Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ครูคำสอนอย่าเหนื่อยกับการปกปักรักษาสารสำคัญของความเชื่อ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้กำลังใจครูคำสอน อย่าเหนื่อยกับการปกปักรักษาสารสำคัญของความเชื่อ นั่นคือ พระเจ้าทรงกลับคืนชีพ นี่เป็นสิ่งสำคัญสุดและครูคำสอนต้องประกาศสิ่งนี้ให้โลกได้รู้ พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นครูคำสอนใส่ใจคนที่ถูกทอดทิ้งและถูกเมินเฉยจากโลก อย่าทำเป็นมองไม่เห็นพวกเขาเป็นอันขาด ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับบรรดาครูคำสอนจากทั่วโลก ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส พระสันตะปาปทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า - พระวรสารตอนนี้ สอนเราว่าพระเจ้าทรงมองมาที่ผู้อ่อนแอและดูแลเขาอย่างไร คนอ่อนแอในที่นี้คือคนที่ถูกทอดทิ้งและถูกเมินเฉยจากโลก นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมพระเจ้าถึงมอบโอกาสนี้ให้กับพวกเราครูคำสอน พระองค์ทรงมอบพันธกิจและหน้าที่ในการนำข่าวดีไปมอบให้กับผู้ที่รอคอยสิ่งนี้ - โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมสำหรับครูคำสอนในวันนี้ พระเจ้ากำลังขอร้องเราว่า อย่าเหนื่อยกับการปกปักรักษาสารสำคัญของความเชื่อ นั่นคือ พระเจ้าทรงกลับคืนชีพ ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่

โป๊ปฟรังซิส: "ความหยิ่งยโสคือโรคกระดูกพรุนของจิตวิญญาณ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน ความหยิ่งยโสคือโรคกระดูกพรุนของจิตวิญญาณ โรคกระดูกพรุนคือภายนอกกระดูกดูดี แต่ข้างในเละเทะ จิตใจก็เช่นกัน ความหยิ่งยโสคือฟองสบู่ ทำให้เราพองตัวในช่วงแรก แต่ว่างเปล่าตอนตาย ทรงชี้ มีหลายคนที่ชอบทำตัวให้ดูศักดิ์สิทธิ์ดูเป็นคนดี แต่ข้างในจิตใจเละเทะ เพราะจิตใจเต็มไปด้วยการโกง ทรงย้ำ ความกระวนกระวายของจิต มี 2 แบบ กระวนกระวายแบบดีคือเราจะตื่นตัวทำความดีแบบไม่อ่อนล้า กระวนกระวายแบบไม่ดี เกิดจากความรู้สึกไม่สุจริตในจิตใจ ซึ่งมีบ่อเกิดจากความโลภ ความยโสโอหัง และความทะนงตน ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ กษัตริย์เฮร็อด (อันติปาส) รู้สึกสับสนกระวนกระวาย เพราะบางคนพูดว่า จอห์น แบ๊พติสต์ ได้กลับคืนชีพแล้ว แต่ในความเป็นจริง เรื่องที่ประชาชนพูดถึงเป็นเรื่องของพระเยซู ซึ่งเฮร็อดรู้สึกกลัวมากๆ พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า - เฮร็อด (ผู้ลูก) กระวนกระวายเหมือนกับพ่อของเขาเลย พ่อของเขากระวนกระวายตอนที่ปัญญาจารย์ทั้งสามมาเข้าเฝ้า ส่วนเฮร็อดผู้ลูก กระวนกระวายว่าความมั่

