Posts

Showing posts from January, 2017

โป๊ปฟรังซิส - พระเยซูอยู่ท่ามกลางฝูงชนเพื่อช่วยเหลือ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมของตัวเอง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเยซูอยู่ท่ามกลางประชาชน เพื่อใกล้ชิดและช่วยเหลือทุกคน พระองค์ไม่ได้อยู่กับคนเยอะๆ เพื่อเพิ่มความนิยมในตัวเองให้สูงขึ้น  ทรงสอน พระเยซูทรงมองมาที่ตัวเราแต่ละคน ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวที่จะจ้องมองพระองค์เช่นกัน ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านกล่าว "เมื่อมีพยานจำนวนมากห้อมล้อมอยู่ ... จงเพ่งมองไปยังพระเยซูผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ" ส่วนพระวรสาร ผู้คนจำนวนมากห้อมล้อมพระเยซูเพื่อฟังคำเทศนา แต่แล้ว มีหญิงคนหนึ่งที่ตกเลือดเรื้อรังมา 12 ปี ฝ่าฝูงชนเข้ามาสัมผัสชายเสื้อพระเยซู พร้อมความเชื่อว่า "ถ้าได้สัมผัส จะหายจากโรค" พระเยซูจึงตรัสกับเธอว่า "ความเชื่อช่วยท่านให้หายจากโรคแล้ว" จากนั้น พระเยซูทรงปลุกลูกสาวของ "ไยรัส" หัวหน้าศาลาธรรม ให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า - พระเยซูไม่ได้เดินไปรอบๆ พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยป้องกันไม

โป๊ปฟรังซิส - พระศาสนจักรที่ไม่มีมรณสักขีคือพระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซู

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรที่ไม่มีมรณสักขีคือพระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซู  ทรงชี้ ยุคนี้ เรามีมรณสักขีมากกว่าพระศาสนจักรยุคแรกเริ่มด้วยซ้ำ เพราะการเบียดเบียนมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก  ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านกล่าวถึงประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับประชากรของพระเจ้า ซึ่งถูกเบียดเบียนข่มเหงและเข่นฆ่า แต่พวกเขาทั้งหมดก็ยึดมั่นความเชื่อในพระเจ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิต พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - บทอ่านวันนี้พูดเกี่ยวกับความทรงจำ นี่คือความทรงจำแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า ความทรงจำแบบนี้เริ่มด้วยอับราฮัมผู้ซึ่งนบนอบต่อพระเจ้าอย่างถึงที่สุด ท่านออกจากบ้านเกิดของตนโดยไม่รู้ว่าพระเจ้าจะพาไปยังที่ใด หรือจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในบทอ่านวันนี้ทั้ง บารัค, แซมซั่น และเดวิด พวกเขาเหล่านี้นบนอบต่อพระเจ้าและทำสิ่งดีในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล - นอกจากนี้ ยังมีคนกลุ่มที่สามที่เราต้องระลึกถึง พวกเขาคือมรณสักขีผู้ซึ่งทนทุกข์และสละชีว

โป๊ปฟรังซิส - ถ้าสังคมมีคนยึดความยากจนฝ่ายจิตมากเท่าไหร่ ความแตกแยกในสังคมจะลดลงมากเท่านั้น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าสังคมของเรามีคนที่ยึดความยากจนฝ่ายจิตมากเท่าไหร่ ความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมจะลดลงมากเท่านั้น  ทรงอธิบาย คนที่ยึดความยากจนฝ่ายจิตคือคนที่ไม่แสวงหาสิ่งต่างๆ แบบตะกละ เพราะนิสัยแบบนี้ทำลายจิตวิญญาณและไม่นำเราไปพบความสุขแท้จริง  ทรงชี้ คนที่ยึดความยากจนฝ่ายจิต ไม่ได้หมายความว่า เขาตัดสิ่งต่างๆ ออกจากชีวิต แต่เขาคือคนที่ตระหนักถึงคุณค่าว่าสิ่งใดจำเป็น และสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนเรื่อง "ความสุขแท้จริง" (มหาบุญลาภ) พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - บทสอนของพระเยซูเรื่องความสุขแท้จริงจัดเป็นสุดยอดของมหาบทบัญญัติสำหรับคริสตชน พระเยซูทรงเผยแสดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่นำมนุษย์ไปพบความสุขแท้จริง พ่อขอแบ่งปันความสุขแท้จริงประการแรก นั่นคือ 'ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา' คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความยากจนฝ่ายจิต (ไม่ฟุ้งเฟ้

