กลุ่มคาร์ดินัลที่ปรึกษาเพื่อปฏิรูปโรมันคูเรีย แถลงสนับสนุนและภักดีต่อโป๊ปฟรังซิส
คณะพระคาร์ดินัลที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย ออกแถลงการณ์ยืนยันผ่านทางศูนย์ข่าววาติกันว่า คณะที่ปรึกษาทุกคนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และภักดีต่อพระสันตะปาปา รวมทั้งคำสอนของพระองค์ ภายหลังสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มต่อต้านพระสันตะปาปาได้ทำการติดโปสเตอร์โจมตีและออกหนังสือพิมพ์วาติกันซึ่งเป็นของปลอม โดยภายในมีเนื้อหาบทสัมภาษณ์พระสันตะปาปาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แจกจ่ายไปทั่วกรุงโรม

ทั้งนี้ เช้าวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2017) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส และคณะพระคาร์ดินัลที่ปรึกษาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย ไดัร่วมประชุมกันภายในวาติกัน โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 18 นับตั้งแต่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูปโรมันคูเรีย