โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์คาทอลิกต้องใจกล้า-ใจกว้างในการเดินไปกับสัตบุรุษ โดยไม่จ้องควบคุมพวกเขา"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ สงฆ์คาทอลิกต้องใจกล้าและใจกว้างในการเดินร่วมทางไปกับสัตบุรุษ โดยไม่จ้องควบคุมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของพวกเขา เพราะนี่คือการมองสัตบุรุษตามแบบพระเยซู 
  • ทรงชี้ พระศาสนจักรต้องก้าวออกไปหาทุกคน ไม่ใช่ขังตัวเองอยู่กับกลัวความล้มเหลว 
  • ทรงสอน พระเยซูไม่เคยบังคับให้ใครเปลี่ยนศาสนา ไม่เคยจัดคอร์สอบรมเยอะๆ เพื่อให้คนมาติดตามพระองค์ ดังนั้น สงฆ์คาทอลิกต้องศึกษาวิธีการที่พระเยซูเรียกคนให้ติดตามพระองค์และนำไปปรับใช้
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระคาร์ดินัล พระสังฆราช และพระสงฆ์ ที่มาเข้าเฝ้า หลังจากได้ไปเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องกระแสเรียก ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ "ทรงเมตตาในการเลือกเขา" (Miserando atque eligendo - เป็นคำขวัญประจำพระองค์)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงให้ข้อคิดพวกเขาว่า

- ประเด็นเรื่องกระแสเรียกต้องไม่ถูกลดคุณค่าลงไปตามกฏเกณฑ์ต่างๆ อาทิ แผนงานอภิบาล ตรงกันข้าม กระแสเรียกต้องเป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิตซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นให้ค้นพบความชื่นชมยินดีของพระวรสาร ดังที่เราเรียนรู้ได้จากแนวทางการดำเนินชีวิตของพระเยซู ผู้ทรงเผยแสดงความเมตตาให้กับคนที่อยู่รอบพระองค์

- แนวทางการดำเนินชีวิตของพระเยซู เราสามารถสรุปออกมาได้ 3 คำ ได้แก่ ออกไป มองดู และเรียก

- สิ่งแรก การออกไป พระศาสนจักรต้องก้าวออกไป ไม่ใช่ขังตัวเองอยู่กับกลัวความล้มเหลว จำไว้ว่า กระแสเรียกจะไม่บังเกิดผล ถ้าพวกผู้นำพระศาสนจักรไม่สามารถให้คำจำกัดความที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ต่อเป้าหมาย โครงสร้าง และวิธีในการประกาศข่าวดี

- สอง ผู้อภิบาลต้องเรียนรู้ที่จะมองคนอื่นแบบที่พระเยซูมอง ลองนึกดูนะ ถ้าพระเยซูอยู่ในยุคนี้พระองค์จะมองผู้คนอย่างไร พระองค์จะไม่มองใครแบบมีอคติ พระองค์จะสร้างพื้นที่ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า พระศาสนจักรและโลกต้องการพระสงฆ์คาทอลิกที่มีวุฒิภาวะและมีสมดุลในการทำงาน พ่อย้ำนะว่า มีความสมดุล นั่นคือ คนที่ใจกล้าและใจกว้างในการเดินร่วมทางไปกับสัตบุรุษ โดยไม่จ้องควบคุมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของพวกเขา

- สาม ผู้อภิบาลต้องเรียนรู้วิธีการที่พระเยซูทรงเรียกคนให้มาติดตามพระองค์ ดูซิ พระเยซูไม่เคยบังคับให้ใครเปลี่ยนศาสนา พระองค์ไม่เคยจัดการอบรมแบบยาวๆ หรือจัดคอร์สอบรมเยอะๆ ไม่เลย ตรงกันข้าม พระเยซูทรงเชื้อเชิญให้ทุกคนถามคำถามและพระองค์จะตอบไขข้อสงสัย จากนั้น พระองค์ถึงจะเชิญให้เขามาติดตามพระองค์

- นี่แหละคือสิ่งที่พระศาสนจักรต้องเรียนรู้ มันสรุปอยู่ในกิริยาแค่ 3 คำ นั่นคือ ออกไป มองดู และเรียก นั่นเอง

Comments