โป๊ปฟรังซิส - จำนวนนักบวชคาทอลิกลดลงเหมือนเลือดไหลไม่หยุด

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความซื่อสัตย์ของนักบวชคาทอลิกกำลังถูกทดสอบ เพราะสถิติจำนวนนักบวชที่ออกมานั้น ลดลงเรื่อยๆ เหมือน "เลือดไหลไม่หยุด"  ทรงสงสัย เกิดอะไรขึ้นกับนักบวชบางคนปฏิญาณตนตลอดชีพไปแล้ว แต่มาขอลาออกจากกระแสเรียก  แต่ก็มีนักบวชบางคนลาออกด้วยเหตุผลที่ยอมรับได้ อาทิ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ตนไม่มีกระแสเรียกทางนี้  ทรงเตือน นักบวชต้องไม่ดำ เนินชีวิตเป็นทาสของจิตตารมณ์ทางโลก อาทิ เงินและอำนาจ   ช่วงสายวันเสาร์ที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดานักบวชที่มาร่วมการสัมมนาของสมณกระทรวงเพื่อสถาบันนักบวช ภายใต้หัวข้อ "ความนบนอบและการออกจากหน้าที่" (Fidelity and Abandonment - การสัมมนานี้คือการหารือถึงสาเหตุที่นักบวชขอลาออกจากกระแสเรียกที่ได้รับ) โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า - ตอนนี้ ความซื่อสัตย์กำลังถูกทดสอบ เพราะสถิติจำนวนนักบวชคาทอลิกที่ออกมานั้น บ่งชี้ว่า เลือดกำลังไหลไม่หยุด สิ่งนี้ทำให้พ่อกังวลเป็นอย่างมาก บางครั้ง นักบวชบางคนขอลาออกด้วยเหตุผลที่ดี กล่าวคือ เพราะหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนขี้ขลาดซึ่งกลัวไปทุกเรื่อง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ อย่าเป็นคริสตชนขี้ขลาดซึ่งกลัวไปทุกเรื่อง จนไม่กล้าก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้า  ทรงสอน ชีวิตคริสตชนต้องระลึกอดีตที่เราเป็น ต้องจดจำปัญหาที่้เกิดและจำว่าพระเจ้าช่วยเราอย่างไร  ต้องมองไปยังอนาคตด้วยความหวังที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเจ้า  และอยู่กับปัจจุบันที่บ่อยครั้งมีแต่เรื่องเจ็บปวดและน่าเศร้า แต่เราต้องกล้าเผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยความกล้าและอดทน เผชิญมันไปตรงๆ ไม่ต้องอาย ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านเตือนใจคริสตชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตว่า จงระลึกถึงวันในอดีต ส่วนปัจจุบันต้องมีความเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และอีกไม่นาน พระเจ้าจะเสด็จมาแล้ว พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - บทอ่านวันนี้ เป็นการเตือนใจเราให้ดำเนินชีวิตคริสตชนด้วยการอ้างอิง 3 สิ่ง ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต สิ่งแรก นี่คือการเชื้อเชิญเราให้ระลึกอดีต เพราะชีวิตคริสตชนไม่ได้เริ่มขึ้นในวันนี้ แต่มันคือควา

โป๊ปฟรังซิส - การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลเมื่อเราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนได้รับ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลเมื่อ เราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนได้รับและเรียนรู้พระพรนั้นจากคนอื่น ไม่ใช่ให้คนอื่นมาเรียนรู้จากเรา  ทรงแนะ คริสตชนทุกนิกายควรใช้โอกาสจากการพบกันตามวาระต่างๆ ด้วยการภาวนาและรับใช้ผู้ยากไร้และผู้ถูกทอดทิ้งไปด้วยกัน ช่วงเย็นวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ท่ามกลางผู้แทนของพระศาสนจักรต่างๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า - นักบุญเปาโลเคยเบียดเบียนคริสตชน แต่แล้ว ท่านก็เปลี่ยนจากการเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของตนเองและปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด มาเป็นคนที่กลับใจและศรัทธาต่อความรักของพระเจ้าผู้ทรงมอบพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ให้กับเรา - เหมือนกับนักบุญเปาโล เราแต่ละคนได้รับการอภัยโทษและรับความรักจากพระเจ้า เราถูกเรียกให้มาประกาศพระวรสารแห่งการคืนดีผ่านทางวาจา การดำเนินชีวิต และการทำตนเป็นประจ

ผู้นำอัศวินแห่งมอลตาลาออก ตามที่พระสันตะปาปาขอร้อง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอนุมัติจดหมายลาออกของ "ภราดา แม็ทธิว เฟสติ้ง" (คนกลางในภาพ) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา (กลุ่มอัศวินแห่งมอลตา) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากพระสันตะปาปาทรงขอร้องให้ ภราดาเฟสติ้ง ลาออกจากตำแหน่งด้วยพระองค์เอง ความตึงเครียดในกลุ่มอัศวินแห่งมอลตา เกิดขึ้นหลังจาก ภราดาเฟสติ้ง "สั่งปลด" อัลเบร็ช ฟรีเฮอร์ ฟอน โบเซลาเกอร์ นายกรัฐมนตรีของรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา (คนซ้ายสุดในภาพ) เนื่องจาก ภราดาเฟสติ้งได้รับรายงานว่า งานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศเมียนมา ซึ่งทางกลุ่มอัศวินแห่งมอลตาเข้าไปช่วยเหลือภายใต้การนำของ ฟอน โบเซลาเกอร์ ได้มีการแจกถุงยางอนามัยให้กับพลเมืองท้องถิ่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี อย่างไรก็ตาม ฟอน โบเซลาเกอร์ ปฏิเสธคำกล่าวหาและยืนยันว่าตนเองไม่ทราบเรื่องดังกล่าว การสั่งปลด ฟอน โบเซลาเกอร์ มีรายงานว่า พระคาร์ดินัล เรย์มอนด์ เบิร์ค ผู้เปรียบเหมือนจิตตาธิการของอัศวินแห่งมอลตา ได้ขอร้องพระสันตะปาปา ฟรังซิส ให้เห็นชอบการสั่งถอดถอน โบเซลาเกอร์ อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปาไม่เห็นด้วยเท่าไหร่

