Posts

Showing posts from May, 2014

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาทุกข์ยากและต้องการความช่วยเหลือ อย่าลืมแม่พระเด็ดขาด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เวลาเราทุกข์ร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ เราต้องอย่าลืมขอแม่พระเด็ดขาด เพราะแม่พระมีจิตใจที่ "พร้อมเสมอจะรับใช้ทุกคน" โดยดูได้จากตอนที่ไปช่วยนางเอลิซาเบ็ธ แบบไม่ต้องคิดมากเลย


ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีปิดเดือนแม่พระ ภายในสวนวาติกัน พิธีนี้เริ่มต้นด้วย พระคาร์ดินัล อันเจโล่ โคมาสตรี้ อัครสงฆ์เจ้าอาวาสมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน นำสวดสายประคำและแห่แม่พระในสวนวาติกัน จากนั้น พระสันตะปาปาทรงมาร่วมแบ่งปันในตอนท้ายพิธี

โอกาสนี้ พระสันตะปาปากล่าวกับผู้ร่วมพิธีว่า "แม่พระเดินทางไปเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธด้วยความรีบเร่ง แม่พระไปโดยไม่ต้องคิดมากเลย แม่พระไปทันทีเพื่อไปช่วยเหลือนางเอลิซาเบ็ธ นี่คือการบอกว่า 'แม่พระพร้อมเสมอที่จะรับใช้ทุกคน' ดังนั้น เมื่อเราสวดภาวนา เมื่อเราวอนขอความช่วยเหลือและความคุ้มครองในทุกจังหวะชีวิต เราต้องอย่าลืมแม่พระ เพราะแม่พระพร้อมจะช่วยเราเสมอ"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาร่วมพิธีปิดเดือนแม่พระ

Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าอยู่ในตัวเราเสมอ แม้จะถูกบดบังจากปัญหาต่างๆก็ตาม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเจ้าเป็นความรัก และความรักของพระเจ้าอยู่ในตัวเราเสมอ แม้บางครั้งอาจถูกความมืดในตัวเราหรือสถานการณ์รอบกายบดบังก็ตามที ทรงสอน การจะสร้างโลกให้ดีขึ้นต้องอาศัยความรัก ไม่ใช่ความเกลียดชัง


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง (ยาเสพติดและความรุนแรง) ในกรุงโรมและเมืองนาโปลี ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โดยสมณสภาเพื่อวัฒนธรรมได้จัดรถไฟขบวนพิเศษนำเด็กๆกว่า 500 คนมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในโอกาสพิเศษนี้

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับเด็กๆ ใจความสำคัญมีว่า "ลูกที่รัก ในตัวพวกเรามีความสว่างอยู่ข้างใน ความสว่างส่องแสงอยู่ตลอดเวลา เพราะความสว่างให้ความสุข ความชื่นชมยินดี และความหวังแก่เรา เมื่อผู้คนแสวงหาความสว่าง เขาก็จะสร้างโลกให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

"แต่เราไม่สามารถสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยความเกลียดชัง เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยความรัก อาศัยความรักแบบพี่น้องของพวกเรา เราจะสามารถสู้ไปด้วยกัน สู้ด้วยความรัก ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากบอกพวกลูกอย่างหนึ่งว่า ตอนที่นักบุญจอห์น อัครสาว…

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชต้องรับใช้สัตบุรุษ ไม่ใช่ปกครองและอยู่เหนือพวกเขา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังหราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ พระสังฆราชต้องรับใช้สัตบุรุษ ไม่ใช่ปกครองและครอบงำสัตบุรุษ ทรงสอน พระสังฆราชต้องเฝ้าระวังตนเอง ไม่ให้หลงไปในบาปและจิตตารมณ์ทางโลก ที่สำคัญ จงปกป้องฝูงแกะของตนจากสุนัขป่าที่จ้องจะมาทำร้ายด้วย


ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาและอภิเษก "คุณพ่อฟาบิโอ ฟาเบเน่" ปลัดของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซินน็อต) ขึ้นเป็น "พระสังฆราช" โดยพิธีนี้ จัดขึ้นภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

สำหรับประวัติของพระสังฆราช ฟาบิโอ ฟาเบเน่ เกิดในค.ศ.1959 ปัจจุบัน อายุ 55 ปี ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในสังฆมณฑลวิแตร์โบ้ ประเทศอิตาลี ในค.ศ.1984 และได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซินน็อต) เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนพระสังฆราช ฟาเบเน่ ใจความว่า "การได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช ถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระเจ้าและสัตบุรุษ ในความเป็นจริงแล้ว การเป็นพระสังฆราชหมายถึงการรับใช้ นี่ไม่ใช…

ยืนยัน! ภาวนาสันติภาพระหว่างปธน.อิสราเอลและปาเลสไตน์จัดวันสมโภชพระจิต

Image
คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน แถลงข่าวยืนยัน การภาวนาเพื่อสันติภาพที่ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญ มาห์มูด อับบาส ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ และ ชิม่อน เปเรส ประธานาธิบดีอิสราเอล จะจัดวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2014 โอกาสวันสมโภชพระจิตเจ้า

ทั้งนี้ การภาวนานี้ เกิดขึ้นระหว่างที่พระสันตะปาปา ถวายมิสซา ณ จัตุรัสรางหญ้า เมืองเบ็ธเลเฮม รัฐปาเลสไตน์ เมื่อพระองค์ทรงกล่าวเชิญผู้นำทั้ง 2 ชาติที่กำลังขัดแย้งกัน ให้มาภาวนาเพื่อสันติภาพและยุติความขัดแย้งต่อกัน โดยพระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำอย่างหนักแน่นว่า สันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ต้องเกิดขึ้นแบบเป็นความจริงได้แล้ว ไม่ใช่แค่ความฝันเลื่อนลอยอีกต่อไป

