โป๊ปฟรังซิส - สันติภาพเป็นของขวัญ ความท้าทาย และการอุทิศตนสำหรับเราทุกคน

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำกับคณะทูตที่ประจำสันตะสำนัก สันติภาพเป็นทั้งของขวัญที่เราต้องรับไว้ เป็นความท้าทายที่เราต้องสนองตอบ และเป็นการอุทิศตนที่เราต้องสวมกอดด้วยความเอาใจใส่ 

  • ทรงยืนยัน ไม่มีใครสามารถฆ่าคนอื่นโดยอ้างพระนามของพระเจ้า และโลกทุกวันนี้เป็นเหยื่อของความบ้าคลั่ง ซึ่งเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์โดยใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิด ช่วงสายวันจันทร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับคณะทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำสันตะสำนัก ซึ่งทั้งหมดมาเข้าเฝ้าในวาติกันเพื่อถวายพระพรปีใหม่แด่พระสันตะปาปา

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงมีพระดำรัสกับพวกเขาในหัวข้อแบบกว้างๆ เกี่ยวกับสงครามและความรุนแรงบนโลก ใจความว่า

- ไม่มีใครสามารถฆ่าคนอื่นโดยอ้างพระนามของพระเจ้า โลกทุกวันนี้กำลังเป็นเหยื่อของความบ้าคลั่งที่เกี่ยวกับการเข่นฆ่าซึ่งใช้พระนามของพระเจ้าในทางที่ผิด เพื่อจะเผยแพร่ความตายและแสดงออกถึงการครอบครองอำนาจต่างๆ

- ลัทธิก่อการร้ายที่เป็นหัวรุนแรงทางศาสนาเป็นผลจากความยากจนทางจิตใจ บ่อยครั้ง มันถูกโยงเข้ากับความยากจนทางสังคมเป็นสำคัญ เราจะเอาชนะสิ่งนี้ได้ด้วยความร่วมมือของผู้นำทางศาสนาและทางการเมืองเท่านั้น

- บรรยากาศในโลกทุกวันนี้ มีแต่ความสับสนต่ออนาคตว่าจะเป็นเช่นไร ข้าพเจ้ารู้สึกว่า มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะพูดถึงความหวังซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงหนทางที่เรากำลังจะก้าวเดิน

- ข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องทุกฝ่ายช่วยกันทำงานเพื่อสร้างสันติ เพราะสันติภาพคือของขวัญ คือความท้าทาย และคือการอุทิศตน ซึ่งเราแต่ละคนถูกเรียกมาเพื่อรับ สนองตอบ และสวมกอดด้วยความเอาใจใส่และอุทิศตนในการสร้างมันขึ้นมา