โป๊ปฟรังซิส - คริสตชนต้องวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนต้องวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า เหมือนอย่างที่ "นางยูดิธ" แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างในพระคัมภีร์  ทรงย้ำ การวางใจในพระเจ้าหมายถึงการยอมเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข   ช่วงสายวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน บทอ่านช่วงเริ่มพิธี เป็นเหตุการณ์ที่นางยูดิธพูดขอร้องประชาชนที่กำลังสิ้นหวังว่า อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า - แบบอย่างของสตรีคนนี้เปี่ยมด้วยปรีชาญาณและความกล้าหาญอย่างมาก เรื่องราวของนางยูดิธสอนเราให้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า สอนให้เราภาวนาและนบนอบต่อพระองค์ เราต้องตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและทำทุกสิ่งด้วยพลังของเรา เพื่อสนองตอบต่อความท้าทายที่เข้ามาหาเรา - บ่อยไหมที่ความเชื่อในพระเจ้าของเราสั่นคลอน บ่อยไหมที่เราแต่ละคนสิ้นหวังและถูกประจญล่อลวงให้สูญเสียความเชื่อ และมัวแต่คิดว่าเรื่องร้ายที่สุดต้องเกิดขึ้นแน่ๆ พ่อหวังว่า ความเชื่อของ

โป๊ปฟรังซิส - การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าเราจะโกรธพระเจ้าไม่ได้

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่า เราจะโกรธพระเจ้าไม่ได้  ทรงสอน ถ้าเราภาวนาด้วยความโกรธต่อพระเจ้า พระองค์ยินดีรับฟังเราเสมอเพราะพระเจ้าคือพระบิดา พระเจ้าชอบเวลาเราพูดกับพระองค์ตรงๆ  การภาวนาด้วยความโกรธคือการทูลพระเจ้าแบบตรงไปตรงมาว่า "ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้าพร้อมทำตามพระประสงค์ของพระองค์" สิ่งนี้ดีกว่าการปิดบังความรู้สึกแท้จริงและโกหกพระเจ้า มันดีกว่าการที่เราหนีพระเจ้าไปเลย ช่วงเช้าวันอังคารที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านกล่าวว่า "พระเจ้าไม่ประสงค์และไม่พอพระทัยเครื่องบูชา ของถวาย และเครื่องบูชาชดเชยบาป ... พระคริสตเจ้าตรัสว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์'" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - คำว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่' เป็นหนึ่งในคำในประวัติศาสตร์แห่งความรอดเลยก็ว่าได้ หลังจากที่อาดัมหลบซ่อนตัวจากพระเจ้า เนื่องจากกลัวพระองค์ พระเจ้าทรง

โป๊ปฟรังซิส - คนที่ดูหมิ่นผลงานของพระจิตจะไม่ได้รับการอภัย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเยซูตรัสสอนชัดเจนว่า "พระเจ้าให้อภัยทุกอย่าง แต่ใครที่ดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย"  คนพวกนี้ได้แก่พวกที่ดูหมิ่นเรื่องแม่พระตั้งครรภ์ด้วยผลงานของพระจิต คนที่ดูหมิ่นความรักของพระเจ้า ดูหมิ่นการไถ่กู้ และดูหมิ่นความเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า  ทรงชี้ ไม่ใช่พระเจ้าไม่ให้อภัยคนเหล่านี้ แต่เป็นเพราะคนเหล่านี้พูดจาดูหมิ่น และปิดตัวเองจากการอภัยโทษของพระเจ้าต่างหาก  ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "พระคริสตเจ้าทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาใหม่ พระเยซูคือสมณะผู้สูงสุด" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - ความเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้ามีสิ่งน่าพิศวงอยู่ 3 ลำดับ ลำดับแรกคือการไถ่กู้ กล่าวคือขณะที่สมณะของพันธสัญญาเดิมได้ถวายบูชาทุกปี พระคริสตเจ้าทรงมอบพระองค์เองเพียงครั้งเดียวเพื่อเราทุกคน ทั้งนี้ เพื่อยกโทษบาป  อาศัยสิ่งที่น่าพิศวงนี้ พระคริสตเจ้าทรงนำเราไปหาพระบิดา พระองค์ทรงสร้างคว