Read More: Vatican Radio


โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องพูดความจริง แม้จะทำให้เราถูกกดขี่ข่มเหงก็ตาม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน คริสตชนต้องกล้าพูดความจริง แม้มันจะทำให้เราถูกเบียดเบียนข่มเหงก็ตาม ทรงย้ำ พูดความจริงแล้วถูกข่มเหงให้กลัว ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะพระเยซูหรือนักบุญเปาโลก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน ทรงชี้ ชีวิตคริสตชนไม่ใช่งานปาร์ตี้หาซื้อความสุขใส่ตัว แต่มันคือชีวิตแห่งความหวังและความชื่นชมยินดี แม้เราจะถูกเบียดเบียนข่มเหง และถูกหัวเราะเยาะเวลาตกทุกข์ได้ยากก็ตาม


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก พระเจ้าทรงกล่าวกับนักบุญเปาโลในนิมิตว่า "จงอย่ากลัว จงพูดต่อไป อย่าเงียบ เพราะเราอยู่กับท่าน" สิ่งนี้ทำให้นักบุญเปาโลปราศจากความกลัว และท่านเดินหน้าประกาศพระวรสารอย่างเต็มกำลัง

พระสันตะปาปา ทรงกล่าวแบ่งปันบทเทศน์ตอนนี้ว่า "ความกลัวที่เกิดกับนักบุญเปาโล เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนในชีวิตประจำวัน หลายต่อหลายครั้ง พวกเราคิดกันว่า มันคงเป็นการดีที่เราจะทำตัวให้เป็นคริสตชนโลว์โพรไฟล์ (Low Profile - ทำตัวเงียบๆ) เป็นคริสตชนที่…

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศเป็นเหมือนการถวายมิสซาสีดำ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยืนยัน การที่สงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศก็เหมือนกับการถวายมิสซาสีดำ แทนที่จะนำพาผู้คนไปเป็นนักบุญ กลับสร้างปัญหาให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต ทรงเผย ตอนนี้มีการสอบสวนพระสังฆราช 3 องค์ที่ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ และจะไม่มีการเลือกปฏิบัติแน่นอน ทรงชี้ การครองโสดของพระสงฆ์คือของขวัญสำหรับพระศาสนจักร ทรงย้ำ มาเกาหลีใต้ ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ แน่นอน พร้อมตรัสเป็นนัยๆ ถ้าร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนทำหน้าที่พระสันตะปาปาไม่ไหว ก็ต้องสละตำแหน่งเหมือนพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงประทานการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินจากเทล อาวีฟ อิสราเอล กลับมายังกรุงโรม อิตาลี โดยหัวข้อของการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ
พระสันตะปาปา ตรัสถึงเรื่องนี้ว่า "ในตอนนี้ มีพระสังฆราช 3 องค์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน คนหนึ่งถูกพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดและต้องได้รับการลงโทษ มันจะไม่มีการเลือกปฏิบัติหากเกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ ในอาร์เจนติน่า เราเรียกคนที่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษว่าเป็นพวก 'เด็กนิสัยเสีย' (Spoilt Ch…

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคนใจแคบและทรยศ ถ้าเราดูถูกคนอื่น เราก็ทรยศพระเยซู"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน ห้องชั้นบนที่พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย คือจุดกำเนิดของพระศาสนจักร ห้องชั้นบนแห่งนี้สอนเราหลายอย่าง อาทิ เราต้องรับใช้เหมือนที่พระเยซูล้างเท้าสาวก สอนเราถึงคำสัญญาของพระเยซู, สอนเรื่องการแบ่งปันและความเป็นพี่น้องกัน ขณะเดียวกัน ยังเตือนใจเราว่าอย่าเป็นคน "ใจแคบและทรยศ" ทรงสอน เมื่อใดที่เราดูถูกและตัดสินเพื่อนมนุษย์ เราก็ได้ทรยศต่อพระเยซูแล้ว


ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาใน "ห้องชั้นบน" ห้องที่พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พร้อมตั้งศีลมหาสนิท รวมถึงล้างเท้าอัครสาวก นอกจากนี้ เป็นห้องที่พระจิตเสด็จลงมาในวันเป็นเตกอสเต, เป็นห้องที่เลือก "มัทธีอัส" เป็นอัครสาวกด้วย

ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำว่า บนห้องชั้นบนแห่งนี้ สถานที่พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท พระศาสนจักรได้ถือกำเนิดขึ้น และเราจะดำรงอยู่เพื่อรับใช้ตลอดไป

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "นี่คือของขวัญล้ำค่าอย่างแท้จริงที่พระเจ้าทรงนำเราทุกคนให้มาอยู่ร่วมกันในห้องชั้นบนเ…

โป๊ปฟรังซิส: "ท่านเป็นใครต่อหน้าพระเยซูผู้ทุกข์จนเหงื่อไหลเป็นเลือด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถามพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช "ท่านเป็นใครต่อหน้าพระเจ้าผู้กำลังทุกข์จนเหงื่อไหลเป็นเลือด" ท่านเป็นเหมือนสาวกที่เลือกจะหลับ แทนที่จะสวดภาวนากับพระเยซู และเลือกจะปฏิเสธพระองค์หรือเปล่า หรือว่า เป็นเหมือนแม่พระและนักบุญจอห์น ที่มีความศรัทธาจนวินาทีสุดท้ายแทบเชิงกางเขน


ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและให้โอวาทพระสงฆ์และนักบวชคาทอลิก ภายในวัดประจำสวนเกธเซมานี ภูเขามะกอก กรุงเยรูซาเล็ม โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นรอบๆแผ่นหินที่พระเยซูใช้สวดภาวนาต่อพระบิดา ก่อนที่พระองค์จะถูกทหารมาจับในสวนเกธเซมานีและนำไปพิพากษาประหารชีวิต

ในส่วนของพระดำรัสตรัสสอนพระสงฆ์และนักบวช พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำว่า พระสงฆ์และนักบวชทุกคนต้องเปี่ยมด้วยความกล้าหาญในการติดตามพระคริสตเจ้า เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงกล้าหาญที่จะทำตามพระประสงค์ของพระบิดา ขณะภาวนาในสวนนี้ก่อนจะถูกจับกุมตัว

