โป๊ปฟรังซิสขอคำภาวนาเพื่อชาวโรฮิงญาที่ถูกเบียดเบียนและไม่มีใครต้อนรับ

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอคำภาวนาเพื่อ "ชาวโรฮิงญา" ที่กำลังถูกเบียดเบียนอย่างหนักและไม่มีใครต้อนรับพวกเขา 

  • ทรงย้ำ คริสตชนถูกเรียกมาเพื่อสร้างสะพานไม่ใช่สร้างกำแพง เราต้องไม่กลับไปหาความชั่วด้วยการทำชั่วซ้ำอีก แต่เราต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดี การให้อภัย และความรัก 

  • ทรงสอน คริสตชนต้องไม่พูดว่า "แกต้องชดใช้" เพราะนี่ไม่ใช่นิสัยของคริสตชน 
ช่วงสายวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน บทอ่านช่วงเริ่มพิธีจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสโลนิกา ท่านย้ำกับกลุ่มคริสตชนที่นั่นว่า เราต้องให้กำลังใจกันและกันในคำภาวนาและผ่านทางการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก

พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- เราต้องช่วยเหลือกันและกันเวลาที่อีกฝ่ายต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ เรายังต้องช่วยเหลือกันเมื่ออีกฝ่ายต้องการความหวัง ในความเป็นจริงแล้ว พ่ออยากย้ำว่า ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนไม่ได้เป็นเรื่องของตัวบุคคลอย่างเดียว แต่มันยังเกี่ยวกับหมู่คณะของเราด้วย ดังนั้น เราต้องช่วยเหลือและส่งเสริมกัน เฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้อ่อนแอในความเชื่อ ผู้กำลังทุกข์ระทมและผู้ที่กำลังสิ้นหวัง ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนไม่ใช่การเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่มันจำเป็นต้องได้รับการแสดงออกถึงตัวตนในสังคมของเรา โดยผ่านทางการสนับสนุนและการเอาใจใส่ด้วยความรัก

- บ่อยครั้ง เราได้ยินเรื่องราวของคนที่สิ้นหวังและไปทำสิ่งแย่ๆ ใช่ไหม การสิ้นหวังนำพาพวกเขาไปทำสิ่งเลวร้าย มีคนมากมายที่เป็นแบบนี้ พวกเขารู้สึกว่าภาระหนักของชีวิตมันหนักและยากที่จะกลับมายืนด้วยเท้าของตนเอง ในกรณีแบบนี้ ความใกล้ชิดและความอบอุ่นของพระศาสนจักรต้องแสดงออกอย่างร้อนรน เราต้องร่วมเป็นทุกข์ไปกับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก เราต้องไปใกล้ชิดกับพวกเขาด้วยวาจาและการกระทำ การแสดงออกทั้งหมดต้องออกมาจากหัวใจ ทุกอย่างต้องทำด้วยใจ! เพราะพวกเขาต้องการคำบรรเทาใจและการปลอบโยน

- การเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนต้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มของตนเท่านั้น แต่ยังต้องแผ่ออกไปยังสังคมด้วย ประหนึ่งว่า เราถูกเรียกให้มาสร้างสะพานไม่ใช่สร้างกำแพง เราต้องไม่หันหลังกลับไปหาความชั่วด้วยการทำชั่วซ้ำอีก เราต้องเอาชนะความชั่วด้วยการทำความดี ต้องเอาชนะความชั่วด้วยการให้อภัยและความรัก คริสตชนจะไม่พูดว่า 'แกต้องชดใช้' ไม่! เราต้องไม่ทำแบบนี้เพราะนี่ไม่ใช่นิสัยของคริสตชน

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องนานาชาติให้ร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ โอกาสที่วันนี้เป็นวันระลึกถึงนักบุญโจเซฟิน บากีต้า พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อ "ชาวโรฮิงญา" ที่กำลังประสบปัญหาในเมียนมาและไม่มีใครต้อนรับพวกเขา

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พวกเขา(โรฮิงญา)เป็นคนดี พวกเขาไม่ใช่คริสตชน แต่พวกเขาก็เป็นคนแห่งสันติ พวกเขาคือพี่น้องที่ต้องทนทุกข์มานานหลายปีแล้ว พวกเขาถูกทรมานและเข่นฆ่า เหตุผลง่ายๆ เลย เพราะพวกเขายึดมั่นความเชื่อมุสลิม ดังนั้น ขอให้เราสวดบทข้าแต่พระบิดาเพื่อภาวนาให้พวกเขาและพี่น้องทุกคนที่เป็นผู้อพยพซึ่งถูกทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์"