โป๊ปฟรังซิส - เรารับรู้ถึงพันธกิจที่พระมอบให้ในตอนที่เราอยากนำพระวาจาไปประกาศให้คนอื่น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราสามารถรับรู้ถึงพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้ ก็ตอนที่เราอยากนำพระวาจา ความรักและความเมตตาของพระเจ้าไปมอบให้กับคนอื่น  ทรงชี้ พระเยซูไม่ได้ประกาศข่าวดีอย่างเดียว แต่ทรงหาเพื่อนร่วมทางที่จะทำพันธกิจแห่งความรอดไปกับพระองค์ เหมือนอย่างเช่นการเรียกศิษย์ให้มาติดตามพระองค์ ทรงอวยพร "ตรุษจีน" และทุกชาติที่ใช้ปฏิทินสุริยคติ โอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วย ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกเปโตร แอนดรูว์ ยาค็อบ และจอห์น ให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - พระเยซูทรงออกเทศนาและประกาศเรื่องอาณาจักรสวรรค์เหมือนนักบุญจอห์น แบ๊พติสต์ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ จอห์น รอให้ประชาชนมาหาท่าน แต่พระเยซูเลือกที่จะออกไปพบประชาชน พระเยซูไม่ได้ประกาศพระวรสารอย่างเดียว แต่ทรงแสวงหาเพื่อนร่วมทางที่จะทำพันธกิจแห่งความรอดไปกับพระองค์ - พระเยซูทรงเลือกชาวประมงผู้เรียบง่าย เปโตร แอน

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนที่ประณามคนอื่นตลอดเวลา อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่าง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นคริสตชนที่เอาแต่ประณามคนอื่นตลอดเวลา อย่ายึดแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง และอย่าสนใจแต่เรื่องของตัวเอง  การทำแบบนี้ไม่ต่างจากพวกธรรมาจารย์ที่เบียดเบียนพระเยซู คนพวกนี้ทำตัวตามธรรมบัญญัติ แต่จิตใจห่างไกลพระเจ้าเหลือเกิน  ทรงย้ำ พระเจ้าไม่จดจำความผิดของเรา เมื่อพระเจ้ายกโทษ พระองค์ก็ลืมแล้วว่าเราทำบาปผิดอะไรต่อพระองค์  ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "พระเจ้าทรงทำพันธสัญญาใหม่กับเราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นคนกลาง พันธสัญญาใหม่นี้ดีกว่าพันธสัญญาเดิม เนื่องจากของเดิมมีข้อบกพร่อง บรรพบุรุษตระกูลอิสราเอลและตระกูลยูดาห์ไม่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงช่วยเขาออกจากอียิปต์" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - พันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าคือการฟื้นฟูจิตใจของเรา พระเจ้าทรงฟื้นฟูทุกสิ่งจากรากลึก ไม่ใช่ฟื้นฟูแค่ภาพลักษณ์ที่ปรากฏ พันธสัญญาใหม่มีแบบฉบับเฉพาะตัว อย่างแรกเลย บทบัญญัติของ

โป๊ปฟรังซิส - ชีวิตคริสตชนที่แท้จริงต้องเคยถูกปีศาจประจญล่อลวง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนคนไหนที่บอกว่า ชีวิตนี้ไม่เคยถูกปีศาจประจญล่อลวง คนแบบนั้นไม่ใช่คริสตชน  ชีวิตคริสตชนของเขาอาจเดินบนหนทางที่ผิด  คริสตชนที่แท้จริง ชีวิตต้องเคยถูกปีศาจประจญล่อลวง และต้องต่อสู้จนชนะปีศาจในจิตใจ  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนจำนวนมากติดตามพระเยซูมาจากแคว้นต่างๆ พระองค์ทรงรักษาพวกเขา ส่วนปีศาจก็กราบลงและตะโกนว่า "ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - 'ทำไมคนจำนวนมากถึงติดตามพระเยซู' นี่เป็นคำถามที่พ่ออยากให้เราลองคิด พระวรสารบอกเราว่า บางคนในผู้ติดตามเป็นคนป่วยและต้องการได้รับการรักษา แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ชอบฟังพระเยซูเพราะคำสอนของพระองค์สัมผัสจิตใจของเขา ทั้งหมดนี้แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนจำนวนมากถึงติดตามพระเยซู - ในพระวรสาร เรายังได้ยินเหตุการณ์ที่ปีศาจกราบลงและตะโกนว่า 'ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า' เมื่อใดก็ตามที่เราพยายามเข้าหาพระเจ้า ปีศาจพยายามจะสกัดกั้นเราจาก

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนจอดแช่อยู่กับที่ ซึ่งไม่ยอมลงมือทำพันธกิจอะไรเลย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นคริสตชนประเภท "จอดแช่อยู่กับที่" ซึ่งไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าเพื่อลงมือทำพันธกิจ และไม่กล้าเสี่ยงทำสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คริสตชนแบบนี้คือพวกขี้เกียจและเฉื่อยชา  ทรงชี้ คริสตชนที่มีความกล้า อาจทำสิ่งผิดพลาดในชีวิต แต่เขาพลาดเพราะเขากล้าลงมือทำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  แต่พวกคริสตชนจอดแช่อยู่กับที่ เป็นพวกไม่เคยทำผิดพลาด เพราะจริงๆ แล้ว พวกนี้ไม่ลงมือทำอะไรเลย ช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "เราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นต่อไป ... ทั้งนี้ เพื่อมิให้ท่านเฉื่อยชา" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - คริสตชนที่ขี้เกียจและเฉื่อยชา คริสตชนที่ไม่มีความตั้งใจจะก้าวไปข้างหน้า คริสตชนที่ไม่สู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทั้งที่สิ่งใหม่นั้นเป็นเรื่องดีกับทุกคน คริสตชนแบบนี้คือพวกขี้เกียจ พวกเขาเป็นคริสตชนจอดแช่อยู่กับที่ พวกเขาพบว

