โป๊ปฟรังซิส - เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าหรือยัง

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตั้งคำถาม เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าหรือยัง เพราะคำว่า "วันนี้" มีแค่วันนี้จริงๆ ส่วนธรรมชาติของมนุษย์ มักจะเจอการประจญให้ผลัดวันไปเรื่อยอยู่เสมอ ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาที่ยังเรียกได้ว่า 'วันนี้' เพื่อไม่ให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจแข็งกระด้างไปเพราะบาป ... วันนี้ ถ้าท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ จงอย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนกบฏ"

พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า

- มันมีแค่ 'วันนี้' ซึ่งก็คือวันนี้วันเดียวเท่านั้นแหละในชีวิตของเรา มีเพียงแค่ 'วันนี้' ที่เป็นวันนี้เท่านั้นจริงๆ เรามักจะเจอการประจญล่อลวงให้พูดว่า 'ไว้เราค่อยทำวันพรุ่งนี้ละกัน' เพราะคำว่าวันพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึงนั่นเอง เรื่องนี้ก็เหมือนกับที่พระเยซูสอนอุปมาเรื่อง 'หญิงสาว 10 คนที่ถือตะเกียงรอเจ้าบ่าว มีหญิงโง่ 5 คนไม่เตรียมพร้อมที่จะนำน้ำมันตะเกียงติดตัวสำรองไปด้วย พอน้ำมันหมดก็ไปซื้อ แต่พอกลับมากลับพบว่าประตูปิดไปแล้ว พวกเธอทั้งห้าจึงไม่ได้เข้าไปร่วมงานเลี้ยง แม้จะเคาะประตูเรียก แต่เขาก็ไม่เปิดให้และบอกว่า 'เราไม่รู้จักเจ้า'

- พ่อไม่ได้นำเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้พวกท่านหวาดกลัว แต่ที่อยากแบ่งปันก็คือนี่แหละคือชีวิตเราในปัจจุบัน เราต้องถามตัวเองว่า เราจะทำ(ภารกิจ)ตอนนี้หรือจะไม่ทำ พรุ่งนี้ก็เป็นพรุ่งนี้อยู่เรื่อยไป ทุกสิ่งยังไม่เริ่มขึ้น แต่กับพระเจ้าแล้ว คำถามก็คือ 'วันนี้ เรานำพระองค์มาสู่ชีวิตหรือยัง'

- อีกหนึ่งถ้อยคำที่เราได้ฟังในบทอ่านก็คือ 'ใจ' หัวใจของเราเปิดรับพระเจ้าหรือเปล่า วันนี้เป็นวันที่เราทำให้ดีที่สุดหรือยัง วันนี้จะไม่หวนกลับมาอีก นี่แหละคือชีวิต หัวใจของเราต้องเปิดกว้างให้กับพระเจ้า อย่าปิดหัวใจของเรา หัวใจอย่าแข็งกระด้างและไร้ความเชื่อ หัวใจอย่าถูกล่อลวงด้วยบาป พระเจ้าทรงเจอเรื่องแบบนี้หลายครั้ง พวกคนที่ปิดหัวใจไม่ต้อนรับพระองค์ อาทิ พวกธรรมาจารย์และคนที่เบียดเบียนพระองค์

- ดังนั้น ขอให้เรากลับไปบ้านและถามตัวเองว่า 'วันนี้ของเราเป็นอย่างไร ในการประทับอยู่ของพระเจ้า เราจะทำเพื่อพระองค์ในวันนี้เลยไหม หรือเราจะผลัดวันไป แล้วหัวใจของเราล่ะ เรายังยืนหยัดในความเชื่อหรือเปล่า เรายังให้พระเจ้านำทางอยู่ไหม'