาชีพอะไรในตอนเป็นเด็กครับ"

พระสันตะปาปา: "พ่อค้าแล่เนื้อสัตว์ในตลาด" (เรื่องนี้ พระสันตะปาปาเคยให้สัมภาษณ์ปีที่แล้วว่า เกิดจากตอนที่เป็นเด็ก คุณแม่พาไปจ่ายตลาด)

เด็กๆ: "ช่วงเวลายากลำบากที่สุดในชีวิตคือตอนไหนครับ"

พระสันตะปาปา: "มีหลายตอนนะ อาทิ ตอนอายุ 20 ปี พ่อเกือบตายจากการติดเชื้อ หมอตัดปอดของพ่อออกไปข้างหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายตอนเลยแหละ แต่เราต้องเอาชนะมันให้ได้ สำหรับพ่อแล้ว ชีวิตมันไม่ง่ายนะ กระนั้น เราผ่านช่วงเวลาร้ายๆ ได้ด้วยความเชื่อและความกล้าหาญ ชีวิตคือของขวัญจากพระเจ้า แต่ชีวิตก็มีช่วงเวลาแย่ๆ ที่เราต้องเอาชนะให้ได้ด้วย พ่อเจอมาหลายตอน แต่แย่สุดที่จำได้คือตอนป่วยจนต้องตัดปอดนี่แหละ"

หลังจากการพูดคุยกับเด็กๆ จบลง พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาให้กับสัตบุรุษที่วัดนี้ Pope Report จะรายงานบทเทศน์ให้ทราบต่อไป