โป๊ปฟรังซิส - ชุมชนวัดต้องไม่มีการนินทาและใส่ร้าย ถ้าไม่พอใจกัน จงพูดกันซึ่งๆ หน้า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ชุมชนวัดต้องไม่มีการนินทาและใส่ร้ายกัน ถ้ามีสิ่งใดไม่พอใจกัน ต้องพูดกันต่อหน้า อย่าเอาไปนินทาลับหลังเด็ดขาด  ทรงย้ำ ชุมชนที่มีพวกขี้นินทาและพูดไร้สาระ จะไร้ความสามารถในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู  ทรงสอนพ่อแม่ทุกคน เป็นเรื่องธรรมที่ชีวิตคู่มีทะเลาะกันบ้าง แต่อย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูก สำคัญสุด อย่าเข้านอนโดยที่ยังไม่เคลียร์ความบาดหมางใจกัน ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปอภิบาลสัตบุรุษวัดซานตา มารีอา ในเขตเซ็ตเตวิลเล่ ทางตอนเหนือของกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยช่วงก่อนเริ่มมิสซา พระสันตะปาปาทรงใช้เวลาไปกับการพูดคุยกับพระสงฆ์และสัตบุรุษของวัดนี้แบบเป็นกันเอง เฉพาะอย่างยิ่ง คุยกับบรรดาผู้ป่วยและเยาวชน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า - พระเยซูปรารถนาจะใกล้ชิดเราในความเจ็บปวดของพระองค์ ในพระมหาทรมาน และการทนทุกข์ต่างๆ พระเยซูตรัสว่า 'ถ้าท่านต้องการจะไปเยี่ยมผู้ป่วย ท่านก็กำลังมาเยี่ยมเรา' พระเยซูทรงอยู่กับคนป่วยและคนที่มีปัญหาอยู่เสมอ พ่อรู้ว่าเวลาเราเจ็บป่วยหรือมีปัญหา มันยากจะเข้า

โป๊ปฟรังซิส - พระศาสนจักรต้องประกาศเรื่องพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ ไม่ใช่ประกาศเรื่องของตัวเอง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรมีหน้าที่ประกาศให้โลกรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ลบล้างบาปของโลก ไม่ใช่ประกาศหรือโปรโมทเรื่องของตัวเอง เพราะถ้าทำแบบนั้น เราเหมือนคนที่ทำเข็มทิศหาย เรากำลังหลงทางและเดินไปแบบไร้จุดหมาย  ทรงขอร้องทุกฝ่ายช่วยปกป้องคุ้มครองผู้อพยพลี้ภัยที่เป็นเด็ก ไม่ให้ตกเป็นทาสของการถูกนำไปขายเป็นทาสและขายบริการทางเพศ ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ จอห์น แบ๊พติสต์ เห็นพระเยซูเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า "นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดว่า 'บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า แต่นำหน้าข้าพเจ้า เพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้า'" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - สิ่งที่ จอห์น แบ๊พติสต์ กล่าว ถือเป็นการประกาศความเชื่อที่ชัดแจ้งและนี่ก็เป็นพันธกิจของพระศาสนจักร ในทุกยุคสมัย พระศาสนจักรถูกเรียกให้ทำสิ่งที่ จอห์น แบ๊พติสต์ ได้กล่าไว้ นั่นคือ ประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่า &

โป๊ปฟรังซิส - การติดตามพระเยซูหมายถึงเราต้องกล้าเสี่ยงลงมือทำพันธกิจ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การติดตามพระเยซูหมายถึงเราต้องกล้าเสี่ยงจะลงมือทำพันธกิจ เพื่อเราจะได้พบกับพระองค์  พระวรสารมีตัวอย่าง "คนกล้าเสี่ยง" ให้เห็นมากมาย อาทิ กลุ่มผู้ชายและคนอัมพาตที่หย่อนคนอัมพาตลงจากหลังคาเพือให้พระเยซูรักษา หญิงตกเลือดที่ฝ่าฝูงชนไปสัมผัสชายเสื้อพระเยซู หรือหญิงชาวคานาอันที่ขอพระเยซูรักษาลูกสาวของตน  ทรงชี้ มีคนบางกลุ่มไม่กล้าเสี่ยง เอาแต่นั่งเฉยๆ และชี้นิ้วพิพากษาคนอื่นอย่างรุนแรง  บ่อยครั้ง เราพบเห็นพวกนี้ได้ในกลุ่มคนแสวงหาความก้าวหน้าจากการเป็นสงฆ์ ซึ่งกดขี่สัตบุรุษและทำร้ายพระศาสนจักรอย่างมาก ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูกำลังสอนประชาชนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งและคนแน่นมากจนไม่มีที่ว่าง ชายสี่คนที่แบกคนอัมพาตมารอการรักษา จึงหย่อนคนอัมพาตลงมาจากหลังคาเพื่อให้พระเยซูรักษา พระองค์ตรัสกับเขาว่า "บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว" ทำให้พวกธรรมาจารย์ไม่พอใจและกล่าวหาพระเยซูว่าดูหมิ่นพระเจ้า พระสันตะปาปาท