บทสรุปงานภาวนาเพื่อสันติภาพที่เมืองอัสซีซี

Image
วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จร่วมงานภาวนาสากลเพื่อสันติภาพ ร่วมกับผู้แทนศาสนาต่างๆ ณ เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี ทั้งนี้ บทสรุปของงานดังกล่าวมีดังนี้ - ช่วงเที่ยง พระสันตะปาปาทรงร่วมโต๊ะอาหารกับผู้แทนศาสนาต่างๆ พร้อมกับผู้ลี้ภัย 25 คนที่ได้รับเชิญมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ต้องหนีสงคราม - ช่วงบ่าย พระสันตะปาปาทรงร่วมรำพึงไตร่ตรองกับผู้แทนศาสนาต่างๆ ในมหาวิหารนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี โดยช่วงนี้ พระสันตะปาปาได้แบ่งปันว่า "เราควรเลิกนิสัยแกล้งทำเป็นหูหนวก ทำเป็นไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เดือดร้อนได้แล้ว เราควรเลิกนิสัยเห็นแก่ตัวและนิสัยเฉยชาได้แล้ว เพราะพระเยซูตรัสเสมอว่า เราได้ยินเสียงคนที่กำลังทนทุกข์กรีดร้องขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เราที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ก็ควรจะได้ยินเสียงเหล่านี้และลงมือช่วยเหลือเหมือนพระเยซู" - ช่วงเย็น พระสันตะปาปาทรงร่วมภาวนาเพื่อสันติภาพ ณ ลานมหาวิหารนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี พระสันตะปาปาตรัสในการภาวนาว่า "สันติภาพคือของขวัญจากพระเจ้าที่เรามนุษย์ต้องช่วยกันสร้างในทุกๆ วัน นี่คือความรับผิดชอบของท

โป๊ปฟรังซิส: "ศาสนิกชนต้องก้าวข้ามความขัดแย้งทางศาสนา เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ศาสนิกชนต้องก้าวข้ามความขัดแย้งทางศาสนาให้ได้ เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน ทรงย้ำ พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งสันติภาพ ไม่มีพระเจ้าแห่งสงคราม ใครก็ตามที่สร้างสงคราม มันคือปีศาจ เพราะปีศาจต้องการฆ่าทุกคน ทรงขอร้อง อย่าแกล้งทำเป็นหูหนวก เวลาเห็นคนกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากการหนีตายจากสงคราม ช่วงเช้าวันอังคารที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ความพิเศษของมิสซานี้คือจัดในวันภาวนาเพื่อสันติภาพที่เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี ซึ่งหลังจากมิสซานี้จบลง พระสันตะปาปาจะเดินทางไปร่วมงานกับผู้แทนของศาสนาต่างๆ ที่รออยู่ ณ ที่นั่น สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสอนว่า - วันนี้อย่างที่ทราบกันว่า จะมีงานภาวนาเพื่อสันติภาพที่เมืองอัสซีซี ผู้แทนของศาสนาต่างๆ จะไปที่นั่น ไม่ใช่ไปเพื่อหวังจะโชว์ตัว แต่ทุกคนไปเพื่อร่วมกันภาวนาเพื่อสันติภาพ พ่ออยากแบ่งปันกับทุกท่านว่า พ่อได้ส่งจดหมายไปยังสภาพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลก เพื่อขอให้พวกเขาจัดงานภาวนานี้ขึ้นในวันนี้ พ่ออยากเชิญชวนคาทอลิกหรือคริสตชนต่างนิกาย รวมถึงศา

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าอิจฉาคนมีอำนาจหรือคนรวย เพราะตอนตาย หนอนกินศพทุกคนเหมือนกันหมด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าอิจฉาคนมีอำนาจหรือคนรวย เพราะตอนตาย หนอนที่กัดกินศพเรา ก็กินศพของคนรวยด้วยเช่นกัน ทรงเตือน คนที่ชอบสร้างเรื่องชั่วให้ร้ายคนอื่น คอยวางแผนและจ้องหาผลประโยชน์จากแผนร้าย พวกนี้คือมาเฟีย ทรงขอร้อง คริสตชนต้องเป็นบุตรความสว่าง อย่าซ่อนความสว่างที่เรามี เพราะถ้าเราซ่อนความสว่าง เราจะกลายเป็นคริสตชนที่เฉยชา  ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียง แต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง เพื่อคนที่เข้ามาจะได้เห็นแสงสว่าง ไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และเปิดเผย ดังนั้น จงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไร เพราะผู้ที่มีมาก เขาจะมีมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามี จะถูกริบไปด้วย" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - มันมีหลายวิธีที่จะซ่อนความสว่าง ไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาหรือการสร้างเรื่องชั่วๆ ขึ้นมาต่อต้านเพื่อนพี่น้อง แสงสว่างแห่งความเชื่อคือของขวัญที่เราแต่ละคนได้รับจากพระเจ้าตั้งแต่วันที่เราได้ร

