โป๊ปฟรังซิส: "เราทำให้คนบาปกลับใจด้วยการประณาม แต่พระเจ้าทำให้คนบาปกลับใจด้วยไม่จดจำความชั่วที่เขาทำ"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราจ้องจะทำให้คนบาปกลับใจด้วยการประณาม แต่พระเจ้าชอบทำให้คนบาปกลับใจด้วยการเข้าไปหาแบบไม่จดจำความชั่วที่คนนั้นเคยทำ เพื่อให้เขาเห็นสัจธรรมความจริงว่าแท้จริงแล้วพวกเขายังมีค่า ไม่ใช่ถล่มซ้ำแบบที่มนุษย์ชอบทำกัน 
  • ทรงชี้ การเข้าหาของพระเจ้าทำให้หลายคนประหลาดใจว่าทำไมพระองค์ทำแบบนั้น แต่นี่คือความประหลาดใจที่มุ่งหวังให้คนบาปเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น 
  • ทรงขอคำภาวนาสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเมืองนอร์ชา ทางตอนกลางของอิตาลี และขอคำภาวนาสำหรับการเสด็จเยือนเมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน เพื่อร่วมงานรำลึกการปฏิรูปคริสตศาสนาของนิกายโปรเตสแตนท์
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงพบ "ซักเคียส" หัวหน้าคนเก็บภาษีซึ่งถูกชาวยิวเรียกว่าเป็น "คนบาป" ซักเคียสทูลพระเยซูว่า "ข้าพเจ้าจะยกสมบัติครึ่งหนึ่งให้คนจน และถ้าโกงใครมา จะคืนให้เขาสี่เท่า"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- เราสามารถจินตนาการถึงความประหลาดใจของซักเคียสได้เป็นอย่างดี เขางงที่พระเยซูทรงเรียกเขาให้ลงมาจากต้นไม้ พันธกิจของพระเยซูคือความรอดพ้นจากบาป พันธกิจนี้มีเพื่อมนุษย์ทุกคนและซักเคียสก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย แม้ทุกคนจะมองซักเคียสเป็นคนไม่ซื่อสัตย์และทุกคนเหยียดหยามเขา แต่พระเยซูทรงมองเขาแบบปราศจากอคติและบาป พระองค์ทรงมองเขาด้วยสายพระเนตรของพระเจ้า ซึ่งไม่จดจำความชั่วในอดีต แต่มองไปยังอนาคตที่ดี

- แล้วพวกเราล่ะ บางครั้ง เราจ้องจะทำให้คนบาปกลับใจด้วยการประณามหรือทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่พระเยซูทรงทำในสิ่งที่ต่างกันไป พระองค์เข้าไปช่วยเหลือคนที่ทำผิดพลาด เพื่อให้เขาเห็นสัจธรรมความจริงว่าแท้จริงแล้วพวกเขายังมีค่า สำหรับพระเจ้า เรายังมีค่าเสมอแม้จะเคยทำพลาดไป การที่พระเจ้าเข้าหามนุษย์แบบนี้ บางครั้งทำให้เกิดความประหลาดใจ แต่เป็นความประหลาดใจแง่บวกที่ช่วยให้คนบาปคนนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น ขอแม่พระช่วยเราให้เห็นความดีในตัวของคนอื่นที่เราพบในชีวิตประจำวันด้วย

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเมืองนอร์ชา ทางตอนกลางของอิตาลี ความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ วัดได้ 6.2 และทำลายสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือมหาวิหารนักบุญเบเนดิกต์ ที่สร้างบนบ้านเกิดของ "นักบุญเบเนดิกต์ และ นักบุญสกอลัสติก้า" พังทลายยับเยิน

นอกจากนี้ พระองค์ยังขอคำภาวนาสำหรับการเสด็จเยือนเมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน ในวันจันทร์ที่ 31 - 1 พฤศจิกายน 2016 โอกาสร่วมรำลึกการปฏิรูปคริสตศาสนาของนิกายโปรเตสแตนท์ด้วย

Comments