โป๊ปฟรังซิส - ชุมชนวัดต้องไม่มีการนินทาและใส่ร้าย ถ้าไม่พอใจกัน จงพูดกันซึ่งๆ หน้า

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ชุมชนวัดต้องไม่มีการนินทาและใส่ร้ายกัน ถ้ามีสิ่งใดไม่พอใจกัน ต้องพูดกันต่อหน้า อย่าเอาไปนินทาลับหลังเด็ดขาด 

  • ทรงย้ำ ชุมชนที่มีพวกขี้นินทาและพูดไร้สาระ จะไร้ความสามารถในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู 

  • ทรงสอนพ่อแม่ทุกคน เป็นเรื่องธรรมที่ชีวิตคู่มีทะเลาะกันบ้าง แต่อย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูก สำคัญสุด อย่าเข้านอนโดยที่ยังไม่เคลียร์ความบาดหมางใจกัน
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปอภิบาลสัตบุรุษวัดซานตา มารีอา ในเขตเซ็ตเตวิลเล่ ทางตอนเหนือของกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยช่วงก่อนเริ่มมิสซา พระสันตะปาปาทรงใช้เวลาไปกับการพูดคุยกับพระสงฆ์และสัตบุรุษของวัดนี้แบบเป็นกันเอง เฉพาะอย่างยิ่ง คุยกับบรรดาผู้ป่วยและเยาวชน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- พระเยซูปรารถนาจะใกล้ชิดเราในความเจ็บปวดของพระองค์ ในพระมหาทรมาน และการทนทุกข์ต่างๆ พระเยซูตรัสว่า 'ถ้าท่านต้องการจะไปเยี่ยมผู้ป่วย ท่านก็กำลังมาเยี่ยมเรา' พระเยซูทรงอยู่กับคนป่วยและคนที่มีปัญหาอยู่เสมอ พ่อรู้ว่าเวลาเราเจ็บป่วยหรือมีปัญหา มันยากจะเข้าใจ แต่นี่ไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับความเข้าใจ เพราะคำถามมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่เราสัมผัสถึงการดูแลของพระเยซูหรือเปล่า พวกเราทุกคนควรจะสามารถสัมผัสถึงการดูแลของพระเยซูเวลาที่เราเจ็บป่วย ดังนั้น พ่อจะอวยพรท่านทุกคนนะ เพื่อที่ท่านจะได้สัมผัสกับพระองค์

- นอกจากนี้ พ่ออยากกล่าวกับคนที่เป็นพ่อแม่ทุกคนว่า อย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูก และอย่าเข้านอนโดยที่ยังไม่เคลียร์สิ่งที่ไม่เข้าใจให้จบลง มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ชีวิตคู่จะทะเลาะกันบ้าง แต่สิ่งที่พ่ออยากแนะนำคือ ถ้าต้องการพูดกันแบบตรงๆ ควรไปพูดกันในห้องอื่น ปิดประตูแล้วเคลียร์กัน อย่ามาทะเลาะกันให้ลูกเห็นเด็ดขาด ลูกๆ จะรู้สึกได้ว่าพวกเขาถูกทอดทิ้งเวลาพ่อแม่ทะเลาะกัน

หลังจากนั้น พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาให้กับสัตบุรุษทุกคน มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์ว่า

- สิ่งสำคัญสุดที่พ่ออยากบอกทุกคนที่มาวัดนี้ก็คือ อย่านินทากันเด็ดขาด บรรดาอัครสาวกไม่ใช่พวกขี้นินทา พวกเขาไม่พูดจาให้ร้ายกัน ถ้าไม่พอใจกัน จงพูดกันต่อหน้าไปเลย อย่าเอาไปพูดลับหลังเด็ดขาด

- ใช่ อัครสาวกอาจทำเรื่องชั่ว นั่นคือ การทรยศพระเยซูและหนีจากพระองค์ตอนที่ถูกจับกุม แต่พวกเขาไม่เคยนินทา พวกเราทุกคนเป็นคนบาป แต่ชุมชนที่มีพวกขี้นินทาและพูดไร้สาระ (Trash-talkers) ชุมชนนั้นจะไร้ความสามารถในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูอย่างแน่นอน