โป๊ปฟรังซิส - ผู้หญิงนำความกลมเกลียวและอ่อนโยนมาให้โลก

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ผู้หญิงนำความกลมเกลียวและอ่อนโยนมาให้โลก ดังนั้น การสั่งผู้หญิงทำงานทุกอย่างไม่ใช่เรื่องถูกต้อง 

  • ทรงชี้ พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงเพื่อที่เราจะได้มีแม่ 

  • ทรงย้ำ การฉกฉวยประโยชน์จากมนุษย์คืออาชญากรรม แต่การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้หญิงเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นอีก

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือปฐมกาล เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิง

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บ่อยครั้งเมื่อเราพูดถึงผู้หญิง เราจะคิดถึงพวกเธอในรูปแบบการเป็นผู้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับ ในความเป็นจริงแล้ว เราควรมองผู้หญิงเป็นผู้นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายทำไม่ได้ นั่นคือ ผู้หญิงนำความกลมเกลียวมาให้กับสิ่งสร้างของพระเจ้า

- เมื่อผู้หญิงไม่อยู่ ความกลมเกลียวมันหายไป เราอาจจะพูดว่า 'นี่คือสังคมที่เปี่ยมด้วยทัศนคติแบบชายชาตรี' แล้วผู้หญิงล่ะไปไหน โน่นไง ผู้หญิงก็ล้างจานและทำสิ่งอื่นๆ ไม่นะ แบบนี้มันไม่เท่าเทียมกัน มันไม่มีใครเหนือกว่าใคร ไม่ใช่ผู้ชายนะที่นำความกลมเกลียวกันมาให้สังคม มันเป็นผู้หญิงต่างหากที่สอนเราถึงการเอาใจใส่ การรักด้วยความอ่อนโยน และทำให้โลกเป็นสถานที่สวยงาม

- การทำงานตามสั่งทุกอย่างไม่ใช่เป้าหมายของผู้หญิง แต่เป้าหมายของผู้หญิงคือการสร้างความกลมเกลียว ถ้าปราศจากผู้หญิง มันไม่มีความกลมเกลียวเกิดขึ้นในโลก การฉกฉวยประโยชน์จากมนุษย์คืออาชญากรรม แต่การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้หญิงเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นอีก มันทำลายความกลมเกลียวของพระเจ้าที่ทรงเลือกจะมอบสิ่งนี้ให้กับโลก

- ของขวัญที่ดีที่สุดจากพระเจ้าคือพระองค์ทรงมอบสตรีให้กับเรา ในพระวรสารเราได้ยินถึงความกล้าหาญของผู้หญิง แต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้น ผู้หญิงคือความกลมเกลียวและความงดงาม หากไม่มีผู้หญิง โลกจะไม่งดงามและไม่เป็นกลมเกลียวกัน อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อคิด มันอาจเป็นเรื่องส่วนตัวหน่อยนะ พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงเพื่อที่เราจะได้มีแม่นั่นเอง