โป๊ปฟรังซิส: "จิตตารมณ์ทางโลกเต็มไปด้วยทัศนคติขี้โกง หลอกลวง และใช้อำนาจในทางที่ผิด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ จิตตารมณ์ทางโลกเต็มไปด้วยทัศนคติขี้โกง หลอกลวง และใช้อำนาจที่มีในทางที่ผิด คริสตชนต้องอย่าหลงไปกับจิตตารมณ์ทางโลกเป็นอันขาด ทรงชี้ สำหรับบางคน การโกงเป็นเหมือนยาเสพติด การโกงมันเลิกยากมาก เพราะมันฝังเข้าสู่นิสัยและใจของเรา พร้อมกันนี้ ทรงขอคำภาวนาโอกาสวันอังคารที่ 20 กันยายนนี้ พระองค์จะเสด็จไปร่วมงานวันภาวนาเพื่อสันติภาพที่เมืองอัสซีซี  ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้ พระเยซูสอนเรื่องผู้จัดการจอมโกง และตรัสว่า "ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่เช่นกัน เราจะรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมกันไม่ได้" พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า - จิตตารมณ์ทางโลกไม่เหมือนกับจิตตารมณ์ของพระเยซู เราได้เห็นกันแล้วว่า จิตตารมณ์ทางโลกเต็มไปด้วยทัศนคติขี้โกง หลอกลวง และใช้อำนาจที่มีในทางที่ผิด จุดจบของจิตตารมณ์ทางโลกคือบาป ส่วนจิตตารมณ์แท้จริงของคริสต

โป๊ปฟรังซิส: "สังฆราชคาทอลิกต้องอภิบาลอย่างเมตตา ต้องให้สัตบุรุษเข้าถึงได้ ต้องพร้อมพบสัตบุรุษเสมอ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระสังฆราชคาทอลิกต้องอภิบาลด้วยความเมตตา ที่สำคัญ ต้องทำตัวให้สัตบุรุษเข้าถึงได้ และต้องพร้อมพบหน้าสัตบุรุษเสมอ ทรงชี้ โลกเหนื่อยพอแล้วกับพวกพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ทำตัวแฟชั่น ซึ่งชอบพูดโกหกเพื่อให้ทุกอย่างดูดี ทรงขอร้อง พระสังฆราชอย่าถูกล่อลวงด้วยจำนวนและปริมาณของกระแสเรียก แต่จงแสวงหาคุณภาพของสามเณราลัยจะดีกว่า ช่วงสายวันศุกร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมาเข้าเฝ้าที่วาติกัน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมจากสมณกระทรวงเพื่อพระสังฆราช โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาทุกคนว่า - พ่อขอร้องพระสังฆราชทุกคนเติมเต็มหน้าที่อภิบาลด้วยการมีเมตตากับฝูงแกะ แต่ทั้งนี้ ความเมตตาไม่ได้หมายความว่า มันคือการลดระดับมาตรฐานการอภิบาลลงแต่อย่างใด - คำแนะนำที่พ่ออยากกล่าวกับพวกท่านก็คือ จงอภิบาลด้วยความเมตตา, จงทำตัวให้คนเข้าหาได้ง่าย สัมผัสได้ และต้องพร้อมพบหน้าสัตบุรุษเสมอ - การทำตัวให้สัตบุรุษเข้าถึงได้ จัดเป็นสิ่งดี งดงาม และถือเป็นความรักที่เรามีให้พวกเขา อย่างไรก็ตาม พ่ออยากเตือนว่า

