โป๊ปฟรังซิส - การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าเราจะโกรธพระเจ้าไม่ได้

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่า เราจะโกรธพระเจ้าไม่ได้ 

  • ทรงสอน ถ้าเราภาวนาด้วยความโกรธต่อพระเจ้า พระองค์ยินดีรับฟังเราเสมอเพราะพระเจ้าคือพระบิดา พระเจ้าชอบเวลาเราพูดกับพระองค์ตรงๆ 

  • การภาวนาด้วยความโกรธคือการทูลพระเจ้าแบบตรงไปตรงมาว่า "ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้าพร้อมทำตามพระประสงค์ของพระองค์" สิ่งนี้ดีกว่าการปิดบังความรู้สึกแท้จริงและโกหกพระเจ้า มันดีกว่าการที่เราหนีพระเจ้าไปเลยช่วงเช้าวันอังคารที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านกล่าวว่า "พระเจ้าไม่ประสงค์และไม่พอพระทัยเครื่องบูชา ของถวาย และเครื่องบูชาชดเชยบาป ... พระคริสตเจ้าตรัสว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์'"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- คำว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่' เป็นหนึ่งในคำในประวัติศาสตร์แห่งความรอดเลยก็ว่าได้ หลังจากที่อาดัมหลบซ่อนตัวจากพระเจ้า เนื่องจากกลัวพระองค์ พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ชายหญิงมากมายซึ่งทั้งหมดทูลพระเจ้าว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้ายินดีทำตามพระประสงค์ของพระองค์' พวกเขาเหล่านี้ได้แก่ อับราฮัม เอลียาห์ โมเสส เจเรมีห์ ไล่มาถึงแม่พระ และสุดท้ายคือพระเยซู

- นี่คือบทสนทนาของจริง ไม่ใช่แค่การตอบแบบอัตโนมัติ เพราะพระเจ้าตรัสกับคนที่พระองค์เรียกจริงๆ พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอดทนมากในเวลาที่พระองค์ทรงเชิญเขาเหล่านี้ให้มาร่วมทาง ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าอดทนมากๆ คือ โยบ (หรือ "จ็อบ") ตอนแรกเขาไม่เข้าใจ แต่สุดท้าย เขาตอบพระเจ้าว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่'

- ชีวิตคริสตชนคือท่วงทำนองของการตอบว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่' มันเป็นความต้องการอย่างต่อเนื่องในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า บทอ่านในวันนี้จึงเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองถึงแนวทางของเราที่จะตอบพระเจ้าว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่'

- เราต้องลองถามตัวเองว่า 'เราจะหลบๆ ซ่อนๆ เหมือนที่อาดัมทำหรือเปล่า แทนที่เราจะตอบพระเจ้าว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่' เราจะพูดกับพระองค์ว่า 'พระเจ้าต้องการอะไรจากข้าพเจ้ากันแน่' หรือไม่ เราจะวิ่งหนีพระเจ้าเหมือนอย่างที่ โยนาห์ ทำหรือเปล่า นี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ต้องการทำตามที่พระเจ้าร้องขอ

- หรือว่า เราจะทำตัวเหมือนพวกธรรมาจารย์ที่พระเยซูทรงประณาม คนพวกนี้เสแสร้งตลอดเวลา หรือเราจะทำตัวเหมือนสมณะกับเลวีที่เห็นคนเจ็บนอนอยู่จากการถูกโจรปล้น เขากำลังจะตาย ถ้าเป็นแบบนี้ เราจะตอบพระเจ้าอย่างไร พระเจ้าเรียกเราทุกวัน พระองค์ทรงเชิญชวนให้เราตอบพระองค์ว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่' เราพร้อมจะคุยกับพระองค์ไหม

- มีคนมาบอกพ่อเสมอว่า เวลาที่พวกเขาสวดภาวนาต่อพระเจ้า พวกเขาโกรธพระเจ้ามาก แต่พ่อบอกเขาไปว่า นี่คือการภาวนา พระเจ้าชอบเวลาที่เราบอกพระองค์ไปเลยว่าเรารู้สึกอย่างไร เพราะพระองค์คือพระบิดาที่รับฟังเราเสมอ แทนที่เราจะปิดบังความรู้สึก หรือทำตัวโกหกพระเจ้า หรือบางคนหนีพระเจ้าไปเลย พ่อคิดว่า เราควรจะมีวิธีพูดกับพระเจ้าตรงๆ ว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้าพร้อมทำตามพระประสงค์ของพระองค์' การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่า เราจะโกรธพระเจ้าไม่ได้ มันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะ

- ดังนั้น ขอพระจิตประทานพระหรรษทานให้แก่เราในการตอบพระเจ้าว่า 'ข้าพเจ้าอยู่นี่' ขอให้เราอย่าหนีพระเจ้าไปเลย