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ตอนนี้ เราได้มาอยู่ร่วมกันที่สวนเกธเซมานี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขามะกอก สถานที่ซึ่งพระเยซูเสด็จมาภาวนา พระองค…

รวมคลิปพระสันตะปาปาภาวนา ณ กำแพงร้องไห้, เยือน "ยาด วาเช็ม", พบหัวหน้ารับไบของยิว

Pope Report ขอนำทุกท่านไปชมบรรยากาศที่ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปภาวนา ณ กำแพงร้องไห้, พบผู้นำชาวมุสลิมในเยรูซาเล็ม, เยือน "ยาด วาเช็ม" อนุสรณ์สถานรำลึกถึงผู้ล่วงลับจากเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2, พบหัวหน้ารับไบของยิว และพบประธานาธิบดีของอิสราเอล แบบพร้อมๆกันเลย
โป๊ปฟรังซิส: "เจ็บปวดมากที่สวดหน้าคูหาฝังศพพระเยซู แต่คริสตชนยังแตกแยกกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เป็นเรื่องเจ็บปวดมากๆที่มาภาวนา ณ คูหาฝังศพของพระเยซู แต่คริสตชนยังคงแตกแยกกัน กระนั้น เราต้องมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า คริสตชนจะชนะอุปสรรคนี้ได้และกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง ทรงชี้ คริสตชนต่างนิกายถูกเบียดเบียนร่วมกันในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ แต่เราช่วยเหลือกันอย่างดี และนี่คือคริสตสัมพันธ์ของสายเลือดแห่งคริสตชนอย่างแท้จริงช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พร้อมด้วย พระอัยกา บาร์โธโลมิว ที่ 1 ผู้นำพระศาสนจักรออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ร่วมภาวนา ณ แผ่นหินที่ใช้วางพระศพของพระเยซูเพื่อชโลมเครื่องหอม โดยการพบกันนี้ ทั้งสองพระองค์ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วย การเดินหน้าสานความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ ในโอกาสที่ครบ 50 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 พบกับ พระอัยกา อาธานาโกราส ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสแบ่งปันทุกคน ณ คูหาฝังศพพระเยซู พระองค์ทรงเรียกร้องคริสตชนทุกนิกายให้ก้าวเดินไปพร้อมกัน เพื่อไปสู่ความเป็นหนึ่งเดีย…

โป๊ปฟรังซิส: "สันติภาพอิสราเอล-ปาเลสไตน์ต้องเกิดจริง ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงประณามการโจมตีโบสถ์ยิวในกรุงบรัสเซลล์ส ประเทศเบลเยียม ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน พร้อมกันนี้ ทรงประกาศชัด สันติภาพของอิสราเอลและปาเลสไตน์ ต้องเกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่เป็นฝันค้างอีกต่อไป


ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จถึงสนามบิน เบน กูเรี่ยน เมืองเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล จากนั้น พระองค์ทรงกล่าวสุนทรพจน์ต่อ ชิม่อน เปเรส ประธานาธิบดีอิสราเอล และคณะรัฐบาล

โดยสุนทรพจน์ที่พระสันตะปาปากล่าวนั้น พระองค์ทรงย้ำว่า "ข้าพเจ้าเศร้าใจสุดๆที่ได้ทราบข่าวการกราดยิงที่โบสถ์ยิวในกรุงบรัสเซลล์ส ประเทศเบลเยียม นี่เป็นการกระทำอันป่าเถื่อนและเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ทำด้วยความเกลียดชังต่อชาวยิว ข้าพเจ้าจะสวดภาวนาให้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับและผู้บาดเจ็บทุกคน"

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังกล่าวถึงประเด็นสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ โดยทรงกล่าวถึงข้อเสนอสันติภาพที่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เคยเสนอไว้ด้วย

"แนวทางของการเสวนา การคืนดีกัน และสันติภาพ ต้องได้รับการเคารพ ส่งเสริม และปฏิบัติอย่…

โป๊ปฟรังซิสภาวนา ณ จุดที่พระเยซูประสูติและพบเด็กๆผู้ลี้ภัย

Image
ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปภาวนา ณ จุดที่พระเยซูประสูติที่เมืองเบ็ธเลเฮม จากนั้น เสด็จไปพบเด็กๆที่เป็นผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยเดเฮอิสเอห์ ใกล้ๆกับจุดที่พระเยซูประสูติ


ทั้งนี้ เด็กๆได้ร้องเพลงถวายพระสันตะปาปา และผู้แทนเด็ก ได้กล่าวกับพระสันตะปาปาว่า "พวกเราซาบซึ้งมากๆที่พระองค์มาเยี่ยมพวกเราในวันนี้ พวกเราอยากบอกว่า พวกเราที่อยู่ที่นี่มีทั้งคริสต์และมุสลิม ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ถูกฆ่าตายหรือฆ่ากันเอง แต่พวกเราถูกสร้างมาเพื่อให้รักกันและกัน พวกเราขอส่งความปรารถนาดีให้กับพระองค์ พวกเราขอร้องเพลงให้พระองค์โดยเป็นเพลงสันติภาพจากดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา"

ขณะที่พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับเด็กๆว่า "ขอบใจพวกลูกมากๆสำหรับเพลงอันไพเราะ พ่ออยากบอกว่า อย่าปล่อยให้อดีตเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของลูก จงมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง พ่อจะสวดภาวนาเพื่อพวกลูก และลูกต้องช่วยสวดให้พ่อด้วยนะ"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาภาวนา ณ จุดที่พระเยซูประสูติ


