โป๊ปฟรังซิส - อย่าใช้ความเคร่งครัดในพระบัญญัติมาเป็นที่หลบภัยให้ตนเอง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนต้องอย่าปิดตัวเอง อย่าใช้ความเคร่งครัดในพระบัญญัติมาเป็นที่หลบภัยให้ตัวเองจนก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ 

  • ทรงชี้ เวลาทำพันธกิจ เราต้องทำด้วยการเป็นทาสของความรัก ไม่ใช่เป็นทาสของหน้าที่ 

  • ถ้าเราเป็นทาสของหน้าที่การงาน เราจะไม่เป็นอิสระจากสิ่งใด แต่ถ้าทำงานด้วยการเป็นทาสของความรัก เราจะเป็นอิสระจากทุกสิ่ง
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือปฐมกาล เป็นเรื่องของการสร้างโลก ส่วนพระวรสาร ประชาชนพาคนป่วยมาหาพระเยซูเพื่อให้พระองค์รักษา พระองค์ทรงสัมผัสใคร คนนั้นก็หายจากโรค

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลก คำตอบง่ายๆ พระองค์ต้องการแบ่งปันความครบครันให้กับเรา ส่วนการสร้างครั้งที่สอง พระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง ทำสิ่งที่น่าเกลียดให้ดูดี ทำเรื่องผิดให้มันถูก แต่พวกธรรมาจารย์รู้สึกว่าตัวเองถูกดูหมิ่นด้วยเรื่องแบบนี้ พวกเขาจึงหาทางฆ่าพระองค์ ทำไมเขาต้องทำแบบนั้น ก็เพราะพวกเขาไม่สามารถรับพระพรของพระเจ้าได้ พระพรนั้นก็คือความยุติธรรมนั่นเอง

- แทนที่จะเปิดใจรับพระพร พวกเขาปิดตัวเองและแสวงหาการหลบภัยอยู่ในความเคร่งครัดของพระบัญญัติ พวกเขาไม่รู้วิธีการที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้า ทั้งที่พระพรนี้ได้รับผ่านทางอิสรภาพอย่างเดียวเท่านั้น แต่ด้วยนิสัยที่เคร่งครัดไม่อ่อนข้อ จึงทำให้เขากลัวอิสรภาพที่พระเจ้าทรงมอบให้ พูดง่ายๆ ก็คือเขากลัวความรักของพระเจ้านั่นเอง

- เราจึงต้องสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์มอบให้ พระพรแห่งความชื่นชมยินดี เราต้องอย่าปิดตัวเอง คนที่ปิดตัวเองจากอิสรภาพที่พระเจ้ามอบให้คือคนที่รู้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไร แต่มันเป็นหน้าที่ที่ปิดตาย เขากลายเป็นทาสของหน้าที่นั้น ไม่ได้เป็นทาสของความรัก เมื่อใดที่เราเป็นทาสของความรัก เราจะเป็นอิสระจากทุกสิ่ง แต่น่าเศร้าที่พวกธรรมาจารย์ไม่เข้าใจเรื่องนี้

- ดังนั้น ขอพระเจ้าช่วยเราให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าทรงสร้างโลกด้วยความรัก ขอให้เราเข้าใจความรักของพระองค์ ไม่ใช่ปิดตัวอยู่ในหลุมหลบภัยของความเคร่งครัดแห่งพระบัญญัติ