โป๊ปฟรังซิส - เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าหรือยัง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตั้งคำถาม เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าหรือยัง เพราะคำว่า "วันนี้" มีแค่วันนี้จริงๆ ส่วนธรรมชาติของมนุษย์ มักจะเจอการประจญให้ผลัดวันไปเรื่อยอยู่เสมอ  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาที่ยังเรียกได้ว่า 'วันนี้' เพื่อไม่ให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจแข็งกระด้างไปเพราะบาป ... วันนี้ ถ้าท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ จงอย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนกบฏ" พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า - มันมีแค่ 'วันนี้' ซึ่งก็คือวันนี้วันเดียวเท่านั้นแหละในชีวิตของเรา มีเพียงแค่ 'วันนี้' ที่เป็นวันนี้เท่านั้นจริงๆ เรามักจะเจอการประจญล่อลวงให้พูดว่า 'ไว้เราค่อยทำวันพรุ่งนี้ละกัน' เพราะคำว่าวันพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึงนั่นเอง เรื่องนี้ก็เหมือนกับที่พระเยซูสอนอุปมาเรื่อง 'หญิงสาว 10 คนที่ถือตะเกียงรอเจ้าบ่าว มีหญิงโง่ 5 คนไม่เตรียมพร้อมที่จะนำน้ำมันตะเกียงติดตัว

โป๊ปฟรังซิส - บัตรเข้าเฝ้าและร่วมพิธีกับพระสันตะปาปา ฟรีทุกใบ อย่าหลงจ่ายเงินให้โจรเด็ดขาด

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาหรือร่วมพิธีกับพระสันตะปาปา ฟรีทุกอย่าง  ถ้ามีใครมาบอกว่า มีบัตรผ่านประตูเพื่อเข้าเฝ้าหรือร่วมพิธีกับพระสันตะปาปามาขาย คนพวกนั้นคือโจรที่หลอกขโมยเงิน  ทรงสอน ความหวังตามแบบคริสตชนคือการวางใจในพระเจ้า แล้วเราจะเป็นเหมือนพระองค์ที่พร้อมรักและรับใช้ทุกคน  แต่ถ้าเราหวังในรูปเคารพ อาทิ เงิน เราก็จะเป็นเหมือนสิ่งนั้น นั่นคือ มีปากแต่พูดไม่ได้ มีตาแต่มองไม่เห็น และจะทำให้เราไร้ความสามารถในการช่วยและรักคนอื่น ช่วงสายวันพุธที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนในหัวข้อความหวังตามแบบฉบับคริสตชน โดยเป็นความหวังที่เกิดจากการวางใจในพระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่ความหวังจอมปลอม พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า - ความหวังคือความจำเป็นขั้นพื้นฐานในตัวมนุษย์ทุกคน แต่เราสามารถหลงทางไปกับการตามหาความหวังเพื่อความมั่นคงของตนเอง โดยการวางใจในความหวังจอมปลอมซึ่งถูกนำเสนอผ่านทางการบูชาสิ่งผิดๆ พระคัมภีร์ก็สอนเร

โป๊ปฟรังซิสประทานสัมภาษณ์ในหัวข้อการเยือนต่างประเทศ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเผย ช่วงแรกของการเป็นพระสันตะปาปา ตั้งใจจะไม่เดินทางบ่อย แต่ความคิดเปลี่ยนหลังจากได้ไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยที่ลัมเปดูซ่า นี่คือการเดินทางไปมอบความหวังให้สัตบุรุษ  ทรงยอมรับ สมัยเป็นพระสังฆราชที่อาร์เจนตินา พระองค์จะเดินทางมากรุงโรมเฉพาะงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น มันเป็นเรื่องหนักหนาสำหรับพระสังฆราชที่จะไม่อยู่ในสังฆมณฑลของตน เพราะพระองค์มองว่า พระสังฆราชคือ "คู่ชีวิตของสังฆมณฑล" ที่ต้องอยู่ดูแลเสมอ  ทรงกล่าวติดตลก เวลาไปเยือนประเทศต่างๆ ฝูงชนจะตะโกนต้อนรับพระองค์ว่า "โฮซานนา" สิ่งนี้ชวนให้คิดว่า ตอนจบเขาจะตะโกนใส่พระสันตะปาปาไหมว่า "เอามันไปตรึงกางเขน"  ทรงยกทริปเยือนงานเยาวชนโลกที่บราซิลและเยี่ยมผู้ประสบภัยเฮอริเคนที่ฟิลิปปินส์ซึ่งพระองค์ใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองลุยฝ่าพายุ เป็นทริปสุดประทับใจ  ทรงแบ่งปัน ถ้าต้องเยือนต่างประเทศ อยากไป "ประเทศชายขอบที่หลายคนมองข้าม" มากกว่า  ทรงย้ำ ไม่ต้องการใช้รถที่มีกระจกกันกระสุนและต้องการสัมผัสสัตบุรุษแบบใกล้ชิดสุดเท่าที่จะมากได้ เพราะนี่คือสไตล์ของพระองค์ ส่วน

