พระสังฆราชท้องถิ่นออกแถลงการณ์ "แม่พระไม่ได้ประจักษ์ที่เมดยูร์กอร์เย"

พระสังฆราช รัตโก้ เปริช พระสังฆราชแห่งมอสตาร์-ดุฟโน่ ประเทศบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีน่า ซึ่งเป็นสังฆมณฑลที่ "เมดยูร์กอร์เย" อยู่ในการปกครอง ได้ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์สังฆมณฑล ระบุว่า แม่พระไม่ได้ประจักษ์ที่เมดยูร์กอร์เย แต่อย่างใด 
พระสังฆราช เปริช กล่าวในแถลงการณ์ว่า มีคณะกรรมการสอบสวนการประจักษ์ของแม่พระที่เมดยูร์กอร์เย 4 ชุด เริ่มตั้งแต่ คณะกรรมการของสังฆมณฑล ค.ศ.1982-1984 และ ค.ศ.1984-1986 จากนั้นเป็นคณะกรรมการของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งยูโกสลาเวีย ค.ศ.1987-1990 แต่คณะกรรมการทั้งสามชุด ไม่สามารถยืนยันถึงการประจักษ์ของแม่พระที่เมดยูร์กอร์เยได้ว่า เป็นเรื่องจริง

จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงจัดตั้งคณะกรรมการชุดที่สี่ ซึ่งทำการสอบสวนตั้งแต่ค.ศ.2010-2014 แต่ก็ยังไม่มีการแถลงผลการสอบสวนว่าเป็นเช่นไร

ล่าสุด พระสังฆราช รัตโก้ เปริช ได้ออกแถลงผ่านเว็บไซต์ว่า "เป็นที่แน่ชัดตั้งแต่ต้นแล้วว่า ไม่ได้มีเหตุการณ์แม่พระประจักษ์เกิดขึ้นจริงที่เมดยูร์กอร์เย"

พระสังฆราชเปริช กล่าวว่า คณะกรรมการทุกชุดได้ศึกษาเทปสัมภาษณ์ของบุคคลทั้งหกที่บอกว่าได้รับการประจักษ์จากแม่พระในช่วง 7 วันแรก และหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน มีข้อบ่งชี้ที่ผิดปกติหลายอย่าง อาทิ เวลาให้ทั้ง 6 คนอธิบายถึงคนที่ประจักษ์มา ทั้ง 6 คนพูดไม่ตรงกัน เช่น วันที่ 1 ที่บอกว่ามีการประจักษ์ แต่ทั้ง 6 คนพูดสีของชุดที่คนประจักษ์มาใส่ แตกต่างกันไป

ขณะเดียวกัน ทั้ง 6 คนบอกว่า สตรีที่ประจักษ์จะพูดด้วย ต่อเมื่อพวกเขาพูดกับเธอก่อนเท่านั้น, สตรีคนนั้นจะหัวเราะทันทีที่พวกเขาพูดด้วย, สตรีคนนั้นอนุญาตให้บางคนสัมผัสตัว นอกจากนี้ เทปบทสัมภาษณ์ที่ใช้สอบสวน ในการประจักษ์ครั้งที่ 7 (30 มิถุนายน ค.ศ.1981) 5 ใน 6 คนที่บอกว่าเห็นแม่พระประจักษ์ บอกว่า สตรีคนนั้นบอกกับพวกตนว่าจะประจักษ์มาอีก 3 ครั้งคือวันที่ 1-3 กรกฏาคม ค.ศ.1981 แต่กลายเป็นว่า สตรีคนนั้นเปลี่ยนใจ และยังประจักษ์มาถึงตอนนี้" ทั้งหมดนี้ พระสังฆราชเปริช กล่าวว่า ขัดแย้งกับ "แม่พระในพระวรสาร"

ช่วงท้าย พระสังฆราชเปริช จึงสรุปว่า "แม่พระไม่ได้ประจักษ์มาที่เมดยูร์กอร์เย นี่คือความจริงที่เรายึดมั่น และเราเชื่อในพระวาจาของพระเยซูผู้ทรงกล่าวว่า ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ"

อนึ่ง นี่เป็นแค่แถลงการณ์จากพระสังฆราชท้องถิ่นผู้รับผิดชอบพื้นที่เมดยูร์กอร์เย ส่วนแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของวาติกัน ยังไม่ถูกประกาศออกมาแต่อย่างใด

หมายเหตุ - แถลงการณ์ทางการเป็นภาษาโครเอเชีย http://md-tm.ba/clanci/medugorska-ukazanja-u-prvih-sedam-dana และ ภาษาอิตาเลี่ยน http://md-tm.ba/clanci/le-apparizioni-dei-primi-sette-giorni-medugorje