โป๊ปฟรังซิส: "อย่าให้ปากพูดปกป้องเด็ก แต่มือขายอาวุธและใช้แรงงานเด็ก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงตำหนิพวกผู้นำประเทศที่รณรงค์ปกป้องเด็กและเยาวชน แต่อีกมุมหนึ่ง ก็ค้าขายอาวุธ และใช้แรงงานเด็กไปด้วย ทรงชี้ เด็กๆคือเครื่องหมายสะท้อนสุขภาพของสังคม ถ้าเด็กได้รับการปกป้องและได้รับความรัก สังคมก็สุขภาพแข็งแรงแน่นอน ตอนท้าย ทรงเชิญผู้นำอิสราเอลและปาเลสไตน์ มาภาวนาและหารือสันติภาพร้อมพระองค์ที่วาติกัน ซึ่งผู้นำทั้งสองชาติ ก็ตอบรับคำเชิญของพระสันตะปาปาด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซา ณ จัตุรัสรางหญ้า เมืองเบ็ธเลเฮม (Manger Square) ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พระเยซูประสูติ ก่อนไปถวายมิสซา พระสันตะปาปาทรงทำเซอร์ไพรส์ทุกคน (รวมทั้งบอดี้การ์ดพระสันตะปาปา) ด้วยการสั่งให้รถโป๊ปโมบิลหยุด และไปภาวนา ณ กำแพงที่เป็นการกั้นขวางระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ออกจากกัน (รัฐบาลอิสราเอล สร้างกำแพงนี้ขึ้น ทำให้แบ่ง เบ็ธเลเฮม ออกจากอิสราเอลไปด้วย) โดยพระสันตะปาปาทรงหยุดภาวนาประมาณ 5 นาที

ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงพระกุมารเยซู ผู้นำสันติมาให้กับโลก และกล่าวถึงเด็กๆทุกคน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า…

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าแต่ละฝ่ายต้องเสียสละเพื่อให้มีสันติ จงทำมันเถิด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเรียกร้องสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ต้องเกิดขึ้นได้แล้ว ทรงชี้ หากทั้งสองฝ่ายต้องเสียสละ เพื่อให้สันติภาพเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำ ทรงเป็นกระบอกเสียงให้คริสตชนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จะได้อยู่อย่างปลอดภัยและไม่ต้องลี้ภัยจากการถูกเบียดเบียนทางศาสนา


ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประทับเฮลิคอปเตอร์ออกจากจอร์แดนมายัง "เบ็ธเลเฮม รัฐปาเลสไตน์" เพื่อแสวงบุญ ณ ถ้ำรางหญ้าที่พระเยซูประสูติ พร้อมถวายมิสซา โดยมี มาห์มูด อับบาส ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ มารับเสด็จ ทันทีที่มาถึงเบ็ธเลเฮม พระสันตะปาปาได้ไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อเสวนากับผู้นำปาเลสไตน์ จากนั้น ได้เสด็จออกมากล่าวสุนทรพจน์กับคณะรัฐบาลปาเลสไตน์ ด้วยการขอร้องทุกคนร่วมมือกันสร้างสันติและยุติความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ให้ได้โดยเร็ว

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "นี่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องแสวงหาความกล้าหาญ ความเมตตา และความสร้างสรรค์ในการรับใช้ต่อคุณงามความดี ทุกคนต้องมีความกล้าที่จะสร้างสันติซึ่งตั้งอยู่บนการยอมรับสิทธิของกันและกัน (อิสราเ…

โป๊ปฟรังซิสขอร้องนานาชาติอย่าปล่อยให้จอร์แดนโดดเดี่ยวในการช่วยผู้ลี้ภัย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องนานาชาติอย่าทอดทิ้งจอร์แดนในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย แต่จงร่วมใจอย่างจริงจังเพื่อให้ดินแดนตะวันออกกลางเกิดสันติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสอนเยาวชน ลูกๆสร้างสันติภาพได้ผ่านทางการภาวนาทุกวัน


ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะผู้ลี้ภัยและเยาวชนผู้พิการกว่า 600 คน ณ เบธานี สถานที่ใกล้ๆกับจุดที่พระเยซูทรงได้รับพิธีล้างจากนักบุญจอห์น บัปติสต์ ที่แม่น้ำจอร์แดน โดยก่อนหน้านี้ พระสันตะปาปาได้ไปภาวนา ณ จุดที่พระเยซูทรงรับพิธีล้างด้วย

ในส่วนพระดำรัสกับกับผู้เข้าเฝ้า พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า "พ่อขอเรียกร้องอย่างจริงจังต่อสันติภาพและการให้อภัยคืนดีกันในดินแดนตะวันออกกลาง เฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์ในซีเรียและอิรัก นอกจากนี้ ข้าพเจ้าอยากขอร้องนานาชาติ อย่าทอดทิ้งจอร์แดนในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย อย่าปล่อยให้จอร์แดนต้องโดดเดี่ยวช่วยเหลืออยู่คนเดียว ขอให้ทุกชาติร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง พ่อขอชื่นชมความพยายามของหน่วยงานคาทอลิกต่างๆ และหน่วยงานนานาชาติที่ได้ช่วยกันพยายามอย่างหนักในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้ด้วย

&quo…

โป๊ปฟรังซิส: "อย่านำความแตกต่างระหว่างมนุษย์มาสร้างความขัดแย้งต่อกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา ต้องไม่ถูกนำมาเป็นเครื่องมือของการปฏิเสธหรือขัดแย้งกัน ทรงชี้ สันติภาพไม่ใช่สิ่งที่ซื้อขายกันได้ แต่เป็นสิ่งที่้ต้องแสวงหาอย่างอดทนและสร้างด้วยมือของเราเอง


ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคมที่่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาแรกในการเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจัดที่สนามกีฬานานาชาติ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของพลเมืองในตะวันออกกลางที่มีความแตกต่างทางศาสนาค่อนข้างมาก นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังหวังเห็นทุกคนเอาชนะปัญหาความขัดแย้งที่มีต่อกันด้วย

พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนว่า "พระวรสารวันนี้ เราได้ยินพระเยซูตรัสสอนว่า 'เราจะวอนขอพระบิดา เพื่อจะได้ประทานพระผู้ช่วยอีกองค์มาให้พวกท่าน' (จอห์น 14:16) ซึ่งพระผู้ช่วยองค์นั้นก็คือพระจิตนั่นเอง ... วันนี้ พ่อมาเยือนที่นี่ในฐานะผู้แสวงบุญ พ่อขอเชิญชวนทุกคนรำพึงต่อพระจิต เพื่อพระองค์จะได้นำพระคริสตเจ้ามาประทับในจิตใจเรา พระจิตทรงทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ผ่านทาง 3 สิ่ง ได้แก่ การเต…

โป๊ปฟรังซิส: "ขอบคุณจอร์แดนสำหรับการดูแลผู้ลี้ภัยสงครามอย่างดี"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสดุดีสมเด็จพระราชาธิบดี อับดุลลอฮ์ ที่ 2 กษัตริย์จอร์แดนว่าเป็นบุรุษแห่งสันติและเป็นผู้สร้างสันติอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณจอร์แดนที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์, อิรัก และซีเรีย ให้มีที่หลบภัยจากสงครามด้วย


ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จถึงสนามบินควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน จากนั้น เสด็จไปเยี่ยมสมเด็จพระราชาธิบดี อับดุลลอฮ์ ที่ 2 และ สมเด็จพระราชินีราเนีย ณ พระราชวัง อัล ฮุสเซ็น และหลังจากการพบปะแบบส่วนพระองค์จบลง พระสันตะปาปาได้เสด็จออกมากล่าวสุนทรพจน์กับสมเด็จพระราชาธิบดี รวมถึงคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศด้วย

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาตรัสสุนทรพจน์ ใจความว่า "ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาเยือนราชอาณาจักรจอร์แดน และยังเป็นการตามรอยของสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6, จอห์น ปอล ที่ 2 และ เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้เคยมาเยือนที่นี่ด้วย ขอขอบคุณพระราชาธิบดีสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย

"จอร์แดนเป็นประเทศที่น้ำใจดีงามมากที่ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์และอิรัก…

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความชื่นชมยินดีเป็นเครื่องหมายของการเป็นคริสตชน คริสตชนที่ไร้ความชื่นชมยินดีก็ไม่ใช่คริสตชน ทรงแนะให้ดูตัวอย่างบรรดามรณสักขี แม้เวลาจะถูกฆ่าตาย แต่ใจของเขายังสุขล้นเพื่อพระเจ้า นี่คือตัวอย่างความชื่นชมยินดีในพระเจ้า พร้อมสอน สันติสุข ความรัก และความชื่นชมยินดี เป็น 3 สิ่งที่พระเยซูทรงเน้นย้ำกับเรา และเราจะได้รับผ่านทางพระจิต


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำนิสัยของคริสตชนว่า จงอย่าเป็นคริสตชนซึมเศร้า แต่จงให้พระจิตสอนความรักให้เราและเติมเต็มเราด้วยความชื่นชมยินดี

พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนว่า "ก่อนพระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์ พระองค์ตรัสหลายอย่าง แต่มี 3 คำหลักๆที่มันจะตรัสสอน นั่นคือ 'สันติสุข ความรัก และความชื่นชมยินดี' ... ในเรื่องของสันติ พระองค์ตรัสกับเราว่า พระองค์ไม่ได้ให้สันติกับเราในแบบที่โลกให้ แต่พระองค์ให้สันติที่ดำรงอยู่นิรันดร์

"ในส่วนของความรัก พระเยซูทรงย้ำเสมอว่า 'บัญญัติของเราคือจงรัก…

โป๊ปฟรังซิส: "พระคุณเรื่องความรู้ของพระจิตจะทำให้เราเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน พระคุณเรื่องความรู้ของพระจิตจะทำให้เรารู้จักเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้า และปกป้องสิ่งสร้างนี้เหมือนอย่างที่นักบุญฟรานซิส อัสซีซี แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง พร้อมกันนี้ ทรงทักทายกลุ่มคนไทยที่มาร่วมเข้าเฝ้า นำโดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และคณะพระภิกษุอีก 30 กว่ารูป ตอนท้าย ทรงร่วมยินดีที่วันเสาร์หน้า จะมีการสถาปนาบุญราศี "ชาวพม่า" องค์แรกด้วย


ช่วงสายวันพุธที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน โดยวันนี้ มี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ที่พาคณะพระภิกษุสงฆ์กว่า 30 รูปไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย

ในส่วนการสอนคำสอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปายังคงแบ่งปันเรื่องพระคุณของพระจิต โดยวันนี้เป็นเรื่อง "ความรู้" พระองค์ตรัสว่า "อาศัยพระคุณของพระจิต เราสามารถที่จะมองเห็นโลกที่อยู่รอบตัวเราว่ามันอยู่ในแสงสว่างแห่งความรักของพระเจ้า เมื่อเราสัมผัสถึงพระคุณด้านความรู้ที่พระจิตมอบให้ เราจะมองเห็นคว…

โป๊ปฟรังซิส: "สันติความสงบของพระเยซูต่างกับสิ่งที่โลกให้เรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน สันติสุขที่พระเยซูให้กับเรา ต่างจากสันติความสงบที่โลกให้กับเรา เพราะความสงบที่มาจากโลก มันเกิดจากเงิน เงินทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องต่างๆ เพราะเดี๋ยวเงินก็แก้ปัญหาได้ แต่อย่าหลงงมงาย เพราะถ้าหุ้นตก เงินก็หายไปทันที หรือโจรมาขโมยเงิน จิตใจเราก็ไม่สงบแล้ว ต่างจากสันติความสงบจากพระเยซูที่ทำให้จิตใจของเราไม่กังวลและไม่กลัวเรื่องใดๆทั้งสิ้น


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ตามคำบอกเล่าของนักบุญจอห์น โดยเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า พระองค์มอบสันติสุขให้กับพวกเขา ไม่เหมือนโลกที่ทำให้จิตใจของมนุษย์หวั่นไหวและเปี่ยมด้วยความกลัว