โป๊ปฟรังซิส - สงฆ์อย่าทำตัวเป็นเจ้าชาย ต้องใกล้ชิดสัตบุรุษ ต้องทำตัวตามที่สอนคนอื่น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ สาเหตุที่พระเยซูสอนแล้วผู้ฟังประทับใจและสัมผัสถึงอำนาจของพระองค์ มีสามอย่าง  หนึ่ง พระเยซูไม่ทำตัวเหมือนสงฆ์ที่คิดว่าตนเป็นเจ้าชาย เวลาสงฆ์ที่ทำตัวเป็นเจ้าชายทำการเทศน์สอน สัตบุรุษฟัง แต่ไม่รู้สึกว่าคนเทศน์คนนี้มีอำนาจเหนือพวกเขา  สอง พระเยซูอยู่ใกล้ชิดประชาชน พระองค์ไม่สะอิดสะเอียนเวลาสัมผัสคนโรคเรื้อนหรือคนป่วย ไม่ปลีกตัวจากประชาชน ตรงกันข้ามกับพวกที่จ้องหาความก้าวหน้าจากการเป็นสงฆ์ พวกนี้จะไม่อยู่ใกล้ชิดสัตบุรุษ รักการแต่งตัวดีๆ และทอดทิ้งคนยากไร้  สาม พระเยซูประพฤติตนตามที่เทศน์สอน ต่างจากพวกที่หวังความก้าวหน้าจากการเป็นสงฆ์ ซึ่งพูดอย่าง แต่ทำอีกอย่าง นิสัยแบบนี้คือการเสแสร้งและพระเยซูประณามอยู่บ่อยๆ  จริงอยู่ที่สงฆ์ที่หวังความก้าวหน้าเทศน์สอนความจริง แต่สัตบุุรุษจะรู้สึกว่า สงฆ์คนนั้นไม่มีอำนาจใดๆ เหนือพวกเขาเลย ช่วงเช้าวันอังคารที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเริ่มเทศน์สอนในศาลาธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ทำให้คนฟังรู้สึก

โป๊ปฟรังซิส - สันติภาพเป็นของขวัญ ความท้าทาย และการอุทิศตนสำหรับเราทุกคน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำกับคณะทูตที่ประจำสันตะสำนัก สันติภาพเป็นทั้งของขวัญที่เราต้องรับไว้ เป็นความท้าทายที่เราต้องสนองตอบ และเป็นการอุทิศตนที่เราต้องสวมกอดด้วยความเอาใจใส่  ทรงยืนยัน ไม่มีใครสามารถฆ่าคนอื่นโดยอ้างพระนามของพระเจ้า และโลกทุกวันนี้เป็นเหยื่อของความบ้าคลั่ง ซึ่งเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์โดยใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิด  ช่วงสายวันจันทร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับคณะทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำสันตะสำนัก ซึ่งทั้งหมดมาเข้าเฝ้าในวาติกันเพื่อถวายพระพรปีใหม่แด่พระสันตะปาปา โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงมีพระดำรัสกับพวกเขาในหัวข้อแบบกว้างๆ เกี่ยวกับสงครามและความรุนแรงบนโลก ใจความว่า - ไม่มีใครสามารถฆ่าคนอื่นโดยอ้างพระนามของพระเจ้า โลกทุกวันนี้กำลังเป็นเหยื่อของความบ้าคลั่งที่เกี่ยวกับการเข่นฆ่าซึ่งใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิด เพื่อจะเผยแพร่ความตายและแสดงออกถึงการครอบครองอำนาจต่างๆ - ลัทธิก่อการร้ายที่เป็นหัวรุนแรงทางศาสนาเป็นผลจากความยากจนทางจิตใจ บ่อยครั้ง มันถูกโยงเข้ากับความยากจนทางสังคมเป็นสำคัญ เราจะเอาชนะสิ่งนี้ได้ด้วยความร่วม

โป๊ปฟรังซิส - คริสตชนต้องถามตัวเองว่าเราให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตหรือเปล่า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตั้งคำถาม คริสตชนให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตหรือเปล่า  การให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต เรามีหน้าที่ 3 อย่างต้องทำ  หนึ่ง เราต้องสนใจที่จะรู้จักพระองค์แบบจริงจัง ไม่ใช่สนใจการนินทาคนอื่นหรือมัวแต่สอดส่องชีวิตชาวบ้านว่าเป็นแบบไหน  สอง ต้องภาวนา แต่ไม่ใช่ภาวนาแบบพวกนกแก้วที่ท่องจำ เพราะสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง  สาม เราต้องติดตามพระเยซูผ่านการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยนี่เป็นมิสซาเช้าครั้งแรกของปี 2017 หลังจากหยุดพักตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกให้มาติดตามพระองค์ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - พระเยซูทรงเผยแสดงพระองค์เอง และเราได้รับการเชิญให้มารู้จักกับพระองค์ ยอมรับพระองค์ในชีวิตของเราและในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต ส่วนเรื่องนักบุญหรือการประจักษ์ต่างๆ นั้นก็สำคัญ แต่ถ้าปราศจากพระเยซู สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลย ดังนั้น เราต้องถามตัวเองว่า 'พระเยซูท

