โป๊ปฟรังซิส - คริสตชนต้องปฏิเสธการโกง การเห็นแก่ตัว การอิจฉา และการนินทา

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การที่คริสตชนจะเป็นแสงสว่างส่องโลกและเป็นเกลือดองแผ่นดิน เราต้องเป็นอิสระจากการโกง 

  • การหลีกหนีจากการโกง ต้องทำต่อเนื่องทุกวัน เพราะการโกงไม่มีวันจบสิ้น 

  • นอกจากนี้ เรายังต้องปฏิเสธเมล็ดพันธุ์สกปรกที่เกิดจากความเห็นแก่ตัว ความอิจฉา และการนินทาเพราะสิ่งนี้ทำลายสังคมของเรา 

  • ตอนท้าย สัตบุรุษร่วมเปล่งเสียง "วีว่า ปาปา" เพื่อให้กำลังใจพระสันตะปาปา หลังมีผู้ไม่ประสงค์ดีติดโปสเตอร์โจมตีพระองค์หลายแห่งทั่วกรุงโรมช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ว่า "ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลก"

พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า

- คริสตชนได้รับกระแสเรียกให้มอบรสชาติที่ดีให้กับชีวิตของตน และในเวลาเดียวกัน เรายังต้องหลีกหนีจากเมล็ดพันธุ์สกปรกอันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว ความอิจฉา และการนินทา เมล็ดพันธุ์สกปรกเหล่านี้ทำลายโครงสร้างสังคมของเรา ทั้งที่สังคมนี้ควรจะเป็นสถานที่ซึ่งต้อนรับทุกคน ร่วมแบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียวกัน และทำให้เกิดการคืนดีกัน

- การจะเติมเต็มพันธกิจนี้ อันดับแรกเลย เราต้องเป็นอิสระจากซากเน่าเปื่อยอันเนื่องจากการโกงตามจิตตารมณ์ทางโลก การชำระตัวเองให้บริสุทธิ์จากการโกงไม่มีวันสิ้นสุด มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทำทุกๆ วัน

- พระเยซูทรงสอนว่าไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วนำไปไว้ใต้ถัง ดังนั้น เรามีหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อพระพรที่เราได้รับ กล่าวคือ เราต้องอย่าดูแลแสงแห่งความเชื่อซึ่งอยู่ในตัวเราว่าเป็นเหมือนสมบัติของเราคนเดียว เพราะนี่คือผลงานของพระคริสตเจ้าและพระจิต ตรงกันข้าม เราถูกเรียกมาเพื่อทำให้แสงนี้ส่องสว่างในโลก และมอบแสงนี้ให้ทุกคนผ่านทางกิจการดีงามที่เรากระทำ

หลังการภาวนาจบลง สัตบุรุษจำนวนมากได้ส่งเสียง "วีว่า อิล ปาปา" (Viva il Papa - พระสันตะปาปาทรงพระเจริญ) เพื่อให้กำลังใจพระสันตะปาปาอย่างกึกก้อง ภายหลังเมื่อวานนี้ ได้มี "มือมืด" นำโปสเตอร์โจมตีพระสันตะปาปา ฟรังซิส ไปติดทั่วกรุงโรม

ใจความสำคัญบนโปสเตอร์เป็นการถามพระสันตะปาปาว่า "ความเมตตาของท่านอยู่ที่ไหน" เนื้อหาในนั้นเป็นการกล่าวถึงกรณีของ "กลุ่มอัศวินแห่งมอลตา" ซึ่งพระสันตะปาปาทรงเข้าไปยับยั้งการปลดนายกรัฐมนตรีของพวกเขา และขอร้องให้ผู้นำของกลุ่มที่สั่งปลดนายกฯ ลาออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ อัศวินแห่งมอลตา มีผู้ดูแลคือ "พระคาร์ดินัล เรย์มอนด์ เบิร์ค" ซึ่งเป็นหนึ่งในคาร์ดินัลสายอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว และมีความเห็นต่างกับพระสันตะปาปาหลายครั้ง รวมทั้งเป็นหนึ่งในสี่พระคาร์ดินัลที่นำจดหมายที่ถามพระสันตะปาปาเกี่ยวกับความถูกต้องในสมณสาสน์ "ความรักในครอบครัว" (Amoris Laetitia) มาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน เพื่อกดดันพระสันตะปาปาให้ตอบคำถามพวกเขา

ส่วนอีกกรณีที่ถูกอ้างถึงบนโปสเตอร์คือ "คณะฟรานซิสกันในฝรั่งเศส" ซึ่งพระสันตะปาปาทรงสั่งระงับพวกเขาจากการถวายมิสซาลาติน (จารีตก่อนสังคายนาวาติกัน ที่ 2)

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาแสดงตนว่า อยู่เบื้องหลังการทำโปสเตอร์โจมตีพระสันตะปาปา