โป๊ปฟรังซิส - บัตรเข้าเฝ้าและร่วมพิธีกับพระสันตะปาปา ฟรีทุกใบ อย่าหลงจ่ายเงินให้โจรเด็ดขาด

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาหรือร่วมพิธีกับพระสันตะปาปา ฟรีทุกอย่าง 

  • ถ้ามีใครมาบอกว่า มีบัตรผ่านประตูเพื่อเข้าเฝ้าหรือร่วมพิธีกับพระสันตะปาปามาขาย คนพวกนั้นคือโจรที่หลอกขโมยเงิน 

  • ทรงสอน ความหวังตามแบบคริสตชนคือการวางใจในพระเจ้า แล้วเราจะเป็นเหมือนพระองค์ที่พร้อมรักและรับใช้ทุกคน 

  • แต่ถ้าเราหวังในรูปเคารพ อาทิ เงิน เราก็จะเป็นเหมือนสิ่งนั้น นั่นคือ มีปากแต่พูดไม่ได้ มีตาแต่มองไม่เห็น และจะทำให้เราไร้ความสามารถในการช่วยและรักคนอื่นช่วงสายวันพุธที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนในหัวข้อความหวังตามแบบฉบับคริสตชน โดยเป็นความหวังที่เกิดจากการวางใจในพระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่ความหวังจอมปลอม

พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ความหวังคือความจำเป็นขั้นพื้นฐานในตัวมนุษย์ทุกคน แต่เราสามารถหลงทางไปกับการตามหาความหวังเพื่อความมั่นคงของตนเอง โดยการวางใจในความหวังจอมปลอมซึ่งถูกนำเสนอผ่านทางการบูชาสิ่งผิดๆ พระคัมภีร์ก็สอนเราแบบชัดเจนว่า ความหวังที่แท้จริงเกิดจากความวางใจในพระวาจาของพระเจ้า แต่พวกเราอาจถูกประจญล่อลวงด้วยความหวังจอมปลอมและการบูชาสิ่งของทางโลก อาทิ เงิน อำนาจ และความสวยงามทางร่างกาย การหลงเคารพบูชาสิ่งจอมปลอมเหล่านี้ทำให้จิตใจและความคิดของเราสับสน แทนที่จะทำให้ชีวิตเราดี มันกลับนำเราไปพบกับความตาย

- พ่อมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง สมัยพ่อเป็นพระสังฆราชอยู่ที่บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) พ่อได้ยินเรื่องของผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งซึ่งชอบอวดความสวยของตน วันหนึ่งเธอตั้งท้องและเธอก็พูดออกมาว่า 'ฉันต้องทำแท้ง เพราะฉันต้องการรักษารูปร่างที่เลิศเลอของตัวเองไว้ รูปร่างของฉันสำคัญที่สุด'

- พี่น้อง พ่ออยากบอกว่า ความเชื่อคือการวางใจในพระเจ้า แต่มันก็มีช่วงที่เราเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิต ช่วงที่เราต้องพบกับความอ่อนแอจากการวางใจและเรารู้สึกถึงความต้องการที่จะได้รับความมั่นคงในชีวิต เราต้องการอะไรก็ได้ที่มันจับต้องได้และเป็นรูปธรรม ในพระคัมภีร์ (หนังสือเพลงสดุดี) ก็บอกเราว่า ธรรมชาติของสิ่งน่าเคารพจอมปลอมเหล่านี้สามารถมอบให้เราได้

- หนังสือเพลงสดุดีระบุไว้ชัดเจน คนที่มอบความหวังไว้กับรูปเคารพ เขาจะกลายเป็นเหมือนกับสิ่งนั้น (เงินเป็นรูปเคารพที่มีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตาแต่มองไม่ได้ มีหูแต่ฟังไม่ได้) ถ้าเราเป็นแบบนั้น เราจะไร้ความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่น ไร้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ยิ้ม และรักคนอื่น ดังนั้น จงวางใจในพระเจ้าและเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์ ความงดงามของพระเจ้าจะทำให้เราสามารถวางใจและมีความหวังในพระองค์ สิ่งนี้จะทำให้เรารักคนอื่นและพร้อมช่วยคนอื่นเสมอ

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงประกาศให้ทุกคนเข้าใจโดยทั่วกันว่า การที่ทุกคนจะมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาทุกวันพุธ ต้องมีบัตรผ่านประตู แต่บัตรนี้ฟรี ไม่เสียเงิน ดังนั้น ใครที่มาบอกว่า มีตั๋วขาย เพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา คนพวกนั้นคือโจร

"พ่อมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบ จริงๆ แล้ว เป็นเรื่องที่พ่อไม่อยากพูด แต่พ่อต้องพูด การที่ทุกคนจะมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาแบบนี้ ทุกคนต้องมีบัตรผ่านประตู ในบัตรนี้มีระบุไว้ชัดเจนถึง 6 ภาษาว่า 'บัตรนี้ แจกฟรี' พวกท่านไม่ต้องเสียเงินเพื่อมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาทั้งในหอประชุมนี้และที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ทุกอย่างฟรีหมด ถ้ามีคนมาบอกพวกท่านว่า 'มีตั๋วเข้าเฝ้าพระสันตะปาปามาขาย อยากเฝ้าพระสันตะปาปาต้องซื้อตั๋วผ่านประตูแบบนี้' ขอให้รู้ไว้เลยว่า พวกนั้นคือพวกเจ้าเล่ห์หลอกลวง ดังนั้น ขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยนะ พวกท่านไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้ามาที่นี่ เพราะนี่คือบ้านของทุกคน ใครที่มาหลอกให้ท่านจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา คนพวกนั้นคือโจร"