โป๊ปฟรังซิส: "การประกาศข่าวดีเรียกร้องความกล้า แต่ความกล้าไม่การันตีว่างานต้องสำเร็จ"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน การประกาศข่าวดีเรียกร้องความกล้าจากคาทอลิกทุกคน 
  • อย่างไรก็ตาม ความกล้านี้ไม่การันตีว่า ประกาศข่าวดีแล้ว คนอื่นต้องเปลี่ยนศาสนา ไม่การันตีว่าพันธกิจจะสำเร็จ 
  • แต่ความกล้านี้เรียกร้องเราให้เป็นทางเลือกให้กับโลก ความกล้านี้เรียกร้องเราว่า อย่าเป็นคนเถียงทุกอย่างหรือก้าวร้าว แต่จงเป็นคนกล้าแย้งกับความสงสัยที่มีต่อพระเจ้าช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ความพิเศษของวันนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้เป็นวันแพร่ธรรมสากล

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า

- ยุคนี้คือช่วงเวลาของพันธกิจประกาศข่าวดีและนี่คือเวลาของความกล้า กล่าวคือ กล้าที่จะแสวงหาความยินดีของการได้ใช้ชีวิตเพื่อพระวรสารอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ความกล้าหาญไม่สามารถการันตีชัยชนะ เพราะความกล้าไม่ได้หมายความว่าเรามีความมั่นใจในความสำเร็จ ความกล้าเรียกร้องให้เราลุกขึ้นสู้ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะ แน่นอน ความกล้าเรียกร้องให้เราลุกขึ้นประกาศข่าวดี แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนศาสนา

- วันนี้ สิ่งที่เรียกร้องเราอยู่ก็คือความกล้าหาญที่จะเป็นทางเลือกให้กับโลก เป็นทางเลือกที่ไม่ต้องกลายเป็นคนชอบโต้เถียงหรือก้าวร้าว แต่ทางเลือกที่พ่อหมายถึงก็คือความกล้าที่จะเปิดตัวเองให้กับทุกสิ่ง โดยไม่ลดทอนความโดดเด่นของพระคริสตเจ้า ความกล้าเรียกร้องเราทุกคนให้กล้าแย้งกับความสงสัย โดยที่เราต้องไม่กลายเป็นคนหยิ่งยโส

- พระวรสารวันอาทิตย์นี้ เราได้ยินเรื่องฟาริสีผู้อวดตัวและยกตนให้สูงขึ้น ขณะที่คนเก็บภาษีสวดภาวนาแบบก้มหน้าตลอดเวลา เขาไม่กล้าแหงนมองพระเจ้าเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนบาป คนเก็บภาษีสวดขอการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าอย่างเดียว อุปมาเรื่องนี้ พระเยซูสอนเราทุกคนว่า อีกหนึ่งความกล้าที่เราทุกคนควรมีคือการถ่อมตนลง ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและต้องการอภัยโทษจากพระเจ้า

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อประชาชนในเมืองโมซุล ประเทศอิรัก ซึ่งมีการสู้รบกันอย่างหนัก ระหว่างทหารอิรักกับกลุ่มก่อการร้ายไอเอสที่ยึดเมืองนี้อยู่ การต่อสู้นี้ทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมาก

Comments