โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนจอดแช่อยู่กับที่ ซึ่งไม่ยอมลงมือทำพันธกิจอะไรเลย

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นคริสตชนประเภท "จอดแช่อยู่กับที่" ซึ่งไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าเพื่อลงมือทำพันธกิจ และไม่กล้าเสี่ยงทำสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

  • คริสตชนแบบนี้คือพวกขี้เกียจและเฉื่อยชา 

  • ทรงชี้ คริสตชนที่มีความกล้า อาจทำสิ่งผิดพลาดในชีวิต แต่เขาพลาดเพราะเขากล้าลงมือทำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 

  • แต่พวกคริสตชนจอดแช่อยู่กับที่ เป็นพวกไม่เคยทำผิดพลาด เพราะจริงๆ แล้ว พวกนี้ไม่ลงมือทำอะไรเลยช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "เราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นต่อไป ... ทั้งนี้ เพื่อมิให้ท่านเฉื่อยชา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- คริสตชนที่ขี้เกียจและเฉื่อยชา คริสตชนที่ไม่มีความตั้งใจจะก้าวไปข้างหน้า คริสตชนที่ไม่สู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทั้งที่สิ่งใหม่นั้นเป็นเรื่องดีกับทุกคน คริสตชนแบบนี้คือพวกขี้เกียจ พวกเขาเป็นคริสตชนจอดแช่อยู่กับที่ พวกเขาพบว่าพระศาสนจักรเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่จะนั่งแช่อยู่ตรงนั้น เมื่อพ่อพูดถึงคริสตชน พ่อกำลังพูดถึงฆราวาส พระสงฆ์ พระสังฆราช พูดถึงทุกคนนั่นแหละ! ในกลุ่มคนพวกนี้มีคริสตชนนั่งแช่อยู่เสมอ

- สิ่งที่ทำให้คริสตชนมีความกล้าหาญก็คือความหวัง ขณะที่คริสตชนขี้เกียจไม่มีความหวัง พวกเขาอยู่ในช่วงเกษียณอายุเรียบร้อย มันเป็นเรื่องดงามที่จะเข้าสู่ช่วงเกษียณอายุหลังจากเราทำงานมานานหลายปี แต่การใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการเกษียณอายุนั้น มันน่าเกลียดมาก! ในทางกลับกัน ความหวังคือสมอเรือที่เรายึดไว้ เพื่อรักษาการต่อสู้ของชีวิตแม้ในช่วงเวลายากลำบากก็ตาม ความหวังจึงเป็นสารสำคัญของยุคนี้ ความหวังไม่ทำให้ผิดหวัง นักบุญเปาโลกกล่าวว่าความหวังคือสมอเรือที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับชีวิต

- คริสตชนที่มีความกล้าอาจจะทำผิดพลาดบ้าง เพราะคนที่ก้าวไปข้างหน้าทำผิดพลาดได้เสมอ ขณะที่คริสตชนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ พวกนี้ไม่เคยทำผิดพลาด เพราะเขาไม่ขยับตัวทำอะไรเลย

- ดังนั้น ขอให้เราถามตัวเองว่า 'เราเป็นแบบไหน ชีวิตความเชื่อของเราเป็นอย่างไร เราเป็นคริสตชนที่มีความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า หรือว่าเราเป็นคริสตชนเฉยชา' ขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานให้กับเรา เพื่อเราจะได้ชนะความเห็นแก่ตัว เพราะว่า คริสตชนที่นั่งแช่อยู่กับที่ คริสตชนที่ไม่ทำอะไรเลย พวกนี้คือคริสตชนที่เห็นแก่ตัว พวกเขาสนใจแต่ตัวเองเท่านั้น