โป๊ปฟรังซิส - ขอพระเจ้าช่วยเรารู้สึกผิด เวลาทำงานให้พระศาสนจักรแล้วเรามักใหญ่ใฝ่สูง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องสวดขอพระเจ้าช่วยเรารู้สึกผิด เวลาทำงานให้พระศาสนจักรแล้วเราเกิดความมักใหญ่ใฝ่สูงว่าเราต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น 

  • ทรงยกตัวอย่าง ความมักใหญ่ใฝ่สูงที่เห็นได้ชัดคือพวกที่สู้กันในชุมชนวัด เพื่อจะได้เป็น "ประธานกลุ่มต่างๆ" และใช้ตำแหน่งนั้นไต่เต้าพาตัวเองให้สูงขึ้นไปอีก 

  • หรือจะเป็นในกลุ่มพระสงฆ์ที่พูดจาให้ร้ายกัน เพื่อตัวเองจะได้ไต่เต้าให้สูงขึ้น

  • นอกจากนี้ บรรดาพระสังฆราชก็ต้องระวังการประจญทางความคิดที่ว่า เราสำคัญที่สุดในสังฆมณฑล ไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าเรา ช่วงเช้าวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือบุตรสิรา ใจความสำคัญคือ "ถ้าท่านปรารถนาจะรับใช้พระเจ้า จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิด จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคง อย่าตกใจเมื่อทุกข์ยาก" ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจและไม่กล้าถาม จากนั้น บรรดาศิษย์เถียงกันว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากัน พระเยซูจึงตรัสสอนว่า "ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้ทำตัวเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคน"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พวกเราจะเจอการประจญกันทุกคน บทอ่านวันนี้บอกเราชัดเจนว่า ใครอยากรับใช้พระเจ้า จงเตรียมตัวรับการประจญได้เลย ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูกล่าวเป็นนัยถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่บรรดาศิษย์กลัวและไม่กล้าถามความหมาย สิ่งที่พระเยซูต้องการบอกก็คือ 'การประจญที่จะทำให้พันธกิจนี้ไม่สำเร็จลุล่วง' เห็นได้ชัดว่า แม้แต่พระเยซูก็ยังเจอกับการประจญเลย

- พระวรสารยังระบุถึงการประจญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความมักใหญ่ใฝ่สูง บรรดาศิษย์เถียงกันตลอดทางว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากัน แต่พอพระเยซูถามว่าเถียงอะไรกัน พวกเขาทำเป็นเงียบ ที่เป็นแบบนี้เพราะบรรดาศิษย์รู้สึกละอายในสิ่งที่พูดกัน คนเหล่านี้เป็นคนดีที่ต้องการติดตามและรับใช้พระเจ้า แต่พวกเขาไม่ตระหนักถึงหนทางของการรับใช้พระเจ้าว่ามันไม่ง่าย การรับใช้พระเจ้าไม่เหมือนกับการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือหน่วยงานการกุศลที่ทำความดี มันไม่ใช่แบบนั้น ขอให้เราคิดเกี่ยวกับการสู้กันในชุมชนวัดของเรา อาทิ 'ฉันอยากจะเป็นประธานของกลุ่มนี้ เพื่อจะได้ไต่เต้าขึ้นไปอีก' ว่าแต่ทำแบบนี้ ใครยิ่งใหญ่ที่สุดในชุมชนวัดนั่นเหรอ บางคนอาจตอบว่า 'ผมไง ผมคือคนสำคัญที่สุดของที่นี่ ไม่ใช่คนนั้น เพราะเขาทำแค่บางอย่างเอง' ถ้าเป็นแบบนี้ นี่คือห่วงโซ่ของบาปชัดๆ

- พ่อขอยกตัวอย่างการประจญที่ทำให้คนๆ หนึ่งพูดจาให้ร้ายอีกคนหนึ่ง เพื่อจะได้ไต่เต้าขึ้นไปอีก บางครั้ง พวกเราที่เป็นพระสงฆ์พูดจาอย่างน่าละอายในหมู่สงฆ์ด้วยกัน นี่ไม่ใช่หนทางของพระเจ้า แต่เป็นหนทางของความหยิ่งยโสและจิตตารมณ์ทางโลก สิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับพวกเราบรรดาพระสังฆราช หลายครั้งที่มีการพูดว่า 'ผมอยู่ในสังฆมณฑลนี้ แต่ดูความสำคัญของคนนั้นซิ' หรือ 'ผมพยายามที่จะโน้มน้าวบางคน หรือกดดันเขา เพื่อจะได้บางสิ่งมา' ทั้งหมดนี้พ่อจึงอยากเตือนพวกท่านให้วอนขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เราเสมอ พระหรรษทานในการละอายใจเมื่อเราพบว่า เราตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้

- ดังนั้น ขอให้เราทุกคนภาวนาเพื่อพระศาสนจักร ภาวนาเพื่อเราทุกคน เพื่อที่พระเจ้าจะปกป้องเราจากความทะเยอทะยานและจิตตารมณ์ทางโลกที่อยากยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น ขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานแห่งความละอายให้กับเรา ประทานความละอายอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเราพบว่าเราอยู่ในการประจญแบบนี้ เพื่อที่เราจะได้ละอายและรู้สึกผิดด้วย