โป๊ปฟรังซิส - พ่อแม่ต้องทำให้ความเชื่อของลูกเติบโตและเลี้ยงลูกให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนพ่อแม่ที่นำลูกมารับพิธีล้างบาป ต้องทำให้ความเชื่อของลูกเติบโตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เห็น  ทรงย้ำ ความเชื่อไม่ใช่แค่การสวดบทข้าพเจ้าเชื่อในมิสซาวันอาทิตย์ แต่มันคือการวางใจในพระเจ้าและสอนคนอื่นด้วยชีวิตของเราเอง  ทรงชี้ บทเทศน์แรกของพระเยซูคือเสียงร้องไห้ของพระองค์ที่เมืองเบ็ธเลเฮม นี่คือเสียงร้องเพราะความหิว แม่พระจึงให้นมพระองค์เป็นอาหารเมื่อลูกชายหิว ดังนั้น คุณแม่ทุกคนต้องจัดหาอาหารให้ลูกของตนเวลาที่ลูกร้องด้วยความหิว  ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อคนที่ต้องทนความหนาวอยู่ข้างถนน และทรงสั่งให้เปิดที่พักบริการคนเร่ร่อนในกรุงโรม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลผู้เร่ร่อนที่ต้องเผชิญอากาศหนาวจัดด้วย ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาฉลองพระเยซูทรงรับพิธีล้าง พร้อมทั้งโปรดศีลล้างบาปให้กับทารกจำนวน 28 คน (ทารกเพศหญิง 13 คน ทารกเพศชาย 15 คน) ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกของพนักงานวาติกัน มิสซานี้จัดขึ้นในวัดน้อยซิสติน วาติกัน สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนแบบสดๆ โดยไม่ได้อ่านจาก

โป๊ปฟรังซิส - ชีวิตนี้เรามีดาวหลายดวงให้เดินตาม แต่หวังว่า ดาวที่เราเลือกตามจะเป็นดาวของพระเยซู

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยกย่อง โหราจารย์ 3 องค์เป็นแบบอย่างของคนที่กระหายหาพระเจ้าในชีวิตและไม่ยอมให้หัวใจตายด้านเหมือนกษัตริย์เฮร็อด  ทรงสอน ชีวิตนี้เรามีดวงดาวให้ติดตามหลายดวง แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ดาวที่เราเลือกเดินตามจะเป็นดวงดาวของพระเยซู ช่วงสายวันศุกร์ที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน (วาติกันสมโภชตรงวันตามประเพณีดั้งเดิม ส่วนพระศาสนจักรประเทศต่างๆ เลื่อนไปฉลองวันอาทิตย์หลังวันที่ 6 มกราคม) ความสำคัญของวันนี้คือเป็นวันที่โหราจารย์ 3 คนเดินตามดวงดาวที่นำทางพวกเขามายังเมืองเบ็ธเลเฮม เพื่อนมัสการพระกุมารเยซู สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า - โหราจารย์ทั้งสามเป็นแบบอย่างของคนที่เชื่อและกระหายหาพระเจ้าเป็นอย่างมาก นี่คือแบบอย่างของคนที่แสวงหาบ้านของตนซึ่งก็คือบ้านในสวรรค์ ท่านทั้งสามแบ่งปันเราเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนที่ดำเนินชีวิตแบบที่ไม่ยอมให้หัวใจไร้ความรู้สึก เพราะท่านแสวงหาพระเจ้าตลอดเวลา - เราต้องเป็นเหมือนโหราจารย์ทั้งสาม การกระหายหาพระเจ้าอ

โป๊ปฟรังซิส - เป็นเรื่องยากที่ต้องปลอบแม่ที่สูญเสียลูก ถ้าหาคำปลอบโยนไม่ได้ การเงียบและความห่วงใยคือสิ่งดีที่สุด

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน เป็นเรื่องยากมากที่จะปลอบโยนแม่ที่สูญเสียลูก เพราะช่วงเวลาดังกล่าว มันยากมากที่แม่คนนั้นจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น  ทรงแนะ ถ้าเราไม่สามารถคำพูดมาปลอบ มันเป็นการดีเสียกว่าที่เราจะเงียบและแสดงออกถึงความห่วงใยต่อพวกเขา  ทรงยอมรับ พระองค์ตอบไม่ได้จริงๆ ว่าทำไมเด็กๆ ต้องทนทุกข์ทรมาน นี่เป็นคำถามที่ยาก  แต่ถ้าต้องตอบ คำตอบของพระองค์คือ "ขอให้มองไปที่ไม้กางเขน พระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์ให้กับเรา พระบุตรทรงทนทุกข์ทรมาน บางที การมองไปที่ไม้กางเขาอาจทำให้เราได้คำตอบก็ได้" ช่วงสายวันพุธที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนคำสอนในหัวข้อความหวังตามแบบฉบับคริสตชน บทอ่านช่วงเริ่มพิธีวันนี้จากหนังสือประกาศกเจเรมีห์ เป็นเหตุการณ์ที่นางราเชล ภรรยาของจาค็อบ (ยาโคบ) ร่้ำไห้ถึงลูกๆ ของตนและไม่รับคำปลอบโยนจากใครทั้งนั้น (เจเรมีห์ 31:15) พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า - มันไม่มีคำพูดหรือการแสดงออกใดที่สามารถปลอบโ