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "วันนี้ พวกท่านร่ำรวยมั่งคั่ง วันนี้ท่านเป็นคนสำคัญ (Somebody) แต่วันพรุ่งนี้ล่ะ ท่านไม่สามารถนำสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปนะ เพราะมันไม่ใช่สันติแท้จริงในจิตใจ สันติภาพแท้จริงคือสันติในจิตใจเราที่ได้รับจากพระจิตต่างหากล่ะ พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสชัดเจนว่าพระองค…

Breaking News! - คุณพ่อนิโกลาส อธิการเยสุอิต แจ้งลาออกจากตำแหน่งในปี 2016

Image
คุณพ่ออดอลโฟ่ นิโกลาส อธิการคณะเยสุอิต ออกจดหมายเปิดผนึกแจ้งว่า ตนจะลาออกจากการเป็นอธิการเจ้าคณะเยสุอิตในปี 2016 เนื่องด้วยอายุที่มากขึ้น (ปี 2016 จะอายุ 80 ปี) และตนได้แจ้งเรื่องนี้ให้สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้ทรงทราบแล้ว

ทั้งนี้ คุณพ่อนิโกลาส ได้เรียกประชุมทั่วไปครั้งที่ 36 ของคณะเยสุอิต ในปี 2016 เพื่อจะได้เลือกอธิการเจ้าคณะคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทน

อนึ่ง อธิการเจ้าคณะเยสุอิต ได้รับการเรียกขานจากสื่อว่าเป็น "พระสันตะปาปาชุดดำ" (Black Pope) เพราะต้องทำหน้าที่นี้ไปตลอดชีวิต แต่การลาออกครั้งนี้ ทำให้คุณพ่อนิโกลาส เป็นอธิการคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์เยสุอิต ที่ลาออกจากตำแหน่งขณะยังมีชีวิต

Read More: Jesuit Website

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชต้องดำเนินชีวิตเรียบง่ายและอยู่กับสัตบุรุษให้มากๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระสังฆราชต้องเป็นนายชุมพาบาลที่แท้จริงของพระศาสนจักรและของสัตบุรุษ ทรงสอน สัตบุรุษเฝ้ามองพระสังฆราชเสมอ ดังนั้น อย่านินทากันเอง อย่าอิจฉากัน และอย่ายึดติดกับตัวเองเกินไป ทรงชี้ พระสังฆราชต้องดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย จงออกไปอยู่และคลุกคลีกับสัตบุรุษให้มากๆ


ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเปิดการประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอิตาลี ซึ่งจัดในวาติกัน สำหรับพระดำรัสเปิดงาน พระสันตะปาปาทรงเน้นหนักว่า พระสังฆราชต้องเป็นผู้อภิบาลที่แท้จริง และต้องเป็นนายชุมพาบาลที่ห่วงใยฝูงแกะ

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่ออยากให้ข้อคิดใน 3 เรื่องกับพวกท่าน หนึ่ง จงเป็นนายชุมพาบาลของพระศาสนจักรซึ่งเป็นสังคมของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ สอง พระสังฆราชต้องเป็นนายชุมพาบาลของพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า และสาม พระสังฆราชต้องเป็นนายชุมพาบาลของพระศาสนจักรซึ่งเป็นเครื่องหมายและพระสัญญาของพระอาณาจักรของพระองค์

"พระสังฆราชต้องเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงและเป็นศิษย์แท้จริงของพระเยซู พระสังฆร…

โป๊ปฟรังซิส: "หัวใจเราเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าหรือเปล่า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม หัวใจของเราเป็นแบบนักบุญเปาโลหรือเปล่า เป็นหัวใจที่เปี่ยมด้วยประจักษ์พยานถึงพระเยซู แม้จะถูกตามฆ่าจากการประกาศพระวรสาร ก็ไม่เคยบ่นหรือท้อ ถ้าถูกไล่ล่า ก็เปลี่ยนเมืองประกาศพระวรสาร และก้มหน้าประกาศพระนามพระเจ้าต่อไป พร้อมปฏิเสธจะให้คนอื่นมาบูชาเป็นเทพเจ้า แม้ตนเองจะสามารถทำอัศจรรย์รักษาคนป่วยได้ก็ตาม


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้มาจากหนังสือกิจการอัครสาวก โดยเป็นเหตุการณ์ที่เปาโลและบาร์นาบัสถูกคนต่างศาสนาวางแผนจะเอาหินขว้างที่เมืองอิโคนิอุม (ประเทศตุรกี) ทำให้ทั้งสองต้องหนีมายังเมืองลิสตราและเดอร์บีในแคว้นลิคาโอเนีย เปาโลและบาร์นาบัสได้เริ่มประกาศพระวรสาร พร้อมทั้งทำอัศจรรย์ จนทำให้ประชาชนคิดว่าพวกเขาคือพระเจ้าและต้องการนำเครื่องบูชามาถวาย แต่เปาโลและบาร์นาบัสเข้าไปห้ามไว้ และย้ำว่า พวกตนคือคนธรรมดาเหมือนประชาชนเหล่านี้นี่แหละ

พระสันตะปาปาจึงตรัสแบ่งปันบทอ่าน ใจความว่า "พี่น้อง พ่ออยากถามว่า หัวใจของเราเป็นแบบไหนกัน หัวใจเร…

