โป๊ปฟรังซิส - พระเยซูอยู่ท่ามกลางฝูงชนเพื่อช่วยเหลือ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมของตัวเอง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเยซูอยู่ท่ามกลางประชาชน เพื่อใกล้ชิดและช่วยเหลือทุกคน พระองค์ไม่ได้อยู่กับคนเยอะๆ เพื่อเพิ่มความนิยมในตัวเองให้สูงขึ้น 

  • ทรงสอน พระเยซูทรงมองมาที่ตัวเราแต่ละคน ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวที่จะจ้องมองพระองค์เช่นกันช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านกล่าว "เมื่อมีพยานจำนวนมากห้อมล้อมอยู่ ... จงเพ่งมองไปยังพระเยซูผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ" ส่วนพระวรสาร ผู้คนจำนวนมากห้อมล้อมพระเยซูเพื่อฟังคำเทศนา แต่แล้ว มีหญิงคนหนึ่งที่ตกเลือดเรื้อรังมา 12 ปี ฝ่าฝูงชนเข้ามาสัมผัสชายเสื้อพระเยซู พร้อมความเชื่อว่า "ถ้าได้สัมผัส จะหายจากโรค" พระเยซูจึงตรัสกับเธอว่า "ความเชื่อช่วยท่านให้หายจากโรคแล้ว" จากนั้น พระเยซูทรงปลุกลูกสาวของ "ไยรัส" หัวหน้าศาลาธรรม ให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- พระเยซูไม่ได้เดินไปรอบๆ พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยป้องกันไม่ให้ฝูงชนเข้ามาสัมผัสพระองค์ ไม่! ไม่ใช่แบบนั้นเลย มีคนมากมายในทุกครั้งที่พระเยซูเสด็จ นักสถิติบางคนอาจพิมพ์หนังสือ 'ความนิยมในตัวอาจารย์เยซูลดลง' (เพราะเข้าถึงตัวได้ง่าย) กระนั้น พระเยซูไม่ได้แสวงหาสิ่งนี้(ความนิยมในตัวพระองค์) พระเยซูทรงแสวงหาประชาชนต่างหาก ประชาชนจ้องมองไปที่พระเยซูและพระองค์ก็มองพวกเขา บางคนอาจแย้งว่า 'ใช่ซิ พระเยซูมองประชาชน แต่มองคนจำนวนมากแบบฝูงชน' ไม่หรอก พระองค์ทรงมองเรามองทีละคน พระเยซูไม่มองแบบรวมๆ แต่ทรงมองแต่ละคนเลยก็ว่าได้

- พระวรสารวันนี้ เราได้เห็นพระเยซูทรงมองไปที่ประชาชนทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก นี่คือวิธีการที่พระเยซูทรงมองเราแต่ละคน พระองค์มองปัญหาใหญ่ของเรา เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงมองปัญหาเล็กๆ ของเราด้วย พระเยซูทรงใกล้ชิดกับประชาชน พระเยซูไม่กลัวกับการจัดการปัญหาใหญ่ๆ และในเวลาเดียวก็ไม่กลัวการแก้ปัญหาเล็กๆ ด้วย นี่แหละคือวิธีการที่พระเยซูมองมาที่เราแต่ละคน

- ขอให้เรามีความเชื่อที่มั่นคง ขอให้เรามองไปที่พระเยซู และเราจะพบว่าพระองค์ทรงจ้องมองมาที่เราเช่นกัน สิ่งนี้จะทำให้เราพบกับความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ขออย่างเดียว เราต้องอย่ากลัว เราต้องเป็นเหมือนหญิงที่ตกเลือดซึ่งไม่กลัวการฝ่าฝูงชนมาสัมผัสชายเสื้อพระเยซู