โป๊ปฟรังซิส: "ความไม่ยืดหยุ่นทำให้เรามีชีวิต 2 ด้าน ภายนอกดูดี ภายในเป็นคนหน้าซื่อใจคด"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเป็นคนไม่ยืดหยุ่นจะทำให้เรามีชีวิต 2 ด้าน ด้านหนึ่งเราจะดูดีที่ปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด แต่อีกด้าน เราจะเป็นพวกหน้าซื่อใจคดที่หลงตัวเองคิดว่าเราคือผู้ชอบธรรม แต่กลับไม่รู้จักการให้อภัยคนทำผิดที่สำนึกกลับใจ 
  • ทรงยกตัวอย่าง พี่ชายคนโตในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ เป็นตัวอย่างชัดเจนมาก เขาทำตัวอยู่ในกฏระเบียบตลอด แต่เมื่อพ่อชื่นชมยินดีที่น้องคนเล็กสำนึกผิดกลับใจจากชีวิตล้างผลาญ พี่คนโตกลับโกรธพ่อว่าให้อภัยน้องได้อย่างไร 
  • ทรงย้ำ กฎไม่ได้มีขึ้น เพื่อให้เราตกเป็นทาสของมัน แต่มันมีเพื่อทำให้เราเป็นอิสระและทำให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้าช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่้เกิดในวันสับบาโต พระเยซูทรงเทศน์สอนในศาลาธรรม และทรงรักษาสตรีคนหนึ่งที่ป่วยมา 18 ปีด้วยโรคหลังค่อม สิ่งนี้ทำให้หัวหน้าศาลาธรรมไม่พอใจและพูดตำหนิพระองค์ที่รักษาคนป่วยในวันสับบาโต

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนให้ข้อคิดว่า

- พระวรสารวันนี้ บอกเราว่า สิ่งที่พระเยซูทรงทำได้สร้างความเดือดดาลให้กับหัวหน้าศาลาธรรมเป็นอย่างมาก เขาคนนั้นขุ่นเคืองที่พระองค์ทรงรักษาคนป่วยวันสับบาโต เพราะพระเยซูทรงฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าที่ห้ามทำสิ่งใดในวันนี้ นอกจากหยุดพักและสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้น

- พระเยซูตอบกลับหัวหน้าศาลาธรรมไปว่า 'พวกหน้าซื่อใจคด' คำๆ นี้ พระเยซูใช้บ่อยมากในพระวรสาร เพื่อกล่าวหาพวกคนที่ปฎิบัติตนตามกฎเกณฑ์แบบไม่ยอมยืดหยุ่นเลย จำไว้ว่า กฎเกณฑ์ไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้เราตกเป็นทาสของมัน แต่มันมีเพื่อทำให้เราเป็นอิสระและทำให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้า

- พูดถึงการถูกครอบงำด้วยความไม่ยืดหยุ่น มันคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากชีวิตมนุษย์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูจึงใช้คำว่า 'พวกหน้าซื่อใจคด' เพราะความไม่ยืดหยุ่นไม่ใช่ของขวัญจากพระเจ้า แต่เป็นความสุภาพถ่อมตน ความดี ความเมตตากรุณา และการให้อภัยต่างหากที่เป็นของขวัญจากพระเจ้า

- หลายครั้ง ความไม่ยืดหยุ่นนี่แหละที่นำไปสู่ชีวิต 2 ด้าน พวกเขาดูดีเพราะพวกเขาประพฤติตนตามกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด แต่พวกเขาปิดบังบางอย่างไว้ นั่นคือ การเป็นคนหน้าซื่อใจคด ตัวอย่างชัดเจนอยู่ในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ จำได้ไหมว่า พี่ชายคนโตดูเป็นคนดี ทำตัวตามกฏระเบียบทุกอย่าง แต่สุดท้าย เขาโกรธพ่อเพราะพ่อชื่นชมยินดีที่น้องชายคนเล็กกลับใจจากชีวิตล้างผลาญทรัพย์สมบัติ ทัศนคติของพี่ชายคนนี้คือชีวิต 2 ด้านนี่แหละ ทะนงตนและเชื่อว่าตัวเองคือผู้ชอบธรรม แต่ชีวิตอีกด้านหนึ่ง เขากลับไม่รู้จักการให้อภัย

- ดังนั้น มันไม่ง่ายเลยที่จะเดินอยู่ในบทบัญญัติของพระเจ้าโดยไม่อ่อนข้อให้กับความไม่ยืดหยุ่น พ่อจึงอยากเชิญเราทุกคน ภาวนาให้กับคนที่คิดว่า การติดตามพระเจ้าต้องเข้มงวดและอย่ายืดหยุ่นให้กับคนที่ไม่ทำตามกฏ ขอพระเจ้าช่วยให้คนเหล่านี้รู้สึกว่า พระบิดาทรงความเมตตา อ่อนโยน สุภาพและถ่อมตนด้วยเถิด

Comments