โป๊ปฟรังซิส - พระเจ้าให้อัตลักษณ์ความเป็นลูกของพระให้เรา ดังนั้นเราต้องมอบสิ่งนี้ให้ลูกของเราด้วย

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระเจ้าทรงให้อัตลักษณ์ความเป็น "ลูกของพระ" ให้กับเรา ดังนั้น เราต้องมอบอัตลักษณ์ความเป็นลูกของพระให้กับลูกๆ ของเราด้วย 

  • ทรงกล่าวติดตลก พระเจ้าทรงสร้างโลกและให้ทุกสิ่งกับมนุษย์ ไม่ว่าการเป็นเจ้านายปกครองแผ่นดินหรือสัตว์ แต่ทำไมพระเจ้าไม่ให้เงินกับมนุษย์ตอนสร้างโลก!
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิง ส่วนบทเพลงสดุดีวันนี้ (8:3-9) มีใจความว่า "มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระเจ้าจะระลึกถึงเขา พระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าพระองค์ แต่เพียงนิดเดียว และทรงสวมความมีศักดิ์ศรีกับอำนาจให้เขา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- การที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ชายและหญิง พระองค์ทรงมอบของขวัญให้เราสามอย่าง สิ่งแรกเลยที่พระเจ้าทรงมอบให้มนุษย์ก็คือดีเอ็นเอของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างเราตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ เราจึงเป็นเหมือนกับพระเจ้า มันก็เหมือนเวลาที่เรามีลูกชาย ลูกก็ได้รับอัตลักษณ์ตัวตนของเราไปด้วย ถ้าลูกชายเป็นคนดี คนเป็นพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกไปด้วยใช่ไหม แต่ถ้าลูกเป็นคนไม่ดี พ่อก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาอยู่แล้ว ที่สำคัญพ่อก็เฝ้ารอลูกคนนั้นเสมอ พระเจ้าทรงให้อัตลักษณ์ความเป็นลูกของพระให้กับเรา ดังนั้น เราต้องใส่อัตลักษณ์ความเป็นลูกของพระลงไปในตัวลูกของเราด้วย เพราะเราทุกคนเป็นเหมือนพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ เราเป็นลูกของพระเจ้า

- ของขวัญอย่างที่สองที่พระเจ้าให้เราก็คือการสร้างโลก พระเจ้าทรงประทานโลกให้กับเรา พระองค์ทรงให้เราปกครองแผ่นดิน เป็นนายของปลาในทะเลและนกในอากาศ เมื่อพระองค์ทรงสร้างโลก หน้าที่ของเราคือทำให้โลกนี้เจริญก้าวหน้า อย่าทำลายโลกเด็ดขาด แต่จงดูแลโลก พระเจ้าให้เราทุกอย่าง แต่พ่อเคยคิดแบบตลกๆ นะ พระเจ้าให้เราทุกอย่าง แต่พระเจ้าไม่ให้เงินกับเรา! แล้วใครให้เงินกับเราล่ะ พ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน เรื่องนี้ คุณยายของพ่อสอนว่า 'ปีศาจจะเข้ามาทางกระเป๋าสตางค์เสมอ' แต่โดยสรุป พระเจ้าทรงให้มนุษยชาติปกป้องโลก นี่คือของขวัญที่พระองค์ให้กับเรา

- ของขวัญอย่างที่สามที่พระเจ้าให้ก็คือความรัก เป็นความรักที่แบ่งปันกันระหว่างชายกับหญิง มันคงไม่ดีสำหรับผู้ชายที่จะอยู่คนเดียว พระเจ้าจึงสร้างคู่ครองมาให้เขา ในความรักนี้ พระเจ้าทรงมอบการพูดจากันด้วยความรักให้กับมนุษย์ นี่เป็นสิ่งที่ต้องดำรงอยู่ในความรักของชายและหญิง

- ดังนั้น ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงให้เรา ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานสำหรับการปกปักรักษาอัตลักษณ์ในการเป็นลูกของพระองค์ พระหรรษทานสำหรับการทำงานดูแลรักษาสิ่งสร้าง และพระหรรษทานสำหรับการเรียนรู้ที่จะรักให้มากขึ้นในแต่ละวัน