โป๊ปฟรังซิส - คาทอลิกอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน เช่นศรัทธาพระเจ้าแต่เอาเปรียบคนจน

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ คาทอลิกอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน เช่น ทำตัวศรัทธา ทำบุญเยอะ ไปร่วมมิสซาเป็นประจำ แต่ใช้ชีวิตกดขี่ลูกจ้างของตน จ้องหาผลประโยชน์จากคนอื่น ทำธุรกิจสกปรกและฟอกเงิน 

  • ถ้าเป็นแบบนี้อย่าเป็นคาทอลิกเลย เป็นคนไม่เชื่อพระเจ้าจะดีกว่า เพราะการเป็นคาทอลิก เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ไม่ทำดำเนินชีวิตสร้างความเสื่อมเสียและเอาเปรียบคนอื่น 
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "จงตัดมือข้างที่ทำให้ท่านทำบาปทิ้ง ... ถ้าตาข้างหนึ่งเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงควักมันทิ้ง เพราะท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือและตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีมือและตาสองข้างแต่ต้องตกนรก"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- การทำเรื่องเสื่อมเสียหรือทำบาปคืออะไร มันคือการพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง นี่คือชีวิตสองมาตรฐาน ว่าแต่ชีวิตสองมาตรฐานคืออะไร มันคือการบอกว่า 'ผมเป็นคาทอลิก ผมไปร่วมมิสซาสม่ำเสมอ ผมเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น แต่ชีวิตของผมไม่ใช่คริสตชน เพราะผมไม่จ่ายค่าจ้างอย่างยุติธรรมให้กับลูกน้อง ผมจ้องจะหาผลประโยชน์จากคนอื่น ผมทำธุรกิจสกปรก ผมฟอกเงิน' มีคริสตชนหลายคนที่เป็นแบบนี้

- บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ยินเรื่องแบบนี้รอบตัวเรา มันดีเสียกว่าที่จะเป็นคนไม่เชื่อพระเจ้า แทนที่จะทำตัวเป็นคาทอลิกแบบนี้ เพราะนี่คือความอัปยศอดสู คุณทำลายและทุบตีคนอื่น สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวัน มันพอแล้วล่ะที่ได้เห็นเรื่องแบบนี้ในโทรทัศน์หรืออ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์ เราพบเรื่องแบบนี้ได้เยอะแยะ ความอัปยศแบบนี้คือการทำลาย

- พ่อขอยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟัง บริษัทแห่งหนึ่งกำลังจะล้ม ผู้นำองค์กรต้องการหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วง แต่บริษัทจัดการปัญหาไม่ดีเท่าที่ควร และพนักงานก็อยากจะคุยกับผู้มีอำนาจในบริษัท พนักงานไม่มีเงินสำหรับความต้องการในชีวิตประจำวัน เพราะพวกเขาไม่ได้รับค่าแรง แต่หัวหน้าใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นคาทอลิก กำลังพักร้อนอยู่ที่ชายหาดในตะวันออกกลาง พนักงานทราบเรื่องนี้ดี สิ่งแบบนี้แหละ (การกระทำของนายจ้าง) คือความอัปยศเสื่อมเสีย

- พระเยซูตรัสในพระวรสารว่าคนที่ทำบาปทำเรื่องเสื้อมเสีย เมื่อคุณกำลังจะเข้าสวรรค์ คุณยืนอยู่ที่ประตูและกล่าวว่า 'พระเจ้า ผมมาแล้ว พระองค์จำผมไม่ได้เหรอ ผมไปวัด ผมใกล้ชิดพระองค์ ผมเป็นสมาชิกองค์กรนั้นนะ ผมทำสิ่งเหล่านี้ พระองค์จำที่ผมทำบุญได้ไหม' พระเจ้าจะตรัสกับคุณว่า 'จำได้ซิ เราจำได้ว่าท่านทำบุญ แต่ทุกอย่างเป็นเรื่องสกปรก มันเป็นเงินที่ขโมยมาจากคนยากจน เราไม่รู้จักท่าน' นี่แหละจะเป็นสิ่งที่พระเยซูตรัสกับคนบาปที่ทำเรื่องอัปยศซึ่งรักการใช้ชีวิตสองมาตรฐาน

-ชีวิตสองมาตรฐานมาจากการเดินตามกิเลสในจิตใจของตนเอง ดังนั้น มันเป็นการดีสำหรับเราทุกคนที่วันนี้ เราจะพิจารณาว่ามีบางสิ่งที่เป็นชีวิตสองมาตรฐานในตัวเราไหม ขอให้เราใช้ประโยชน์จากพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้และพิจารณาถึงความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงเข้มงวดในเรื่องการทำบาปทำเรื่องเสื่อมเสีย เพราะการทำบาปทำเรื่องเสื่อมเสียทำลายทุกสิ่งนั่นเอง