โป๊ปฟรังซิส: "ความขัดแย้งในพระศาสนจักรแก้ได้ด้วยการภาวนาและคุยกันซึ่งๆหน้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ปัญหาความขัดแย้งในพระศาสนจักรสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสวดภาวนาและคุยกันแบบซึ่งๆหน้า ทรงเตือน คริสตชนต้องเลิกนินทาให้ร้ายและอิจฉาริษยา เพราะสิ่งนี้ไม่เคยนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงชี้ มันเป็นเรื่องงดงามที่พระสงฆ์กับสัตบุรุษที่ขัดแย้งกัน ได้เจอหน้าและเสวนาแก้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดราชินีแห่งสวรรค์ (เรจิน่า เชลี) ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ปัญหาต่างๆในพระศาสนจักรสามารถแก้ไขได้ด้วยการพบหน้ากัน พูดจากัน และแก้ด้วยการสวดภาวนา ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องพูดกันแบบเปิดเผย ตรงไปตรงมา และวาจาที่เอ่ยมานั้นต้องตั้งอยู่บนความมั่นคงแน่วแน่ เพราะการนินทาให้ร้ายและการอิจฉาริษยาไม่ได้นำไปสู่ความเป็นเอกภาพและสันติภาพเลย

"พระจิตประทับกับเราและจะนำเราไปสู่หนทางแห่งการเสวนาพูดจากัน พระจิตจะนำความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรักแบบพี่น้อง และความเคารพในความแตกต่างมาให้กับพวกเรา อย่าลืมนะว่า แม้…

โป๊ปฟรังซิส: "คนที่ไม่รู้จักการดำเนินชีวิตแบบพระเยซูคือคนที่ไม่เคยเปิดพระวรสารขึ้นมาอ่าน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน คริสตชนที่ไม่รู้วิธีการสวดภาวนาจากใจ ไม่รู้วิธีการเทิดทูนพระเยซู ไม่รู้วิธีการดำเนินชีวิตเลียนแบบพระเยซูว่าทำได้อย่างไรบ้าง ก็เป็นคริสตชนที่ไม่เคยหยิบพระวรสารขึ้นมาอ่านจนทำให้พระวรสารเต็มไปด้วยขี้ฝุ่น ทรงย้ำ การศึกษาเทวศาสตร์โดยไม่สวดภาวนา จัดว่าเปล่าประโยชน์ เพราะนักเทวศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักร เขาเรียนเทวศาสตร์ด้วยการคุกเข่าสวดต่อหน้าพระเจ้า


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มิสซานี้ พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับวิธีการที่จะรู้จักพระเยซูผ่านทางการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "วันนี้ พ่ออยากจะแนะนำว่า เราจำเป็นต้องเปิดประตู 3 บาน เพื่อจะได้รู้จักกับพระเยซู ประตูบานแรก ได้แก่ การสวดภาวนาต่อพระเยซู พวกท่านต้องตระหนักว่า การศึกษาเล่าเรียนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจการสวดภาวนา ถือว่าใช้ไม่ได้นะ! เราต้องสวดภาวนาต่อพระเยซูเพื่อจะได้รู้จักพระองค์ให้ดียิ่งขึ้น นักเทวศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เขาศึกษาเทวศาสตร์กันตอนที่พวกเขาคุกเข่…

โป๊ปฟรังซิส: "อัตลักษณ์คริสตชนคือการเป็นประชากรของพระเจ้าและพระศาสนจักร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ อัตลักษณ์ของคริสตชนคือการเป็นประชากรของพระเจ้าและพระศาสนจักร ทรงชี้ เราไม่มีวันเข้าใจการเป็นคริสตชนและเข้าใจพระเจ้า ถ้าหากเราไม่ยอมรับการเป็นประชากรของพระศาสนจักร


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้มาจากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่เปาโลและบาร์นาบัสไปประกาศพระวรสารที่เมืองเปอร์ก้า แคว้นปัมฟีเลีย (ปัจจุบันอยู่ประเทศตุรกี) พวกเขาเริ่มเทศนาด้วยการเล่าประวัติศาสตร์แห่งความรอดให้คนต่างศาสนาได้ฟัง ไล่มาตั้งแต่สมัยโมเสส, เดวิด และมาถึงตอนที่พระเยซูทรงรับพิธีล้างจากนักบุญจอห์น บัปติสต์

พระสันตะปาปา ทรงแบ่งปันพระคัมภีร์ผ่านทางบทเทศน์ใจความว่า "เราได้เห็นแล้วว่า เวลาที่ศิษย์พระเยซูประกาศพระวรสาร พวกเขาไม่ได้เริ่มด้วยการเอ่ยถึงพระเยซูทันที แต่พวกเขาจะเริ่มด้วยการเล่าถึงประวัติศาสตร์ประชากรของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร ในความเป็นจริงแล้ว พระเยซูไม่ได้เข้าไปอยู่ประวัติศาสตร์ช่วงต้น เพราะพระองค์คือตอนจบของเรื่องนี้ ตอนจบที่ยังดำเนินต่อไ…

โป๊ปฟรังซิส: "พละกำลังจากพระจิตจะกระตุ้นให้เราสู้ต่อไปบนถนนแห่งความเชื่อ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เราต้องวอนขอพระจิตให้ประทานพระคุณ "พละกำลัง" ให้เราสู้ต่อไปบนถนนแห่งความเชื่อ แม้ตัวเราจะเต็มไปด้วยความอ่อนแอและเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย แต่พละกำลังจากพระจิต จะกระตุ้นและนำทางเราให้ก้าวเดินด้วยความกระตือรือร้นที่ถูกปลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง


ช่วงสายวันพุธที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาเข้าเฝ้ากว่า 75,000 คน ในวันนี้ พระสันตะปาปายังคงเทศน์สอนเกี่ยวกับพระคุณ 7 ประการของพระจิต โดยครั้งนี้เป็นพระคุณเรื่อง "พละกำลัง"

พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า "พี่น้อง พ่อได้แบ่งปันไปพระคุณพระจิตไปแล้ว 3 ประการ มาสัปดาห์นี้ พ่อจะแบ่งปันเรื่องพละกำลัง พระคุณเรื่องพละกำลังจะช่วยเราให้รำพึงไตร่ตรองแผนการความรักของพระเจ้าและรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ อาศัยพระพรแห่งพละกำลัง พวกเราได้รับพละกำลังที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทั้งๆที่ตัวเราเต็มไปด้วยความอ่อนแอตามธรรมชาติมนุษย์และเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย

