Posts

Showing posts from October, 2016

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกและลูเธอรันต้องตระหนักข้อผิดพลาดในอดีต และแสวงหาการให้อภัยระหว่างกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "เราทำให้คนบาปกลับใจด้วยการประณาม แต่พระเจ้าทำให้คนบาปกลับใจด้วยไม่จดจำความชั่วที่เขาทำ"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนคือสิ่งปลูกสร้างที่มีเสาหลักคือพระเยซู"

โป๊ปฟรังซิส: "ทุกวันนี้พระเจ้าทรงร้องไห้ให้กับมนุษย์ที่ไม่เข้าใจเรื่องสันติภาพ"

โป๊ปฟรังซิสเล่าเรื่อง "คนขับแท็กซี่กลับใจ" หลังตอนแรกไม่อยากรับผู้ลี้ภัยไปจาริกที่ประตูศักดิ์สิทธิ์

โป๊ปฟรังซิส: "อาณาจักรสวรรค์เติบใหญ่ด้วยการนบนอบต่อพระจิต ไม่ได้โตเพราะแผนผังองค์กร"

โป๊ปฟรังซิส: "ประกาศข่าวดี อย่าทำหน้าเศร้า & อย่าทำดีเพื่อหวังตำแหน่งใหญ่โตจากการเป็นสงฆ์"

โป๊ปฟรังซิส: "ความไม่ยืดหยุ่นทำให้เรามีชีวิต 2 ด้าน ภายนอกดูดี ภายในเป็นคนหน้าซื่อใจคด"

โป๊ปฟรังซิส: "การประกาศข่าวดีเรียกร้องความกล้า แต่ความกล้าไม่การันตีว่างานต้องสำเร็จ"

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาพูดจากับคนอื่น เราชอบพูดแทรกและชักจูงว่าเราถูกเสมอใช่หรือไม่"

โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่คนสมัยนี้ไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ"

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์คาทอลิกต้องใจกล้า-ใจกว้างในการเดินไปกับสัตบุรุษ โดยไม่จ้องควบคุมพวกเขา"

โป๊ปฟรังซิส: "การเรียนคำสอนไม่เพียงพอที่จะให้เรารู้จักพระเยซูอย่างถ่องแท้"

โป๊ปฟรังซิส: "ความยากจนคือสิ่งท้าทายให้คิดด้วยสติว่า เราจะเบือนหน้าหนีหรือจะเข้าไปช่วยเหลือ"

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ที่ยึดติดอำนาจ เงิน และพวกพ้อง ตอนสิ้นใจหลานๆ จะแย่งชิงสมบัติที่เคยครอบครอง"

[คำแปลทางการ] พระสันตะปาปาส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

พระสันตะปาปาส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

โป๊ปฟรังซิส: "อย่านับถือศาสนาเหมือนเครื่องสำอาง ที่ทำดีเพื่ออวดและเพื่อแสร้งให้ตัวเองดูดี"

โป๊ปฟรังซิส: "การกลับมาขอบคุณคนที่ช่วยเหลือ สะท้อนถึงความสุภาพถ่อมตนในจิตใจเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "พระจิตคือพลังที่ทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้า"

สัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบิน: "พ่อเดินร่วมทางไปกับคนที่มีแนวโน้มเบี่ยงเบนทางเพศเสมอ"

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อไม่ได้เสียเวลาแบบเปล่าประโยชน์ในการมาเยี่ยมคาทอลิกกลุ่มเล็กๆ ที่อาร์เซอร์ไบจาน"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง คนชดใช้ค่าเสียหายคือลูก"

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรอย่ามัวแต่ห่วงภาพลักษณ์ของตัวเอง"