โป๊ปฟรังซิส - ทุกคนมีศัตรูและคนนินทาลับหลัง อย่าแค้นแต่จงภาวนาให้คนเหล่านั้นมากๆ

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เราทุกคนมีศัตรูและเจอคนชอบนินทาลับหลัง แต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองอย่าอาฆาตและเคียดแค้นเขา เพราะเขาก็เป็นลูกของพระบิดาเหมือนกัน 

  • ตรงกันข้าม เราควรภาวนาให้คนที่ไม่ชอบเรา ภาวนาวันละครั้ง เพียงเท่านี้เราก็จะถอยออกจากความแค้น และออกเดินบนหนทางของความศักดิ์สิทธิ์ 

  • ทรงชี้ นิสัยอาฆาตและเคียดแค้น ไม่ใช่นิสัยคริสตชน เช่นเดียวกับคำพูดที่ว่า "แกทำแบบนี้กับข้า แกจะต้องชดใช้อย่างสาสม" นี่ก็ไม่ใช่ภาษาคริสตชนเช่นกัน
ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปอภิบาลสัตบุรุษและถวายมิสซาที่วัดซานตา มารีอา โยเซฟา แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งตั้งอยู่ที่ปอนเต ดิ โน่า ทางทิศตะวันออกของกรุงโรม

มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูสอนเราว่า 'อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว' ดังนั้น พ่อขอร้องทุกคนอย่าเดินบนถนนของความอาฆาตหรือความเคียดแค้น นิสัยแบบนี้ไม่ใช่คริสตชน ตรงกันข้าม จงสวดภาวนาให้กับคนที่ต้องการทำชั่ว เพราะการทำแบบนี้จะยับยั้งสงครามและนำมาซึ่งสันติ นอกจากนี้ นี่ยังเป็นหนทางของคริสตชนที่นำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ถ้าหัวใจของเราเต็มไปด้วยความเคียดแค้นและความอาฆาต สิ่งนี้จะนำความศักดิ์สิทธิ์ไปจากตัวเราทันที

- บางคนชอบพูดว่า 'แกทำแบบนี้กับข้า แกจะต้องชดใช้อย่างสาสม' คำพูดแบบนี้ไม่ใช่ภาษาของคริสตชน พระเจ้าบอกเราแล้วไม่ใช่เหรอว่าจงภาวนาให้คนที่พูดจาใส่ร้ายท่าน

- เราทุกคนต่างมีศัตรูด้วยกันทั้งนั้น เราทุกคนเจอคนที่ชอบพูดนินทาลับหลังเรา นี่จึงเป็นโอกาสอันดีให้เราเริ่มคิด หยุดคิดสักครู่ว่า พวกเขาก็เป็นลูกของพระบิดาเหมือนกัน ถ้าเราคิดแบบนี้ได้ มันก็จะเปลี่ยนจิตใจของเราได้เช่นกัน จงอวยพรเขา จงภาวนาให้คนที่ไม่ชอบท่าน ภาวนาแบบง่ายๆ ถ้าทำได้ดังนี้ ความเคียดแค้นบางส่วนจะถอยห่างออกไป และเรากำลังจะใส่ความพยายามลงไปบนหนทางของความศักดิ์สิทธิ์

- บางคนอาจถามพ่อว่า 'พระสันตะปาปาครับ ผมอยากจะหักคอไอ้พวกนี้จริงๆ (ศัตรูและพวกนินทาลับหลัง)' แต่พ่ออยากบอกว่า การภาวนานี่แหละคือยาต้านความเกลียดชังและสงครามซึ่งเริ่มขึ้นในบ้านของเรา ในหมู่เพื่อนบ้าน และในครอบครัว คำภาวนาคือพลังที่เอาชนะความชั่วและนำไปสู่สันติสุข ดังนั้น ถ้าคุณรู้ว่ามีบางคนไม่ชอบคุณ จงสวดภาวนาให้มากขึ้นไปอีก สวดวันละครั้ง และบนหนทางนี้ เราจะเดินไปบนหนทางของความศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์แบบ