[คำแปลทางการ] พระสันตะปาปาส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

เรียน ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้าพเจ้ารู้สึกโทมนัสอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ และข้าพเจ้าขอร่วมในความอาลัยด้วยใจจริงมายังสมาชิกทุกองค์แห่งพระบรมศานุวงศ์และประชาชนทุกคนแห่งราชอาณาจักรในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกครั้งนี้  เพื่อการเทิดทูนแด่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระพละกำลัง และความเที่ยงธรรมอันเป็นมรดกอันทรงค่าอนันต์แก่ปวงชน ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนขอให้พวกเราทำงานร่วมกันในการส่งเสริมเส้นทางไปสู่สันติภาพ  ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระพรนานัปการจากองค์พระเจ้ามายังพวกท่านทุกคนที่กำลังคร่ำครวญโศกเศร้าถึงการจากไปของพระองค์ท่าน ขอให้พวกท่านได้รับความบรรเทาและการปลอบโยน

พระสันตะปาปา ฟรังซิส


------------------------------------------------------

His Excellency Prayut Chan-o-cha
Prime Minister of the Kingdom of Thailand

I was deeply saddened to learn of the death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, and I extend my heartfelt condolences to the Members of the Royal Family and to all the people of the Kingdom at this sorrowful time. I pray that, as a fitting tribute to the late King’s legacy of wisdom, strength and fidelity, all Thais may work together to further the path of peace, and I willingly invoke upon all who mourn his passing the consolation of divine blessings.


Franciscus PP.

Comments