โป๊ปฟรังซิส - ชีวิตคริสตชนที่แท้จริงต้องเคยถูกปีศาจประจญล่อลวง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนคนไหนที่บอกว่า ชีวิตนี้ไม่เคยถูกปีศาจประจญล่อลวง คนแบบนั้นไม่ใช่คริสตชน ชีวิตคริสตชนของเขาอาจเดินบนหนทางที่ผิด 

  • คริสตชนที่แท้จริง ชีวิตต้องเคยถูกปีศาจประจญล่อลวง และต้องต่อสู้จนชนะปีศาจในจิตใจ ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนจำนวนมากติดตามพระเยซูมาจากแคว้นต่างๆ พระองค์ทรงรักษาพวกเขา ส่วนปีศาจก็กราบลงและตะโกนว่า "ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- 'ทำไมคนจำนวนมากถึงติดตามพระเยซู' นี่เป็นคำถามที่พ่ออยากให้เราลองคิด พระวรสารบอกเราว่า บางคนในผู้ติดตามเป็นคนป่วยและต้องการได้รับการรักษา แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ชอบฟังพระเยซูเพราะคำสอนของพระองค์สัมผัสจิตใจของเขา ทั้งหมดนี้แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนจำนวนมากถึงติดตามพระเยซู

- ในพระวรสาร เรายังได้ยินเหตุการณ์ที่ปีศาจกราบลงและตะโกนว่า 'ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า' เมื่อใดก็ตามที่เราพยายามเข้าหาพระเจ้า ปีศาจพยายามจะสกัดกั้นเราจากสิ่งที่เราทำ มันจะขัดขวางเราให้ถึงที่สุด ใครก็ตามที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคาทอลิกสุดๆ และไม่เคยถูกประจญล่อลวงเลย คนพวกนี้ต้องสวดให้มากๆ เพราะพวกเขากำลังเดินอยู่บนหนทางที่ผิด ชีวิตคริสตชนที่ไม่มีการประจญล่อลวงเลยไม่ใช่คริสตชน มันเป็นแค่ความเชื่อลอยๆ เท่านั้น

- เมื่อพระบิดาทรงนำประชาชนเข้ามาใกล้ชิดพระเยซู ปีศาจก็พยายามต่อต้านและสร้างความขัดแย้งตลอดเวลา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมนักบุญเปาโลถึงบอกว่า ชีวิตคริสตชนคือการต่อสู้กับบาปอยู่เสมอ สังเกตดูซิ เวลาพระบิดาจะนำเราไปหาพระเยซู ปีศาจจะแสวงหาโอกาสทำลายสิ่งที่พระบิดานำเรา

- ดังนั้น ขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานแก่เราเพื่อจะได้รู้ถึงการแยกแยะสิ่งที่เกิดในจิตใจของเรา เพื่อเราจะได้เลือกหนทางที่ถูกต้องซึ่งพระบิดาทรงนำเราไปใกล้ชิดกับพระเยซู