Posts

Showing posts from January, 2017

โป๊ปฟรังซิส - พระเยซูอยู่ท่ามกลางฝูงชนเพื่อช่วยเหลือ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมของตัวเอง

โป๊ปฟรังซิส - พระศาสนจักรที่ไม่มีมรณสักขีคือพระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซู

โป๊ปฟรังซิส - ถ้าสังคมมีคนยึดความยากจนฝ่ายจิตมากเท่าไหร่ ความแตกแยกในสังคมจะลดลงมากเท่านั้น

โป๊ปฟรังซิส - จำนวนนักบวชคาทอลิกลดลงเหมือนเลือดไหลไม่หยุด

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนขี้ขลาดซึ่งกลัวไปทุกเรื่อง

โป๊ปฟรังซิส - การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลเมื่อเราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนได้รับ

ผู้นำอัศวินแห่งมอลตาลาออก ตามที่พระสันตะปาปาขอร้อง

โป๊ปฟรังซิส - คริสตชนต้องวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า

โป๊ปฟรังซิส - การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าเราจะโกรธพระเจ้าไม่ได้

โป๊ปฟรังซิส - คนที่ดูหมิ่นผลงานของพระจิตจะไม่ได้รับการอภัย

โป๊ปฟรังซิส - เรารับรู้ถึงพันธกิจที่พระมอบให้ในตอนที่เราอยากนำพระวาจาไปประกาศให้คนอื่น

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนที่ประณามคนอื่นตลอดเวลา อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่าง

โป๊ปฟรังซิส - ชีวิตคริสตชนที่แท้จริงต้องเคยถูกปีศาจประจญล่อลวง

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนจอดแช่อยู่กับที่ ซึ่งไม่ยอมลงมือทำพันธกิจอะไรเลย

โป๊ปฟรังซิส - ชุมชนวัดต้องไม่มีการนินทาและใส่ร้าย ถ้าไม่พอใจกัน จงพูดกันซึ่งๆ หน้า

โป๊ปฟรังซิส - พระศาสนจักรต้องประกาศเรื่องพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ ไม่ใช่ประกาศเรื่องของตัวเอง

โป๊ปฟรังซิส - การติดตามพระเยซูหมายถึงเราต้องกล้าเสี่ยงลงมือทำพันธกิจ

โป๊ปฟรังซิส - เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าหรือยัง

โป๊ปฟรังซิส - บัตรเข้าเฝ้าและร่วมพิธีกับพระสันตะปาปา ฟรีทุกใบ อย่าหลงจ่ายเงินให้โจรเด็ดขาด

โป๊ปฟรังซิสประทานสัมภาษณ์ในหัวข้อการเยือนต่างประเทศ

โป๊ปฟรังซิส - สงฆ์อย่าทำตัวเป็นเจ้าชาย ต้องใกล้ชิดสัตบุรุษ ต้องทำตัวตามที่สอนคนอื่น

โป๊ปฟรังซิส - สันติภาพเป็นของขวัญ ความท้าทาย และการอุทิศตนสำหรับเราทุกคน

โป๊ปฟรังซิส - คริสตชนต้องถามตัวเองว่าเราให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตหรือเปล่า

โป๊ปฟรังซิส - พ่อแม่ต้องทำให้ความเชื่อของลูกเติบโตและเลี้ยงลูกให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่น

โป๊ปฟรังซิส - ชีวิตนี้เรามีดาวหลายดวงให้เดินตาม แต่หวังว่า ดาวที่เราเลือกตามจะเป็นดาวของพระเยซู

โป๊ปฟรังซิส - เป็นเรื่องยากที่ต้องปลอบแม่ที่สูญเสียลูก ถ้าหาคำปลอบโยนไม่ได้ การเงียบและความห่วงใยคือสิ่งดีที่สุด