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนไม่ใช่ลูกกำพร้า เรามีพระบิดา และมีแม่พระเป็นแม่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนไม่ใช่ลูกกำพร้า เพราะเรามีพระบิดาและมีแม่พระเป็นแม่ พระเยซูมอบแม่พระให้เป็นแม่ของเรา ณ เชิงกางเขน ทรงแบ่งปัน แม่พระไม่อายและไม่หนีตอนที่ทนเห็นลูกชายของตนถูกตรึงกางเขน สิ่งนี้ ทำให้พระองค์คิดถึงตอนอยู่อาร์เจนตินา เวลาไปเยี่ยมนักโทษ พระองค์จะเห็นบรรดาคุณแม่เข้าแถวรอพบลูกของตน ความรู้สึกนี้ทำให้พระองค์เข้าใจความรู้สึกของแม่พระทันที ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซาวันนี้ตรงกับวันระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์ ส่วนพระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่แม่พระยืนอยู่แทบเชิงกางเขน พระเยซูตรัสกับแม่พระว่า "แม่นี่คือลูกของแม่" และตรัสกับนักบุญจอห์นว่า "นี่คือแม่ของท่าน" พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า - เหตุการณ์ที่เชิงกางเขนในวันนั้น บรรดาศิษย์ทุกคนหนีกระจัดกระจายกันหมด เหลือแต่นักบุญจอห์นและบรรดาสตรี ทุกคนที่อยู่ตรงนั้น มองมาที่แม่พระและคงจะพูดว่า 'คนนี้คือแม่ของนักโทษประหารชีวิต' แม่พระได้ยินคำพูดเหล่านี้ ท่านรู้สึกทุกข์ระทมอย่างสุดๆ จากการถ

โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่เห็นผู้อภิบาลบางคนทำตัวเป็นเจ้าชาย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระเยซูไม่ทำตัวเป็นเจ้าชาย แต่น่าเศร้าที่เห็นผู้อภิบาลบางคนทำตัวเป็นเจ้าชายและไม่ออกไปสัมผัสสัตบุรุษ พระเยซูสอนเราว่า "จงทำตามที่ผู้อภิบาลเหล่านี้สอน แต่อย่าทำตัวตามที่เขาทำ" เพราะคนแบบนี้มีจิตตารมณ์ไม่เหมือนกับพระเยซู  ช่วงสายวันพุธที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารช่วงเริ่มต้นวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงกล่าวว่า "คนที่เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน" พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า - เราได้ยินพระเจ้าทรงเรียกหาคนที่ท้อแท้ ยากไร้ และต่ำต้อย พระองค์บอกเขาให้มาหาและวางใจในพระองค์ พระเจ้าทรงเชิญเราทุกคนที่มีความเชื่อ เฉพาะอย่างยิ่งคนที่รู้สึกว่าตนไม่มีอำนาจใดๆ แต่เลือกจะวางใจในพระเจ้า พระองค์เรียกหาคนเหล่านี้ให้เปิดใจให้กับพระองค์ แม้พวกเขาจะรู้สึกว่าตนไร้ค่า แต่พระเจ้าจะเติมความชื่นชมยินดีของการให้อภัยลงไปในตัวพวกเขา - พระเยซูไม่ใช่อาจารย์ที่เข้มงวดซึ่งจ้องจะลงโทษคนที่ทำผิด แต่พระ

โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่สังคมยุคนี้ทำให้เราเคยชินไปกับวัฒนธรรมการไม่สนใจคนอื่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน น่าเศร้าที่สังคมยุคนี้ทำให้เราเคยชินไปกับวัฒนธรรมการไม่สนใจคนอื่น ตัวอย่างชัดเจนคือเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารกับครอบครัว เรานั่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่พูดกัน ตรงกันข้าม เราเลือกสนใจโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือแทน ทรงเตือนสติ พระเยซูเจอหญิงม่ายที่ลูกชายเสียชีวิต พระองค์ทรงสงสารและเข้าไปช่วย แต่ถ้าเป็นคนสมัยนี้ เราคงคิดถึงแต่ตัวเอง เราเห็นคนมีความทุกข์และได้ยินร้องไห้ แต่เราไม่ช่วยเหลือและไม่ฟังเสียงกรีดร้องของเขา ช่วงเช้าวันอังคารที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสงสารหญิงม่ายที่กำลังร้องไห้ระหว่างที่คนกำลังหามศพบุตรของเธอ พระองค์ทรงเข้าไปปลอบโยนและช่วยปลุกลูกของเธอให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - เหตุการณ์ในพระวรสารวันนี้ เราได้เห็นการพบหน้ากันระหว่างพระเยซูกับหญิงม่ายที่กำลังเป็นทุกข์ มันช่างต่างจากโลกทุกวันนี้จริงๆ เมื่อเราแต่ละคนพบหน้ากัน เราก็คิดถึงแต่ตัวเอง เรามองเห็นนะว่าอีกคนเป็นอย่างไร แต่เราไม่มองเข้าไปในจิตใจของเขาว่ารู้สึกอย่างไร เราอาจได้