"ในอุปมาเรื่องผู้หว่าน พระเย…

กลุ่มเลอแฟ๊บวร์ยืนยันข่าวอธิการของตนเข้าเฝ้าโป๊ปฟรังซิส

Image
สมาคมนักบุญปีโอ ที่ 10 (กลุ่มเลอแฟ๊บวร์) ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวที่ว่า พระสังฆราช แบร์กนาร์ แฟลเลย์ อธิการกลุ่มของตนได้ไปเข้าเฝ้าและร่วมโต๊ะอาหารกับสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส นั้นเป็นความจริงทุกประการ โดยเป็นการไปพบแบบ "ไม่เป็นทางการ" ตามคำเชิญของสมณกรรมาธิการเอ็กเกลซีอา เดอี (หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องมิสซาลาติน)

ทั้งนี้ แถลงการณ์ระบุว่า พระสันตะปาปาทรงขอให้พระสังฆราชแฟลเลย์ "ช่วยสวดภาวนาให้พระองค์ด้วย" (Please pray for me)

Read More: SSPX


โป๊ปฟรังซิส: "เราเข้าใจเรื่องของพระเจ้าได้ด้วยการใช้หัวใจ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ เราจะเข้าใจเรื่องของพระเจ้าได้ด้วยการใช้หัวใจ อย่าทำตัวหยิ่งยะโสคิดว่า เรื่องของพระเจ้าต้องใช้สมองเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้ ทรงชี้ พระเยซูมักมีปัญหากับพวกเคร่งธรรมบัญญัติเป็นประจำ คนพวกนี้คิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่อง เรื่องไหนที่ขัดกับตนถือว่าเป็นเรื่องไม่จริง ขนาดเราปลุกคนตายให้ฟื้นได้ คนพวกนี้ยังไม่เชื่อความจริงที่เกิดเลย ดังนั้น คริสตชนต้องอย่าทำตัวหยิ่งยะโสทางความคิดและหัวใจตายด้านเด็ดขาด


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้มาจากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่บาร์นาบัสและเปาโลประกาศพระวรสารที่เมืองอันทิโอ๊ก และที่เมืองอันติโอ๊กนี้เองที่เป็นสังฆมณฑลแรก เพราะเป็นที่ซึ่งบรรดาศิษย์พระเยซูได้รับการเรียกอย่างเป็นทางการว่า "คริสตชน"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันบทอ่านจากพระวรสารวันนี้ ใจความว่า "บทอ่านวันนี้ เราได้เห็นคน 2 กลุ่ม (อันทิโอ๊กและเยรูซาเล็ม) พวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหลังจากที่สตีเฟ่นถูกฆ่าตายดุจมรณสักขี พวกเขา…

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ที่จบโรม อย่าหลงตัวเองกลับไปบ้านในฐานะด็อกเตอร์เด็ดขาด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ สงฆ์คาทอลิกที่เรียนจบโรม แต่ทำเป็นกลับบ้านในฐานะ "ด็อกเตอร์" ไม่ใช่ "พระสงฆ์" ถือเป็นเรื่องอันตรายมากๆ ทรงชี้ พระสงฆ์ที่สนใจแต่วิชาการ ไม่สนใจชีวิตจิต ก็ทำผิดอย่างมหันต์ ส่วนพระสงฆ์ที่สนใจแต่การเป็นสงฆ์ แต่ไม่มีสังคมหมู่คณะ ก็จัดเป็นเรื่องเจ็บปวดเช่นกัน ทรงเตือน สงฆ์ต้องอย่าพูดจาให้ร้ายกัน ทรงเปรียบ พระสงฆ์ที่จิตใจวุ่นวาย แต่ลืมไปขอความช่วยเหลือจากแม่พระ ก็เป็นเหมือน "สงฆ์กำพร้าแม่" นั่นเอง


ช่วงสายวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาสงฆ์คาทอลิกที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของสันตะสำนัก ซึ่งได้มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

ในส่วนพระดำรัสกับพวกเขา พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นด้วยการทักทายสงฆ์นักศึกษาทุกคน พร้อมทักทายเป็นพิเศษไปยังสงฆ์นักศึกษาที่มาจากตะวันออกกลางและยูเครน สองดินแดนที่ยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงคราม โดยพระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "พ่อต้องการบอกลูกๆว่า พ่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกลูกในสถานการณ์แห่งความทุกข์ทรมานแบบนี้ พ่อใกล้ชิดกับพวกลูกอย่…

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าขัดขวางพระเจ้าในการมอบพระพรให้คนอื่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ เราเป็นใครกันถึงจะไปขัดขวางพระเจ้าในการมอบพระพรให้คนอื่น เราเป็นใครกันที่จะไปขัดขวางคนอื่นไม่ให้รับศีลล้างบาป ทรงเปรียบ ถ้า "มนุษย์ต่างดาวตัวเขียวๆ" อยากรับศีลล้างบาป เราจะทำอย่างไร ทรงย้ำ พระจิตคือการประทับของพระเจ้าในพระศาสนจักร พระจิตทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้าวหน้า ก้าวไปเรื่อยๆ ไม่มีลิมิต


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้มาจากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่คนต่างศาสนาได้ยอมรับพระวาจาของพระเจ้า ส่วนพระจิตได้เสด็จลงมาเหนือเปโตรและนำทางเขาไปแพร่ธรรมตามที่ต่างๆ

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดจากบทอ่าน ใจความว่า "ชุมชนคนต่างศาสนาได้ต้อนรับพระวาจาของพระเจ้า เปโตรได้เป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องนี้ตามที่้พระจิตทรงนำทางท่านไป ในบทอ่าน เราได้ยินได้ฟังว่า เปโตรถูกบรรดาคริสตชนที่เยรูซาเล็มตำหนิอย่างแรงจากการเข้าไปในบ้านของคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัตพร้อมกินอาหารร่วมกับเขา บรรดาคริสตชนเหล่านี้ต่างช็อกที่ผู้นำของตน(เปโตร)กินอาห…